Evenementgegevens


Workshop ‘Brein, executief functioneren  en aanpassing aan een veranderende omgeving’

Meer informatie

Samenvatting: Tijdens deze workshop geeft hoogleraar Neuropsychologie Jelle Jolles een presentatie voor professionals die werkzaam zijn in de zorg en daarbij begeleiding bieden aan mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en hun omgeving.

Daarin komen veel zaken aan de orde, door Jolles toegelicht vanuit neuropsychologisch perspectief. Want mensen met NAH hebben vaak te maken met een veranderende omgeving, en hoe pas je je daaraan aan? Wat zijn executieve functies en hoe heeft NAH invloed op deze functies? Jolles spreekt over kiezen, beslissen en herinneren, maar ook over verantwoordelijkheid dragen voor jezelf en voor anderen. Wat is de invloed van NAH op sociale vaardigheden en sociaal gedrag? En wat betekent het voor het kunnen plannen en organiseren, en voor het denken. Met deze workshop beoogt Jolles professionals in NAH handvatten mee te geven voor wat je kunt doen om mensen met NAH weer op de rails te zetten.

Kerninformatie: Jelle Jolles is hoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt het Centrum Brein & Leren. Jelle is een autoriteit, veelgevraagd spreker en graag geziene gast in de media als het gaat over de ontwikkeling en ontplooiing van jeugdigen en om het cognitief presteren bij volwassenen en ouderen. Jelle is afgestudeerd in zowel de neurowetenschappen (neurochemie) als in de gedragswetenschappen (neuropsychologie). Bovendien is hij praktijkprofessional in de klinische neuropsychologie. De kennis en ervaring die hij in de eerste twee decennia van zijn wetenschappelijke carrière opdeed met fundamenteel neurowetenschappelijk onderzoek én in zijn klinisch neuropsychologisch werk met patiënten met een hersendysfunctie, blijken een relevante voedingsbodem te zijn voor zijn huidige werk. De focus ligt daarbij vooral op het domein van cognitieve ontwikkeling, leren en het brein bij de doelgroep kinderen, tieners en bijna-volwassenen. Daarbij gaat het om de ontplooiing over de gehele periode tussen ongeveer 8 en 25 jaar. Meer informatie over Jelle Jolles vindt u op www.jellejolles.nl.

Doelgroepen: medewerkers van ‘Professionals in NAH’, maatschappelijk werkers, (neuro)psychologen, verpleegkundigen/ HBOV, ergotherapeuten, logopedisten, Pabo, SPH. Evenals journalisten en boeken illustratoren.

 

Volledig agenda overzicht >