Ter informatie

Binnenkort worden de pagina’s in het Kennisarchief geüpdatet.

Interviews

Deze rubriek bevat veel goede stukken, geschreven door journalisten voor dagbladen zoals Volkskrant, Trouw, NRC en Parool en voor vaktijdschriften zoals Didactief, Van twaalf tot achttien, en Kind en Adolescent Praktijk. De interviews zijn gewoonlijk mooi compact en geven met heldere vragen en antwoorden een aardige insteek in ‘wat doet men nou zoal met de huidige kennis over leren, brein en educatie of wat zou ermee kunnen gaan gebeuren?’ Ze zijn op jaartal ingedeeld en waar mogelijk per link beschikbaar.

Afb dagbladen

Zoeken op jaartal

2019 | 2018 | 2017  |  2016  |  2015 | 2014 | 2013 | 2012 en ouder

Uitgelicht

Naast de artikelen hieronder, vindt u in het volgende artikel een selectie van 9 andere recente interviews in landelijke dagbladen en vaktijdschriften:

2019

Grenzen aan het geloof in eigen kunnen
Van Nieuwstadt, M. (2019)
Onderwijsblad, juni 2019
Lees artikel

 

En wat doen we met de jongens?
Zeemeijer, I. (2019)
Financieel Dagblad, 22 juni 2019
Lees artikel

 

Kinderen zijn werk in uitvoering
De Jager, S. (2019)
Dit artikel is op 12 juni 2019 verschenen als onderdeel van de special Brein & Diagnostiek van Pulse Media Group, gedistribueerd bij de Volkskrant.
Lees artikel

 

Wij doen het wel even…
Smith, Saskia (2019)
Margriet special, 25 mei 2019
Lees artikel

 

Jelle Jolles: Rijke en stimulerende context essentieel voor ontplooiing kinderen.
Verbrugge, A. (2019)
Voor de Ommekeer TV, 5 maart 2019
Bekijk het interview

2018

Afb artikel Correspondent

De opvoedvraag; moet je een 18-jarige nog door zijn studie loodsen?
Bezemer, M. (2018)
Trouw 13 juni 2018

‘Neuropsychologische kennis onontbeerlijk voor de onderwijspraktijk’. Jelle Jolles neemt afscheid van de VU maar vervolgt zijn missie.
Bloem, B. (2018)
Prima Onderwijs Online 19 juni 2018
Lees artikel

De geheimen van het tienerbrein
Burg-Poortvliet, van den E. (2018)
Jente Magazine #37, december 2018
Lees artikel

Als je kinderen goed wil leren nadenken, moet je ze de kans bieden om hun brein op een evenwichtige manier te ontplooien. Dat kan een stuk beter volgens professor Neuropsychologie Jelle Jolles.
Eerkens, M. (2018)
De Correspondent 12 mei 2018
Lees artikel

“Het is helemaal niet makkelijk om een hoogbegaafd kind te hebben”. Interview met hoogleraar Neuropsychologie, Jelle Jolles.
Geurtsen, K. (2018)
De Monitor (KRO-NCRV online) 26 mei 2018
Lees artikel

“We moeten af van het stigmatiserende woord ‘puber’”
Hoog, D. de (2018)
Ad Valvas online 31 juli 2018
Lees artikel

Het tienerbrein: ‘tieners zijn een werk in uitvoering’
Molenaar, M. (2018)
Interview met Jelle Jolles over zijn nieuwe boek in DRS Magazine (De Reformatorische School Magazine), mei 2018, pp 10-13.

Pas klaar voor ‘echte wereld’ op 24. Jongeren op 18e nog niet rijp voor etiket ‘volwassene’, wetenschap pleit voor langere adolescentie.
Martin, M. (2018)
De Morgen (België) 19 januari 2018

‘Hongerige hersenen’, interview met Jelle Jolles in het kader van het artikel ‘Gij zult lezen! Maar waarom eigenlijk?’
Rek, W. de (2018)
Volkskrant 8 juli 2018

Schrijver ‘Het Tienerbrein’ uit stevige kritiek op onderwijs waar alles mag
Sistermans, R. (2018)
De Monitor (KRO-NCRV online) 1 februari 2018
Lees artikel

Het tienerbrein van Jelle Jolles; Boekbespreking
Smit, L.G.H. (2018)
Tijdschrift voor Neuropsychologie 13(1), 2018, p 74-76
Lees artikel

‘Laat jongeren zich zo breed mogelijk ontwikkelen.’
Sprundel, M. van (2018)
Interview met neuropsycholoog Jelle Jolles. Kennislink NEMO 28 juni 2018.
Lees artikel

Waarom begrijpen tieners en volwassenen elkaar (bijna) niet? Over de werking van het tienerbrein.
Stiers, I. (2018)
Interview in Primo (België) 26 februari 2018
Lees artikel

‘Waarom moeten we dat leren?’ Moet je die vraag negeren, weglachen of beantwoorden?
Wilde, B. De (2017)
Interview met Jelle Jolles op de website van klasse.be
Lees artikel

2017

Afb Neuropraxis

Gelezen – Een optimistische kijk op de kneedbaarheid van het tienerbrein en het jonge twintigersbrein

Neuropraxis – maart 2017

In het wetenschappelijk tijdschrift Neuropraxis van maart 2017 bespreekt journalist Yvonne Groen mijn boek Het Tienerbrein. Zij heeft een prachtige compacte beschrijving van het boek gegeven en beschrijft het boek als een vertaling van neurowetenschappelijke bevindingen naar het bredere publiek: “in duidelijke taal, rijk aan herkenbare voorbeelden, beeldspraak en metaforen, geeft hij uitleg aan de wisselwerking tussen de breinontwikkeling en de omgevingsinvloeden bij adolescenten”. In het artikel wordt het boek van kaft tot kaft besproken. Mevrouw Groen heeft het artikel geschreven voor professionals en ouders die geïnteresseerd zijn in op de praktijk toepasbare kennis van het brein. Haar artikel geeft een handig overzicht over wat er in het boek staat en waar het staat. Het geeft een leidraad over hoe het boek gelezen kan worden.

Yvonne Groen. Gelezen – Een optimistische kijk op de kneedbaarheid van het tienerbrein en het jonge twintigersbrein. Neuropraxis, maart 2017. Klik hier voor het artikel

De tienertijd is een tijd van kansen en mogelijkheden

Kind en Adolescent Praktijk, nr. 1 – maart 2017

Ontwikkelingspsycholoog Dr. Anke Scheeren heeft mij geïnterviewd voor het vakblad Kind en Adolescent Praktijk. Het interview heeft plaatsgevonden n.a.v. mijn boek Het Tienerbrein en bevat diverse inhoudelijke vragen. Zo is er o.a. aan bod gekomen of er gevaren aan het tienerbrein bestaan, tieners en groepsdruk, de hersenontwikkeling van jongens t.o.v. meisjes, tieners en de invloed van de sociale omgeving, maar ook hoe ouders en docenten de tiener beter kunnen ondersteunen. De nadruk in het artikel ligt op opvoeders en wat zij kunnen doen in de omgang met tieners.

