Evenementgegevens


Keynote over leren, presteren en persoonlijke groei bij de laat-adolescent

Aanmelden

Samenvatting: Hoe komt het dat intelligente jongeren soms zo slecht presteren in de studie? Waarom maken ze regelmatig van die domme keuzen? Omdat hun neuropsychologische vaardigheden zich nog ontwikkelen tot ver na het 20ste jaar. Hun brein is nog ‘werk in uitvoering’. Ze hebben de feedback, sturing en inspiratie uit de omgeving nodig om zich optimaal te ontplooien. Daarmee doen ze de ervaringen op die nodig zijn om zich een goede positie in de samenleving te verwerven. In deze keynote wordt inzicht gegeven in de neuropsychologische ontwikkeling van de laat-adolescent. Vaardigheden worden besproken die belangrijk zijn voor leermotivatie en studieprestaties: aandacht en concentratie, zelfinzicht en zelfregulatie en de zogenoemde ‘executieve functies’. En handvatten worden gegeven voor de onderwijspraktijk: hoe kunnen we optimaal steun en inspiratie geven aan de persoonlijke groei en talent-ontwikkeling.

Kerninformatie: De Decanendag+ start met een inspirerende inleiding van Jelle Jolles over de tiener en zijn ontwikkeling. Jelle Jolles is Universiteitshoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, leidt het Centrum Brein & Leren en is auteur van onder meer het boek ‘Het Tienerbrein’ (2016, 2017). Zijn activiteiten richten zich op de relatie tussen leren, brein en ontplooiing bij jeugdigen en hij pleit voor een actieve dialoog tussen wetenschap en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen (www.jellejolles.nl). Na deze inleiding schuif je aan bij gesprekstafels over diverse onderwerpen die aansluiten bij het hoofdthema van de dag.

Doelgroepen: decanen, mentoren, teamleiders en zorgcoördinatoren uit het voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Ook studiekeuzeprofessionals als loopbaanbegeleiders en studiekeuzebegeleiders zijn van harte welkom.

 

Volledig agenda overzicht >