Lezing ‘Het opgroeiende jonge brein’ Inschrijven Samenvatting: Jongens en meisjes ontwikkelen zich van geboorte tot in de volwassenheid volgens een iets ander tijdspad. Omgeving en cultuur als ook aanleg en biologische factoren zijn daarvoor verantwoordelijk en hebben grote invloed op neuropsychologische functies zoals aandacht, bewegen en gedrag en op de executieve functies. Opvoeder, coach en…

Keynote ‘Nieuwsgierigheid en het brein: motiveer de jongere!’ Inschrijven Samenvatting: Het brein wil geprikkeld worden en kinderen en tieners zijn daarom van nature nieuwsgierig. Door de nieuwsgierigheid en met name denk-creativiteit te voeden, leren kind en tiener verbanden te  leggen. Ook lezen is en blijft hierbij heel erg belangrijk. Door te lezen, leert een kind om…

Keynote over leren, presteren en persoonlijke groei bij de laat-adolescent Aanmelden Samenvatting: Hoe komt het dat intelligente jongeren soms zo slecht presteren in de studie? Waarom maken ze regelmatig van die domme keuzen? Omdat hun neuropsychologische vaardigheden zich nog ontwikkelen tot ver na het 20ste jaar. Hun brein is nog ‘werk in uitvoering’. Ze hebben de…

Keynote ‘Over leren, executief functioneren en schools presteren’ Inschrijven Samenvatting: Hoe komt het dat intelligente leerlingen soms zo slecht presteren op school? Waarom maken veel jongeren van die domme keuzen? Hoe zit het met onderpresteren en met de invloed van welbevinden en stress? Er zijn individuele verschillen tussen jeugdigen omdat hun neuropsychologische vaardigheden zich nog ontwikkelen…

Workshop ‘Werk in uitvoering op de atletiekbaan – het tienerbrein’ Inschrijven Samenvatting: Wat zou het gemakkelijk zijn als sporttalent in de genen zou zijn vastgelegd. Dan hoeven we de jonge sporter alleen goed materiaal te geven en wat te instrueren en vervolgens tot bloei te brengen. Maar de tiener en de bijna-volwassene zijn nog ‘werk…

Bijdrage aan tafelgesprek vanuit de visie ‘Het brein houdt van boeken’ Samenvatting: Bijdrage aan een tafelgesprek rond de presentatie van de studie ‘Impact van het boek’ door KVB Boekwerk. Het rapport wordt ter gelegenheid van de Boekenweek overhandigd aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het wetenschappelijk onderzoek en het rapport van de…

Bijdrage aan paneldiscussie vanuit ‘Learning, development and the brain’ Samenvatting: paneldiscussie over de impact van Kunstmatige Intelligentie (AI) op het lesgeven en leren in de toekomst. Georganiseerd door Institut Le Rosey (Zwitserland). Met panelleden prof. dr. Holger Hoos, prof. dr. Jan Bransen, prof. dr. Jelle Jolles, dr. Jacqueline Brassey en mr Philippe Gudin. En voorzitter Dieter…

Keynote over de sportende tiener en zijn brein: handvatten voor ouders Aanmelden Samenvatting: Wat zou het gemakkelijk zijn als sporttalent in de genen zou zijn vastgelegd. Dan hoeven we de jonge sporter alleen goed materiaal te geven en wat te instrueren en vervolgens tot bloei te brengen. Maar de tiener en de bijna-volwassene zijn nog…