Anke Scheeren. De tienertijd is een tijd van kansen en mogelijkheden. Kind en Adolescent Praktijk, nr. 1, maart 2017. Klik hier voor het artikel

Waarom doet mijn tiener domme dingen? 10 verhelderende inzichten

Vriendin 9-2017 – maart 2017

Het tijdschrift Vriendin bespreekt aan de hand van mijn boek Het Tienerbrein en een uitwisseling in tien punten wat we zouden moeten weten over de tiener. Journaliste Jolanda Hofland verklaart waarom een tiener domme dingen doet. De volgende zeven inzichten zijn het meest verhelderend:
1. Het brein is pas uitontwikkeld op je 25ste
2. Pubers kunnen (nog) niet langetermijndenken
3. Heb vertrouwen in de vriendenkeuze
4. Praten over seks werkt
5. Stel duidelijke grenzen
6. Een tiener heeft gemiddeld negen tot tien uur slaap nodig
7. Complimenten werken beter dan kritiek

Daarnaast geef ik nog een drietal andere verdiepende inzichten op de website van vriendin, klik hier.

Jolanda Hofland. Waarom doet mijn tiener domme dingen? 7 verhelderende inzichten. Vriendin 9-2017, maart. Klik hier voor pdf.

Jongens en meisjes

Recensie in het Korczak Bulletin

Korczak Bulletin, jrg 4, nr. 1 – februari 2017

Voor het Korczak Bulletin, jaargang 4, nummer 1 schreef journalist Arie de Bruin een recensie over het boek Het Tienerbrein. Hij noemt het boek “een geweldig boek” en vindt het boek een aanrader voor elke opvoeder, ouder,groepsleider of leraar die met jongeren te maken hebben.

Arie de Bruin. Recensie Het Tienerbrein. Korczak Bulletin, jrg 4, nr. 1, februari 2017. Klik hier voor pdf.

Recensie in NVOX Tieners

NVOX – januari 2017

Journaliste Marianne Offereins heeft een recensie over Het Tienerbrein geschreven voor NVOX, het tijdschrift voor natuurwetenschap op school. Zij beschrijft het boek als “zeer helder beschreven, met de nodige verdieping en te lezen op alle gewenste niveaus”. Klik op de afbeelding voor de recensie.

Marianne Offereins. Recensie Tieners. NVOX, januari 2017.

Afb steun

Tieners hebben steun, sturing en inspiratie nodig om te kunnen groeien

PrimaOnderwijs – januari 2017

Voor PrimaOnderwijs sprak ik met journaliste Brigitte Bloem over het boek Het Tienerbrein. Het brein is een fantastisch orgaan, maar het is niet de kern van mijn verhaal. Het gaat mij om de ontwikkeling van de tiener en de grote mate waarin de omgeving daarbij een rol speelt. Opvoeders, leraren en samenleving scheppen samen de voorwaarden voor de ontplooiing door het geven van steun, sturing en inspiratie, én door het wijzen van routes én het verschaffen van kennis. Aan bod in het interview komt o.a. waarom het boek van toegevoegde waarde is voor onderwijzers, maar ook waarom het belangrijk is om op de natuurlijke nieuwsgierigheid van de tiener in te spelen. De hersenen zijn namelijk dol op nieuwe prikkels. Ze willen continu worden uitgedaagd en nieuwe ervaringen opdoen. Die veranderde hersenen hebben de taak om de jongere zoveel mogelijk ervaringen te laten opdoen om zich zo adequaat mogelijk te positioneren in de samenleving van de volwassenen.

Brigitte Bloem. Tieners hebben steun, sturing en inspiratie nodig om te kunnen groeien. PrimaOnderwijs, januari 2017. Klik hier voor pdf.

Afb jongens springend van hoogte

‘Leraar is de motor van ontplooiing leerling’. In gesprek met Jelle Jolles.
Bloem, B. (2017)
Vives 29 november 2017

‘Het tienerbrein is werk in uitvoering’. Wat betekent dit voor het onderwijs.
Boer, A. (2017)
Interview met Jelle Jolles op leraar.nl, 11 november 2017

Brandstof voor de motor van talentontwikkeling. Jelle Jolles over zijn boek Het
tienerbrein.
Bok, M. de (2017)
Gifted, www.248media.nl, 19 juni 2017

‘Tiener móeten risico’s nemen’. Tieners zijn niet lastig, ze zijn een ‘werk in uitvoering’ aldus neuropsycholoog Jelle Jolles.
Busato, V. (2017)
De Psycholoog 06 (2016) pp 22-26, 22 december 2016

Het tienerbrein. In gesprek met neuropsycholoog Jelle Jolles
Eerkens, M. (2017)
Psychologie Magazine 1 januari 2017, p 46

Die SIRE-campagne over jongens? Luister ook eens naar dit genuanceerde verhaal van hersenwetenschapper Jelle Jolles
Eerkens, M. (2017)
De Correspondent 28 juli 2017
Lees artikel

‘De tiener is werk in uitvoering’. Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie breekt een lans voor het tienerbrein.
Govaerts, S. (2017)
KlasseBE magazine (België) 20 december 2017

Het tienerbrein is net een tuintje. Over het tienerbrein van Jelle Jolles.
Hartingsveldt-Moree (2017)
Reformatorisch Dagblad 22 september 2017

‘Trigger het brein’. Neuropsycholoog Jelle Jolles werkte mee aan het rapport van het ministerie over uitval van jongens.
Janssen, M. (2017)
Traject UM, 5 september 2017
Lees artikel

Nieuwsgierigheid is de kern van leren
Loonen, P. (2017)
Interview met hoogleraar Jelle Jolles over de invloed van docenten in het beroepsonderwijs op de website van High Impact Teaching.
Lees artikel

‘Hoe meer ervaringen je dat kind laat opdoen, hoe rijker je dat brein maakt’. Neuropsycholoog Jelle Jolles slaat bruggen tussen de disciplines.
Murach, Z. (2017)
HIQ Magazine, juni 2017.
Lees artikel

‘Het tienerbrein’ geeft inzicht in doen en denken van tieners. Boek Jelle Jolles ademt optimisme.
Rooij, M. van (2017)
PO Management 7 maart 2017

Neuropsycholoog ontraadselt het brein van de adolescent
Vandriessche, S. (2017)
Het Laatste Nieuws (België), 2 februari 2017

Het gendermemo dat Google te ver ging
Velden, L. Van der, en Waarlo, N. (2017)
Bijdrage aan artikel Volkskrant 9 augustus 2017

De leerling verandert van rups naar vlinder
Visser, N. (2017)
Pulse Media Group, 30 juni 2017

Jongensgedrag: doen, uitproberen. Zo krijg je later gedurfde uitvinders, ondernemers en artsen.
Waterval, D. (2017)
Bijdrage aan artikel in Trouw 28 juli 2017
Lees artikel

2016

In de grote archiefkast van de hersenwetenschap liggen heel veel ongebruikte dingen

Pedagogiek in Praktijk (PiP) – 16 december 2016

Veel pedagogen en onderwijskundigen, maar ook ouders en leraren, voelen zich sterk aangesproken door de hersenwetenschap. Jolles neemt in de discussie over de bijdrage van de hersenwetenschap een bijzondere positie in, aldus journalist Bas Levering. Met hem sprak ik voor het vaktijdschrift PiP over mijn boek en mijn ambities. Bas Levering ging in 2010 al een keer met mij in debat in het televisieprogramma ‘Buitenhof’.

