Evenementgegevens


Lezing: ‘Sport en leren: handvatten voor het onderwijs’

Inschrijven

Samenvatting: Wat hebben (top)sport en onderwijs met elkaar gemeen? Beide hebben te maken met jongeren die in ontwikkeling zijn. En met de uitdaging om met de kennis van deze ontwikkeling gerichte steun, sturing en inspiratie te geven. Want wat zou het gemakkelijk zijn als sporttalent in de genen zou zijn vastgelegd. Dan hoeven we de jonge sporter alleen een bal of goed materiaal te geven en tot groei te brengen. Groei zou dan vanzelf worden gevolgd door bloei. Maar talent wordt niet alleen bepaald door de lichamelijke ontwikkeling. Ook de psychologie is belangrijk: hoe beleeft de jonge sporter de sport, en wat is zijn motivatie en attitude? Wat zijn diens vaardigheden in waarnemen, handelen en bewegen? Sociale en culturele factoren zijn sterk bepalend voor die ontwikkeling, en dus de steun en inspiratie van de ouders, de coach, buurt en school. Daarom spelen biologie én omgeving, vaardigheden én psychologie alle een rol.

In mijn lezing op 8 november ga ik verder in op deze ontwikkeling en specifiek op de cognitieve vaardigheden die nodig zijn voor zelfinzicht en zelfregulatie. Ik geef tips hoe je jongeren leert feedback te geven (en te ontvangen), in het leren omgaan met medespelers en studiegenoten, en hoe je jongeren leert weerstand te ontwikkelen tegen groepsgedrag. Want het gaat bij het sporten en op school niet primair om het bereiken van de top, maar ook over leren en onthouden, over aanpassing van je gedrag, over sociaal denken en om het leren van normen en waarden, wederzijds respect en over het omgaan met frustratie. En ook het stellen van ambities kan je leren.

Kerninformatie: Jelle Jolles is Universiteitshoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt het Centrum Brein & Leren. Jelle is een autoriteit, veelgevraagd spreker en graag geziene gast in de media als het gaat over de ontwikkeling en ontplooiing van jeugdigen en om het cognitief presteren bij volwassenen en ouderen. Jolles is praktijkprofessional in de klinische neuropsychologie en werkt momenteel vooral op het domein van onderwijs, opvoeding en ontplooiing van jeugdigen. Hij heeft een brede achtergrond: hij is afgestudeerd in zowel de neurowetenschappen (neurochemie) als in de gedragswetenschappen (neuropsychologie). Hij heeft in zijn loopbaan zijn werk als neuropsycholoog in de praktijk gecombineerd met toegepast en fundamenteel onderzoek. Zijn werk met jeugdigen met een ontwikkelingsstoornis en met patiënten met een hersendysfunctie, blijkt een relevante voedingsbodem te zijn voor zijn huidige werk. De focus ligt daarbij vooral op het domein van cognitieve ontwikkeling, leren en het brein bij de doelgroep kinderen, tieners en bijna-volwassenen. Daarbij gaat het om de ontplooiing over de gehele periode tussen ongeveer 8 en 25 jaar.

Doelgroep: Alle onderwijsprofessionals.

 

Volledig agenda overzicht >