Keynote ‘Over intelligentie en IQ en de ontwikkeling van neuropsychologische vaardigheden’ Inschrijven Samenvatting: Wat betekent ‘intelligentie’ in het dagelijks leven en waarom hebben sommige jeugdigen matige tot slechte schoolprestaties ondanks een hoog IQ? Wat weten we over de ontwikkeling van intelligentie in de praktijk? Dat intelligentie niet hetzelfde is als de score op een IQ-test…

Workshop ‘Brein, executief functioneren  en aanpassing aan een veranderende omgeving’ Meer informatie Samenvatting: Tijdens deze workshop geeft hoogleraar Neuropsychologie Jelle Jolles een presentatie voor professionals die werkzaam zijn in de zorg en daarbij begeleiding bieden aan mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en hun omgeving. Daarin komen veel zaken aan de orde, door Jolles toegelicht…

Keynote: ‘Het lerende brein en de praktijk’ Inschrijven Samenvatting: Discussies over hoe we het onderwijssysteem en de manier waarop we leren kunnen verbeteren, zijn uitermate interessant. Maar als we wat afstand nemen, realiseren we ons dat de werking van ons brein een cruciale rol speelt in de ontplooiing. Kind en adolescent zijn nog ‘werk in…

Keynote ‘Over nieuwsgierigheid als motor van de neuropsychologische ontwikkeling van kinderen’ Meer informatie Samenvatting: De aangeboren nieuwsgierigheid van het kind is belangrijk voor de ontplooiing. Door interesse in nieuwe prikkels en voor uitdagende gebeurtenissen kan het kennis opdoen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen. ‘Hè, wat is dat?’ ‘Hoe heet het en hoe werkt het?’ Nieuwsgierigheid in de…

Keynote ‘Over nieuwsgierigheid en ‘verbeelding’ als motor van de ontplooiing van jeugdigen’ Meer informatie Samenvatting: De adolescentie is de lange periode tussen kindertijd en de volwassenheid en loopt tussen ongeveer 10 en 23 à 25 jaar. Het is niet alleen een periode waarin de jongere nieuwe sociale relaties vormt en vooral geïnteresseerd is in de…

Keynote ‘Leerling en student zijn ‘werk in uitvoering’. Over brein en ontplooiing‘ Inschrijven Samenvatting: Hoe komt het dat intelligente leerlingen soms zo slecht presteren op school? Waarom maken leerlingen en studenten regelmatig van die domme keuzen? Omdat hun neuropsychologische vaardigheden zich nog ontwikkelen tot ver na het 20ste jaar. Hun brein is nog ‘werk in…

Lezing ‘De tiener en zijn brein: over zelfregulatie, kiezen en leren-te-leren’ Besloten Samenvatting: Tijdens deze studiedag voor leraren bespreek ik de ontwikkeling van de adolescent en diens vaardigheden. Er worden praktische handvatten gegeven om als leraar in de praktijk te werken aan het zelfinzicht van de tiener, de leermotivatie en persoonlijke groei. Wat betekent het om te weten ‘dat de tiener werk in uitvoering’ is? Hoe…