Bas Levering. In de grote archiefkast van de hersenwetenschap liggen heel veel ongebruikte dingen. Pedagogiek in Praktijk (PiP), 16 december 2016. Klik hier voor pdf

Tieners móeten risico’s nemen

Psyche & Brein, 6e editie – 21 december 2016

In de 6e editie van Psyche & Brein is een interview met mij door journalist Vittorio Busato verschenen. Diverse onderwerpen komen aan bod, zoals bijv. omgevingsfactoren, jongens en meisjes verschillen, maar ook mijn verklaring over waarom tieners zich aansluiten bij een extremistische organisatie.

Vittorio Busato. Tieners móeten risico’s nemen. Psyche & Brein, 6e editie, 21 december 2016. Klik hier voor pdf

Hoe ouders en docenten de ontwikkeling van tieners kunnen stimuleren

De Correspondent – 20 december 2106

Voor De Correspondent schreef journaliste Marlise Eerkens een recensie over het boek Het Tienerbrein. Het artikel verscheen op 20 december. De kernthema’s uit het boek zijn uitstekend door Eerkens eruit gehaald en belicht in dit artikel. Aan bod komen de omgevingsfactoren en hoe belangrijk deze zijn voor de ontwikkeling en ontplooiing van de tiener, maar ook welke rol er voor ouders en docenten zijn weggelegd.

Marilse Eerkens. Hoe ouders en docenten de ontwikkeling van tieners kunnen stimuleren. De Correspondent, 20 december 2016. Klik hier voor pdf

Jelle Jolles; Copyright NRC.

Het tienerbrein is echt wel kneedbaar

NCR Handelsblad – 12 december 2016 / NRC Next – 5 december 2016

12 december 2016 verscheen er een leuk interview met mij in het NRC Handelsblad. Het artikel is eveneens verschenen op 5 december in de NRC Next en NRC online. Journaliste Niki Korteweg vraagt mij o.a. waarom ik het boek heb geschreven. Tieners zijn fijne energieke personen die over 25 jaar onze samenleving zullen leiden. Het is onze taak om hen daarvoor zo goed mogelijk voor uit te rusten. Mijn boek gaat over de tiener in zijn context: ouders, leraren, vrienden, sport, alles waar hij mee bezig is. Die omgeving is bepalend voor hoe zijn brein zich ontwikkelt. Ik vind het belangrijk dat de samenleving daarvan doordrongen raakt. En dat is de reden waarom ik het boek heb geschreven. Verder komt ook de kloof tussen lager opgeleide gezinnen en hoger opgeleide gezinnen, het verschil tussen jongen en meisjes en de belangrijke rol van ouders, leraren en scholen aan bod. Daarnaast geef ik in het artikel een aantal tips voor ouders.

Niki Korteweg. Veel tieners hebben meer in hun mars. NRC Handelsblad, 12 december 2016. NRC Next en NRC online, 5 december 2016. Lees hier het artikel of klik hier voor de pdf.

Radio interview Radio L1 De Stemming

L1 Radio – 11 december 2016

Op zondag 11 december 2016 was Jelle Jolles te gast bij Fons Geraets van De Stemming op Radio L1.
Beluister hier het interview

Jelle Jolles over het tienerbrein, onderwijs, ICT en leren

Komenskypost – 9 en 10 december 2016

Met Jan Lepeltak van Komenskypost heb ik uitgebreid gesproken over onderwijs, lesgeven, ICT en leren. Het vraaggesprek heeft geresulteerd in twee artikelen op www.komenskypost.nl.

Jan Lepeltak. Jelle Jolles over het tienerbrein, onderwijs, ICT en leren deel 1. Komenskypost, 9 december 2016. Lees hier het artikel.

Jan Lepeltak. Jelle Jolles over het tienerbrein, onderwijs, ICT en leren deel 2. Komenskypost, 10 december 2016. Lees hier het artikel.

Kind leren tennissen

Talent is eigenlijk altijd ‘latent’

Tv-Sportplezier – 5 december 2016

Met journaliste Suzanne van Leeuwen-Visser van Tv-Sportplezier ging in gesprek over mijn visie op sporttalent. In dit artikel bespreken we talent en de rol van de omgeving naar die van de genen. De omgeving is namelijk erg belangrijk om het latente talent te ontwikkelen en doet dat binnen de biologische mogelijkheden. Vragen die o.a. aan bod komen zijn ‘in hoeverre is talent maakbaar’ en ‘wat kunnen ouders doen om hun talentvolle kind te begeleiden’. Het antwoord op deze vragen en meer leest u hier.

Suzanne van Leeuwen-Visser. Neuropsycholoog Jelle Jolles: Talent is eigenlijk altijd ‘latent’. Tv-Sportplezier, 5 december 2016. Lees hier het artikel.

Afbeelding boek Het tienerbrein

Boekbespreking Het Tienerbrein door Lauk Woltring

Recensie Het Tienerbrein, www.laukwoltring.nl – 5 december 2016

Lauk Woltring van Lauk Woltring Onderzoek, Advies & Coaching heeft op 5 december 2016 een recensie over mijn boek Het Tienerbrein gepubliceerd. Woltring vindt het een goed boek en heeft o.a. het volgende eruit gehaald: “Door iets mee te maken maakt de tiener nieuwe verbindingen, en dat is bij uitstek de bedoeling van de adolescentietijd. Tieners hebben, ook al zullen zij dat soms om het hardst ontkennen, daarbij volwassenen met hun ervaringen zeer nodig: om dingen aangereikt te krijgen, om van te leren, om zich tegen hen af te zetten, voor steun en om zich toe te verhouden.”

Lauk Woltring. Recensie Het Tienerbrein. www.laukwoltring.nl, 5 december 2016. Klik hier voor de pdf.

Lezing Jolles 8 febr The School of Life

Vernieuw de wereld, en doe dat via de tieners!

Nieuws.nl – 4 december 2016

In een interview voor nieuws.nl bespreek ik met journaliste Mariette Reineke wat tieners zo leuk en veelbelovend maakt. Dat is namelijk het feit dat tieners creatief zijn, openstaan voor nieuwe dingen en daarmee de potentie hebben om nieuwe oplossingen te vinden voor problemen waar onze samenleving tegenaan loopt. Een gesprek met je tiener kan leuk en verfrissend zijn, zolang je maar niet neerbuigend bent op hun gedrag. Het is belangrijk dat wij als ouders feedback geven aan onze tiener. Tieners hebben hun ouders heel hard nodig, als coach, mentor en adviseur. Ga het gesprek met je tiener aan, prikkel en daag uit!

Mariette Reineke. Vernieuw de wereld, en die dat via de tieners! Hoogleraar Jelle Jolles van ‘Het Tienerbrein’ met opvoedtips over hoe leuk het opvoeden van tieners kan zijn. Nieuws.nl, 4 december 2016. Klik hier voor pdf.

Tiener langer naar volwassenheid begeleiden

Friesch Dagblad – 2 december 2016

In het Friesch Dagblad van 2 december 2016 geeft journalist Pieter Anko de Vries een recensie over het boek Het Tienerbrein. Hij benoemd o.a. waarom het belangrijk is dat de tiener gestimuleerd wordt door zijn/haar omgeving. Daarnaast wordt er in een tweede artikel ‘School moet leren omgaan met tienerbrein’ het boek en de vraag ‘Hoe kunnen we tieners goed begeleiden naar volwassenheid?’ met docent Dirk Jan Dekker van het Bogerman College in Sneek besproken.

Pieter Anko de Vries. Tiener langer naar volwassenheid begeleiden. Friesch Dagblad, 2 december 2016. Klik hier voor de pdf.

Pieter Anko de Vries. School moet leren omgaan met tienerbrein. Friesch Dagblad, 2 december 2016. Klik hier voor de pdf.

Stimuleer de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen

Kindvak Magazine, editie 6, jaargang 2, p. 4-7 – nov/dec 2016

In de 6e editie van het Kindvak Magazine bespreek ik met journalist Thom Roozenbeek de relatie tussen hersenen en gedrag en wat voor een belangrijk rol dit speelt bij de verbetering van onderwijs en opvoeding.

Thom Roozenbeek. Interview met neuropsycholoog Jelle Jolles over wat ieder kind professional zou moeten weten. ‘Stimuleer de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen’. Kindvak Magazine, editie 6, jaargang 2, p. 4-7. Klik hier voor de pdf.

Radio interview De Nieuwsshow Radio 1

De Nieuwsshow, Radio 1 – 26 november 2016

Op zaterdag 26 november 2016 was Jelle Jolles te gast bij De Nieuwsshow op Radio 1. Hij bespreekt o.a. waarom tieners leuk zijn en dat het belangrijk is positiever naar hen te kijken. Beluister hieronder het interview:

Handleiding voor je puber tiener

VU Magazine – 25 november 2016

Voor het VU magazine van 25 november 2016 heeft journaliste Rianne Lindhout een recensie over mijn boek Het Tienerbrein geschreven. In het artikel staan een aantal belangrijke algemene adviezen voor breinontwikkeling die zij uit het boek heeft gehaald. Andere onderwerpen die in het artikel o.a. aan bod komen zijn het risicogedrag van de tiener, verboden en geboden, de peergroup waar een tiener zich in bevindt en het debatteren met tieners. VU Magazine verloot drie exemplaren van het boek Het Tienerbrein!

Rianne Lindhout. Handleiding voor je puber tiener. VU Magazine, 25 november 2016. Lees hier het artikel.

Kind niet voor 25e loslaten

De Telegraaf – 25 november 2016

In een interview met mij door journaliste Arianne Mantel in De Telegraaf van 25 november 2016 komt aan de orde dat het brein te veranderen is door de omgeving. Wat een kind in potentie in zich heeft, moet door de omgeving, zoals ouders, leerkrachten, sportcoaches, worden gestimuleerd. Naar aanleiding van dit interview is de stelling van de dag in De Telegraaf: Ouders maken te weinig tijd voor kinderen. De uitslag van deze stelling is vanaf 26 november te vinden op de Wat U Zegt-pagina in De Telegraaf en op www.wuz.nl. Het artikel is eveneens overgenomen door De Gooi- en Eemlander, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, Noordhollands Dagblad en de IJmuider Courant.

Arianne Mantel. Kind niet voor 25e loslaten. De Telegraaf. (n.a.v. interview met Jelle Jolles) 25 november 2016. Lees hier het artikel online of klik hier voor de pdf.

Tienerbrein is werk in uitvoering

Algemeen Dagblad – 25 november 2016

In het Algemeen Dagblad van 25 november 2016 bespreek ik met journalist Tonny van der Mee waarom de tienertijd een periode vol kansen en mogelijkheden zijn. Het is niet alleen een periode van risico en bedreigingen. De hersenen van een tiener zijn pas rond hun 25ste levensjaar ‘rijp’. Tot die tijd is juist de steun, sturing en inspiratie van ouders, leerkrachten en coaches broodnodig. In het boek wordt besproken dat ouders in de rol van manager, coach, mentor en als adviseur meer mogelijkheden hebben om feedback te geven aan hun tiener.

Het artikel van Tonny van der Mee is ook te lezen in het Parool en in diverse regionale partnerkranten van het Algemeen Dagblad.

Tonny van der Mee. Tienerbrein is werk in uitvoering. Algemeen Dagblad. 25 november 2016. Klik hier voor de pdf.

Een gebruiksaanwijzing voor de totale tiener

Trouw – 26 november 2016

Waarom doen tieners soms van die onverantwoorde dingen, waarom wint leuk het altijd van nuttig? En waarom kunnen ze niet plannen? De antwoorden op deze vragen en meer geef ik in een interview met Maaike Bezemer in de Trouw van 25 november 2016.

Maaike Bezemer. Een gebruiksaanwijzing voor de totale tiener. Trouw. 25 november 2016. Klik hier voor de pdf.

Tieners leren niet door passief te luisteren

Volkskrant – 24 november 2016

In de Volkskrant van 24 november staat een interview dat Ianthe Sahadat met mij had over het boek Het Tienerbrein. In het interview komt o.a. aan bod dat tieners niet leren door passief te luisteren. Ze leren vooral door te ervaren. Ervaringen zoals voetballen, met elkaar praten en games is net zo belangrijk als klassieke kennisoverdracht. Ook leren moet je leren.

Iante Sahadat. Leren leren. Tieners leren niet door passief te luisteren. Volkskrant (n.a.v. interview met Jelle Jolles) 24 november 2016. Klik hier voor de pdf.

Afbeelding boek Het tienerbrein

Nieuw boek met frisse blik op het tienerbrein van VU- Universiteitshoogleraar Jelle Jolles

VU.nl – 23 november 2016

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft een recensie over mijn boek Het Tienerbrein geschreven. Het artikel benoemt drie inzichten die bestaan over de adolescentie.

N.N. Nieuw boek met frisse blik op het tienerbrein van VU- Universiteitshoogleraar Jelle Jolles. www.vu.nl, 23 november 2016. Lees hier het artikel.

Tieners die grenzen durven te overschrijden zijn de vernieuwers van morgen

HUMO – 22 november 2016

Het Belgische tijdschrift HUMO publiceerde een pracht interview over mijn boek Het Tienerbrein op 22 november 2016. Journaliste Stefanie de Jonge vindt het ‘een geweldig boek’. Het gaat over veel aspecten van de tiener, over schoolcijfers en intelligentie. Maar ook over jongens en meisjes verschillen en waarom ondernemingszin gestimuleerd moet worden. Ook bij meisjes. En over ervaringen opdoen en de enorm belangrijke rol van ouders en leraren als ‘motor van de ontplooiing’.

Stefanie de Jonge. Zo werkt het tienerbrein. Tieners die grenzen durven overschrijden zijn de vernieuwers van morgen. HUMO (n.a.v interview met Jelle Jolles). 22 november 2016. Klik hier voor de pdf.

Hersenwetenschap vertaald naar de middelbare school

Onderwijsblad – 19 november 2016

In het gesprek met journalist Michiel van Nieuwstadt komt in het Onderwijsblad van 19 november 2016 aan de orde waarom het onderwijs beter gebruik moet maken van de nieuwsgierigheid van adolescenten en hun hang naar nieuwe ontdekkingen en contacten.

Michiel van Nieuwstadt. De zuurpruim als rolmodel. Breinwetenschapper wil tieners leren plannen. Onderwijsblad (n.a.v interview met Jelle Jolles). 19 november 2016. Klik hier voor de pdf.

Geef de leerling meer structuur in eerste jaren middelbare school

VO Magazine 2 – November 2016

In het november nummer van het VO raad magazine staat het interview dat Hanneke van der Linden met mij had over de tiener en leren. Een aantal kerntopics uit mijn boek Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving komen in het interview aan de orde:

  • Geef de leerling in de eerste jaren van de middelbare school meer structuur dan hij of zij nu krijgt
  • Als het moeilijk is om gepersonaliseerd onderwijs vorm te geven dan moet de organisatie anders
  • De verhalen vertellende leraar is de motor van de talentontwikkeling
  • We moeten niet terug naar de jaren ’50. Maar het belang van kennis wordt ONDERschat
  • Het is van groot belang om aandacht te geven aan de specifieke ontwikkeling van jongens en van meisjes. Leer meisjes meer ondernemend te zijn; leer jongens zelfinzicht en zelfregulatie

Hanneke van der Linden. Geef leerling de eerste jaren meer structuur. VO Magazine 2. November 2016. Klik hier voor de pdf.

Afb tiener

Breinprofessor Jelle Jolles: ‘Leraren, treed buiten je comfortzone en prikkel die nieuwsgierigheid!’
Bloem, B. (2016)
PrimaOnderwijs, Special, januari 2016, p 11-13

Hoogleraar VU vertaalt inzichten over het brein naar de samenleving
Bercht, I (2016, 30 november)
Ad Valvas, Vrije Universiteit Amsterdam

Onderwijs, hersenen en cognitie: de kloof overbrugd?
Jolles, J. (2016)
Van Twaalf Tot Achttien oktober 2016, p 24-25

Hoogleraar Jelle Jolles warm voorstander maximum lesuren: ‘Inhoudelijke verdieping lijkt me voor iedere leraar evident’
Magnée, P. (2016)
Schooljournaal p 9-11

Het heeft zin dat je er bent als ouder
N.N. (2016, 12 december)
N.a.v. interview met Arianne Mantel (de Telegraaf) gepubliceerd in De Gooi en Eemlander, 12 december.

Risico’s nemen, daar leren ze van’. Tienerbrein: Neuropsycholoog over de gevaren van drank en drugs.
Obdeijn, L. (2016)
Parool 21 april 2016

Neuropsycholoog Jelle Jolles vindt dat we jongeren anders moeten benaderen: ‘Tieners leren helemaal verkeerd’
Sahadat, I. (2016)
De Morgen (België), 24 november 2016 (eerder gepubliceerd in de Volkskrant dd 24 november 2016)

2015

Afbeelding klaslokaal

Domme vraag, maar wat is IQ eigenlijk?
Eerkens, M. (2015)
De Correspondent 18 sept 2015

De leraar als motor
Ekkelboom, S. (2015)
Magazine Amsterdams Onderwijsfestival, september 2015, p 4-6

‘Al jong zie je dat meisjes beter zijn in taal’. Vijf vragen aan Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie.
Gelder, L. van (2015)
Parool, 25 nov 2015

De grote vraag. Leren we het goede?
Koning, P. de (2015)
NRC 19 sept 2015, p 26

Proef met tienervriendelijk rooster; reportage nieuw onderwijssysteem
Kuiper, R. (2015)
Volkskrant 28 aug 2015

Lezen is een feest, ook in de klas. Reportage De Schoolschrijver (met bijdragen J. Jolles).
Kuiper, R. (2015)
Volkskrant 26 mei 2015, p 3

Opvoeden doe je met je brein … en andere neuro-feiten en –mythen
Paternotte, A. (2015)
Balans Magazine p 36-39

“Begaafdheid is te ontwikkelen”. Interview met hoogleraar Neuropsychologie Jelle Jolles.
Rooij, M. van (2015)
Talent Magazine nov 2015, p 5

“Creativiteit is te leren”
Rooij, M. van. (2015)
PO Management nov 2015

Landwegen worden snelwegen. (Over Brain-Lab op de WillemAlexanderschool, Bergen NH)
Schijven, D. (2015)
Alkmaarsche Courant 24 april 2015

De juiste prikkels zorgen dat het brein floreert
Zee, R. (2015)
Balans Magazine nr. 4, april 2015
Lees artikel

Het einde van vmbo, havo, vwo nadert
Wildenborg, F. (2015)
De Persdienst/DPD vrijdag 27 maart 2015
Lees artikel

2014

Vakbladen

Bloemhof, L. (2014). Te jong voor een rijbewijs maar wel in de Formule I. Volkskrant digitaal 1 oktober 2014. Lees artikel

Falleaux, B. (2014). Een kijkje in … het kinderbrein. PrimaOuders, februari 2014. Lees artikel

Gelder, L. van (2014). VU-hoogleraar Jelle Jolles: ‘Jongens- en meisjesbrein kan even goed worden. Parool 4 december 2014. Lees artikel

Groen, L. (2014). Over brein en ontwikkeling; een interview met Jelle Jolles. In: Pubers en de kunst van het loslaten. ISBN 9789462545960.

Heijden, D. van der & Spruijt, P. (2014). Wat kunnen leerkrachten met breinonderzoek? HCO nieuws februari 2014, P. 3. Lees artikel

Hemels, I. (2014). De academicus als ‘kartrekker’. Een ondernemende schoolcultuur (interview met Annemarie Trouw, St Maartensschool Limmen). Kader Primair april 2014, P. 18-21. Lees artikel

Hintum, M. van. (2015). De hersenen zijn een nieuwigheidsmachientje. Zorg & Welzijn dec 2014, P. 33. Lees artikel

Jongh, H. de (2014). Oprukken van tablet in de klas baart psychologen zorgen. Financieel Dagblad digitaal, 11 juli 2014. Lees artikel

Knols, S. (2014). XXX Leren. NIHC rapport Breinproducten xxx

Sman, J. van der (2014). Jongens en meisjes zijn anders. Nou en? Speciale Editie Elsevier magazine, P. 28-29. Lees artikel

Vuijk, B. (2014). Les over het brein bij Tabijn. Samenwerking met Vrije Universiteit al een jaar succesvol. Noord Hollands dagblad 6 november 2014. Lees artikel

Westerlo, A. (2014). Hersenen moet je prikkelen. Balans Magazine nr. 4, april 2014 Lees artikel

Publieksbladen

Jochems, K. (2014). De basis voor een blije tiener. NRC

Olbers, K. (2014). Een schoolcultuur waarbinnen je team zich wil blijven ontwikkelen. Kader Primair.

Vermeulen, M. (2014). Geen hogere cijfers in aparte klassen voor jongens en meisjes. Volkskrant 6 februari 2014. Lees artikel

Vlooswijk, E. (2014). Een garage in een roze schoen. (Over verantwoord speelgoed). Opzij 18 november 2014.

2013

Vakbladen

Bloem, B. (2013) ‘Programmeren met kleuters: hoe jong kun je starten?’ COS (Computer Op School), jaargang 21 nr. 1. P. 18-20. Lees artikel

Boer, S. de (2013). ‘Met wat de wetenschap zegt over leren kunnen we beter ‘op maat’ handelen’. Kader Primair, periodiek van de schoolleidersvereniging AVK, januari 2013, P. 16-19. Lees artikel

Boer, S. de (2013). Meer halen uit excellente leerlingen. POdium, platform voor schoolbestuurders in het primair onderwijs, maart 2013, 3 (2) P. 15-21. Lees artikel

Calis, M. & Kisjes, H. (2013). Socialbesitas. ISBN 9789490484064, P. 63-70.

Decorte, S. (2013). Presteren wordt nu vaak niet aangemoedigd. Psychologie Magazine, maart 2013, P.80-82. Lees artikel

Drimmelen, C. van (2013). ‘Het geheim van het geniale kind’. Psychologie Magazine., april 2013, P. 79. Lees artikel

Gerrits, E. (2013). ‘Ik zou willen dat in het onderwijs veel meer aandacht komt voor persoonlijke groei’ (Interview met Jelle Jolles) Themanummer “Teach the Teacher” van het vakblad Van horen Zeggen. Themakatern, februari 2013, P. 6-8. Lees artikel

Groen, L. (2013; M12-8). Ouders als manager, coach en consulent tijdens puberteit en adolescentie. In druk.

Hoogeveen, T (2013). Onderwijs mist aansluiting op kinderbrein. Primair Onderwijs 1 mei 2013, P. 40-41. Lees artikel

Jong, L. de (2013). Leren maakt gelukkig. Flow magazine P. 32-35. Lees artikel

Kerkhofs, L-L (2013). De omgeving bepaalt hoe het brein uitgroeit. Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Zuid (samenverband scholen in Amserdam Z en ZO op gebied van passend onderwijs), 12 februari 2013, P. 5-6. Lees artikel

Linthorst, O. & Noord, J. van. (2013). Een 5,6, so what?. Profielen (onafhankelijke blad van de Hogeschool Rotterdam). Issue 104, april 2013. P. 12-13. Lees artikel

Meerveld, A. van (2013) Het universiteitshoogleraarschap zal nieuwe deuren openen tussen academie en samenleving. Interview met Jelle Jolles in FPP Nieuwsbrief, Vrije Universiteit Amsterdam, 24 januari 2013 Lees artikel

Molier, B. (2014). XXX. In: Montessori Magazine, xxx

Mussche, A (2013). We zijn meer dan ons brein (interview met Jelle Jolles, een neuropsycholoog als universiteitshoogleraar).VU website, P. 1-2. Lees artikel

Rijbroek, M. van., Eem, A. van der. (2013) ‘ Nieuwsgierigheid is essentieel voor talentontwikkeling’. Artikel 1 uit interview serie met J. Jolles. De Jeugdvoetbaltrainer, mei 2013. P. 32-33. Lees artikel

Rijbroek, M. van., Eem, A. van der. (2013) ‘Hersenen zijn pas op latere leeftijd volgroeid dan gedacht.’ Artikel 2 uit interview serie met J. Jolles. De Jeugdvoetbaltrainer, juni 2013. P. 42-44. Lees artikel

Rijbroek, M. van., Eem, A. van der. (2013) ‘Een langzaam groeiende boom kan de hoogste worden’. Artikel 3 uit interview serie met J. Jolles. De Jeugdvoetbaltrainer, juli 2013. P. 32-33. Lees artikel

Rijbroek, M. van., Eem, A. van der. (2013) ‘Coach moet oog hebben voor determinanten.’ Artikel 4 uit interview serie met J. Jolles. De Jeugdvoetbaltrainer, september 2013.P. 36-39. Lees artikel

Rijbroek, M. van., Eem, A. van der. (2013) ‘Stimulerende omgeving sleutel om talent optimaal te ontwikkelen.’ Artikel 5 uit interview serie met J. Jolles. De Jeugdvoetbaltrainer, oktober 2013. P. 38-41. Lees artikel

Suyk, K. (2013). Jongens kunnen leren brein te veranderen. Promotie Sanne Dekker. Trouw 12 november 2013. Lees artikel

Terhell, A. (2013; M12-10). Lezen vergroot de wereld. Platform Pabo nr. 21, januari 2013 P. 10-11. (Eerder gepubliceerd in: Lezen, tijdschrift uitgebracht door de Stichting Lezen. Nr. 3, Jaargang 7, P. 12-13). Lees artikel

Uitham, R. (2013). Ouders, opvoeding en inzichten uit de neuropsychologie. JM Ouders P.

Zuiderent, R. (2013). Ons brein kan langer fit blijven. Neuropsycholoog Jelle Jolles over het in vorm houden van ons brein. MKB Monitor, januari 2013, P. 6-8. Lees artikel 

Publieksbladen

Algra, W. (2013) ‘Muisjes hebben een vader nodig.’ Trouw, 5 december 2013, P. 8. Lees artikel

Bloemink, S. (2013). Neuromythen in het onderwijs. In: Met zijn allen in de amygdala-hoek; groeit het verzet tegen de breincultuur? De Groene Amsterdammer, 7 februari 2013 P. 17-21. Lees artikel

Dijksma, J. (2013). Jeugd kan veel beter. IQ tientallen punten hoger met goede aanpak. Leeuwarder Courant 6 april 2013. Lees artikel

Dijksma, J. (2013). Kind en succes: De jeugd kan veel beter, deel I van een tweeluik (inhoudelijke bijdrage JJ). Leeuwarder Courant 6 april 2013, P. 4. Lees artikel

Dijksma, J. (2013). Inspiratie, steun en sturing, deel II van een tweeluik (inhoudelijke bijdrage JJ). Leeuwarder Courant 13 april 2013, P. 4. Lees artikel

Heide, T. de (2013) Simpelweg briljant. Financieel Dagblad, 23 februari 2013 P. 13-18. Lees artikel

Heide, T. de (2013). Zelf op een eenvoudig idee komen? Handige voorzetjes van neuropsycholoog Jelle Jolles. Financieel Dagblad, 23 februari 2013, P. 18. Lees artikel

Huiber, M. (2013). Mijn kind is dom, Linda 1 oktober, P. 112-116. Lees artikel

Jong, L. de (2013). Leren maakt gelukkig. Flow Magazine september 2014, P. 32-35. Lees artikel

Laeven, J. (2013). Parkschool in Utrechtse wijk Lombok gebruikt iPads voor aanvulling gewoon onderwijs, ‘De topokoning vliegt over het scherm’; (inhoudelijke bijdrage JJ ‘iPad kan de leerkracht niet vervangen’), NRC 17 april. Lees artikel

Vrieze, J. de (2013). Betabrein? Omgeving bepaalt toename IQ (inhoudelijke bijdrage JJ). NRCnext, 13 maart 2013. Lees artikel

Vuijk, B. de (2013). Lol in lezen door plaatjes in boek. Tabijnscholen ‘Academische Werkplaats’. Noord-Hollands dagblad, 24 september 2013. Lees artikel

Wildenborg F. (2013). Leraren: focus op letters en cijfers brengt kleuter in de knel. De Stentor/Tubantia, PZC, BN De Stem, Brabants Dagblad 9 april, P. 6. Lees artikel

2012 en ouder

Vakbladen

Karakteristieke Interviews uit 2009-2012

Blankesteijn, L. (2012; M12-6). Kinderen en techniek. Kader Primair, vakblad voor schoolleiders van de Algemene vereniging voor schoolleiders, nummer 1, jaargang 18, P. 26-29.
Het aantal technici in Nederland moet flink opgeschroefd worden. De overheid probeert dit op allerlei manieren, maar de leerling wil niet. Over inzichten in de interesses van kinderen, het stimuleren van hun cognitieve vermogens en de rol van het onderwijs om talent voor bèta en techniek naar boven te halen. Lees artikel

Engbers, S. (2012; M12-1). ‘Waar blijven Paul en Ahmed?’ Meisjes streven jongens voorbij in het hoger (medisch) onderwijs. I.O. Magazine van het IOO, het blad voor Onderwijs en Opleiden van het VU Medisch Centrum, Amsterdam P. 8-12.
Als jongens en meisjes met dezelfde CITO-score het basisschoolonderwijs verlaten en hun uiteindelijke potenties en IQ overeenkomen, hoe komt het dan dat er meer vrouwelijke dan mannelijke studenten naar het hoger onderwijs doorstromen? Van de eerstejaars geneeskundestudenten is 70% vrouw. Er lijkt ergens tijdens de middelbare school én bij de selectieprocedure voor geneeskunde iets mis te gaan waardoor we mogelijk potentieel zeer goede artsen mislopen. Zonde. Dit artikel legt de oorzaken en mogelijke oplossingen bloot. Lees artikel

Middel, J. (2012; M12-7). Hersenen + Onderwijs = Wereldburgerschap. In: Wereldburger met Ketchup. Uitgebracht door NCDO, Nederlands kenniscentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. P. 106-109. ISBN 978-90-74612-25-8.
Het boek omschrijft verschillende invalshoeken, achtergronden en strategieën omtrent het thema “wereldburgerschap” en hoe je hierover kunt lesgeven op school. Er komen diverse personen aan het woord die allemaal op een andere manier met wereldburgerschap bezig zijn. Dit originele boek dient als houvast voor docenten om te kunnen onderwijzen over wereldburgerschap, sinds enkele jaren een verplicht vak op school om kinderen omgangsvormen bij te brengen die passen bij een democratische samenleving. Lees pagina 106-109

Terhell, A. (2012; M12-10). Lezen vergroot de wereld. Lezen, tijdschrift uitgebracht door de Stichting Lezen. Nr. 3, Jaargang 7, P. 12-13.
Een artikel over andere (leer)routes dan de gebruikelijke voor een brede ontwikkeling van het brein. Ook wordt er gesproken over het belang van lezen, waarom grote onderwijshervormingen van de afgelopen decennia mislukt zijn en de toekomst van de iPadgeneratie. Lees artikel

Wijk, J. van. (2012; M12-5). Ellis en het verbreinen. Boekbespreking over hersenen, gedrag en educatie. Kunstzone, feb/maart 2012, P. 19.
De belangrijkste thema’s en vraagstukken uit het boek “Ellis en het verbreinen” worden omschreven. Lees artikel

Hagen, L. van, Ree, P. van de & Wijburg, L. (2011; M11-4). Hoogleraar Jelle Jolles: “Creëer condities waarbij ieder kind kan ‘verbreinen’.” Tijdschrift voor Remedial Teaching, mei 2011, P. 14-17.
Hersengebieden ontwikkelen zich in dezelfde volgorde, maar bij ieder kind in een ander tempo. Scheer dus niet alle leerlingen over één kam en vertrouw erop dat als een kind iets nú nog niet kan, hij of zij het later alsnog als vaardigheid verworven heeft. 100 procent van de kinderen heeft talent! Nieuwsgierigheid is een belangrijk hulpmiddel om dit talent te ontplooien. Verder is bij “het nieuwe leren” de grote denkfout dat kinderen niet vanuit zichzelf de juiste vragen zullen gaan stellen. Sociaal constructivisme is goed, maar niet genoeg. Een gesprek over het brein, talent ontwikkeling, individuele verschillen en diverse leerstrategieën. Lees artikel

Martens, L. (2011; M11-12). Shoppen in het kenniswinkeltje van de volwassenen. ReLaks, blad van de scholierenorganisatie LAKS (Landelijk Actie Komitee Studenten).

Stienissen, F. (2011; M11-8). Verbreinen. Boekbespreking in Pulse Primair Onderwijs, mei 2011, P. 1.
De hoofdredacteur van Pulse Primair Onderwijs zet uiteen waarom hij het boek “Ellis en het verbreinen” aanraadt aan iedereen die zich bezig houdt op met opleiding en educatie. Lees artikel

Ros, B. (2010; M10-7). ‘Docenten melden me: ‘het werkt’’. Jelle Jolles en de kunst van het verbreinen. Didaktief 9, P. 34-36.
De leerling als regisseur van zijn eigen leerproces blijkt geen goed uitgangspunt. Docenten mogen weer doen wat ze goed kunnen en hoeven niet langer concierge te spelen die leerlingen wijst waar de computers staan. Een gesprek over steun, sturing en inspiratie. Lees artikel

Tilburg, O. Van (2010; M10-4). ‘Een langzaam groeiende boom kan uiteindelijk de hoogste worden’. MBO krant, september 2010.
Twee belangrijke inzichten die de onderwijswereld de ogen hebben geopend: de hersenen ontwikkelen zich tot na het 20e levensjaar en er is veel individuele variabiliteit wat betreft de fase van ontwikkeling waar een kind op een bepaald moment in zit. Met name tussen jongens en meisjes zijn die verschillen groot. Een kind dat eerst niet goed lijkt te kunnen meekomen, kan over een paar jaar de beste van de klas zijn. Het onderwijs moet dus de juiste voorwaarden creëren om het maximale uit een kind te kunnen halen. Het accent moet verschuiven van doceren naar leren. Lees artikel

2012

Blankesteijn, L. (2012; M12-6). Kinderen en techniek. Kader Primair, vakblad voor schoolleiders van de Algemene vereniging voor schoolleiders, 1, jaargang 18, P. 26-29. Lees artikel

Engbers, S. (2012; M12-1). ‘Waar blijven Paul en Ahmed?’ Meisjes streven jongens voorbij in het hoger (medisch) onderwijs. I.O. Magazine van het IOO, het blad voor Onderwijs en Opleiden van het VU Medisch Centrum, Amsterdam P.8-12. Lees artikel

Kostelijk, A. (2012; M12-2). Joepie! We gaan tafels leren. Platform Pabo 20: p7

Middel, J. (2012; M12-7). Hersenen + Onderwijs = Wereldburgerschap. In: NCDO leergang, uitgebracht door NCDO, Nederlands kenniscentrum voor burgerschap en internationale samenwerking.Nieuwstadt, M. van (2012: N12-11). Bah. Een boek. Dyslectici aan het lezen krijgen. In: Het Onderwijsblad, Algemene Onderwijsbond 15, 2012 (6-10-2012)

Post, A. (2012; M12-3). Leren lezen met verbeeldingskracht. Platform Pabo 20: p10.

Sark, Y., en Nelis, H. (2012; M12-4). Leren leren door sturing en inspiratie. In: Over de top- hoe worden we excellent? (Nelis, H., & Sark, Y. van), Kosmos uitgeverij, p 61-63.

Terhell, A. (2012; M12-10). Lezen vergroot de wereld. Interview met Jelle Jolles. Lezen, tijdschrift uitgebracht door de Stichting Lezen, 3, jaargang 7, P. 12-13.
Een artikel naar aanleiding van een interview met Jelle Jolles over andere (leer)routes dan de gebruikelijke voor een brede ontwikkeling van het brein. Ook spreekt hij over het belang van lezen, waarom grote onderwijshervormingen van de afgelopen decennia mislukt zijn en de toekomst van de iPadgeneratie. Lees artikel

Vrieze, J. (2012; M12-10). Op zoek naar het betabrein. In: NWT magazine (Natuur, wetenschap en techniek Magazine), in druk

Wijk, J. van. (2012; M12-5). Ellis en het verbreinen. Boekbespreking over hersenen, gedrag en educatie. Kunstzone, feb/maart 2012, p19.

2011

Baarle, E. van (2011; M11-1). Weinig enthousiasme voor gescheiden lessen. Schooljournaal, 3 september 2011, P. 10-12. Lees artikel

Breedveld, P. (2011, 6 oktober; M11-3). Societal Impact Awards 2011. Ad Valvas, p.7, 111006.

Hagen, L. van, Ree, P. van de & Wijburg, L. (2011; M11-4). Hoogleraar Jelle Jolles: “Creëer condities waarbij ieder kind kan ‘verbreinen’.” Tijdschrift voor Remedial Teaching, mei 2011, pp. 14-17.

Lensen, T., Lindeloof, J. van de, & Ast, Leo van. (2011; M11-10). Breinspiratie. Hoe kunnen we de kennis over de werking van de hersenen toepassen in onze lessen? Uitgegeven door Plus Delta Onderwijs.

Martens, L. (2011; M11-12). Shoppen in het kenniswinkeltje van de volwassenen. Interview met Jelle Jolles. In: ReLaks, blad van de scholierenorganisatie LAKS (Landelijk Actie Komitee Studenten).

Meijs, L. (2011; M11-13). Ook docenten sturen breinontwikkeling. Recensie van Ellis en het verbreinen. In: Maatschappij & Politiek, februari 2011.

Overveld, K. (2011; M11-5). Ellis en het verbreinen. Over hersenen, gedrag en educatie. Boekbespreking in Tijdschrift voor Orthopedagogiek 50, oktober 2011, P.538-540. Lees artikel

Pek, A. (2011; M11-2). Leer het kind plannen. In: Psychologie Magazine, maart 2011.

Roos, L. (2011; M11-6). Niet voor de tijgermama! Kek Mama, september 2011, pp. 24-27. Lees artikel

Ree, P. van & Hagen, A. van (2011; M11-7). Creëer condities waarbij ieder kind optimaal kan verbreinen. Interview Jelle Jolles. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2011 (2), p. 14-17.

Ree, P. van & Hagen, A. van (2011; M11-14). De maakbaarheid van het brein. Boekbespreking Ellis en het verbreinen. Tijdschrift voor Remedial Teaching, mei 2011, p24.

Stienissen, F. (2011; M11-8). Verbreinen. Boekbespreking in Pulse Primair Onderwijs, mei 2011, p. 1.

Visser, W. (2011; M11-11). Zet de lerende persoon weer centraal en laat kinderen zelf ontdekken. Naar aanleiding van verwerven van de Societal Impact Award 2011. Ad Valvas VU Universiteit oktober 2011.

Vives (2011; M11-9). Over hersenen, gedrag & educatie. Boekbespreking in Vives, juni 2011, p. 23.

2010

Boer, S. de (2010; M10-1). ‘Ontwikkeling zit niet in de genen’. Intellectuele ontwikkeling gaat door tot na het twintigste levensjaar. Naar aanleiding van keynote lezing van Jelle Jolles op 23 maart 2010. SchoolAanZet, maart 2010.

Dijen, P. (2010; M10-2). Lezen, schrijven en rekenen moeten in dienst staan van de verwondering en van de Talent-ontwikkeling’. Interview met Jelle Jolles. Proceedings jubileumcongres LAKS en JOB.

Hardeman, E. (2010; M10-3). Geef jongeren steun, sturing en inspiratie. Interview Jelle Jolles. NWO publieksboek, 2010.

Mussche, A. (2010; M10-5). Handleiding bij tieners. Boekbespreking Ellis en het verbreinen. VU Magazine p29.

N.D. (2010; M10-6). Zeg niet ‘zit stil’ tegen een druk kind. Boekbespreking Ellis en het verbreinen. In: Schooljournaal.

Ros, B. (2010; M10-7). ‘Docenten melden me: ‘het werkt’’. Jelle Jolles en de kunst van het verbreinen. Didaktief 9; 34-36.

Tilburg, O. Van (2010; M10-4). ‘Een langzaam groeiende boom kan uiteindelijk de hoogste worden’. Interview Jelle Jolles. MBO krant, september 2010.

2009

Hout, van den Floor (2009; M09-1). Wat is er mis met ons onderwijs? Psychologie Magazine. Juni 2009

Til, W. Van (2009; M09-2) Studenten vs Studentes in het onderwijs. Sax, onafhankelijk magazine van Saxion hogeschool. Interview Jelle Jolles. 29 september 2009.

Publieksbladen

Karakteristieke publicaties 2009-2012

Verhoeven, G. (2012; N12-4). “De gezonde jeugd van tegenwoordig: hoe verleid je je tiener tot gezond?”. GezondNu. P. 16-23.
Jongeren kiezen opmerkelijk vaak voor ongezond. Extreem overgewicht onder jongeren is in de laatste vijftien jaar verdrievoudigd en 85% van de 15-jarigen heeft al eens alcohol gedronken. Onverstandig, denken ouders en leraren. Bij tieners zijn de hersenen in een fase waarbij het verstand nog geen toegang heeft tot de impulsregulatie. Daarom kunnen verstandige jongeren toch erg domme dingen doen. Verbieden is niet het antwoord. Praat met je kind. Leg uit waarom zoet, vet en zout eten zo verleidelijk is en wat alcohol met je doet. En geef zelf het gezonde voorbeeld. Lees artikel

Broeke, ten, A. (2011; N11-3) “Een traag groeiende boom kan toch nog de hoogste boom worden.” Interview met Jelle Jolles. Conferentiekrant Hersenen en Jeugdcriminaliteit van Ministerie van Veiligheid en Justitie. P. 3-4.
Een kind dat geïnteresseerd is in de wereld om zich heen is minder geneigd tot crimineel gedrag. Het wordt tijd om de risico’s op crimineel gedrag in kaart te brengen met neuropsychologisch onderzoek naar functies, vaardigheden en beleving van een jonge crimineel. Straffen en structuur bieden is niet genoeg. Geef een jonge crimineel echt een kans door hem cognitief te stimuleren en kennis te laten verwerven. Intellectuele vaardigheden zullen hem bevrijden van de verleiding om op crimineel gedrag terug te vallen. Lees artikel

Monden, M. (2011; N11-9). Veel kinderen hebben meer in hun mars. Het Parool 19 mei 2011, P. PS6-PS7.
Om kinderen beter te laten presteren is onderwijsvernieuwing noodzakelijk. Vaardigheden als ruimtelijk inzicht moeten weer meer aandacht en ontwikkeling krijgen. Verder is het belangrijk om de nieuwsgierigheid van kinderen te stimuleren. Ook achterstandsleerlingen kunnen veel baat hebben bij gerichte stimulering en bij de ervaring dat leren leuk is. Er moet meer ruimte komen voor persoonlijke groei, leren leren en leren denken. Lees artikel

Bolwijn, M. (2010; N10-3). In gesprek met Jelle Jolles. Zeg niet ‘zit stil’ tegen een druk kind. Volkskrant 28 april 2010.
De hersenrijping loopt door tot na het 20e levensjaar. Een bepaalde prestatie van een kind is een momentopname en dus geen maat voor het eindniveau dat het kind bereiken zal. In het onderwijs presteren jongens gemiddeld slechter dan meisjes. Dat heeft te maken met hoe het huidige onderwijs is ingericht, er wordt bijvoorbeeld veel zelfstandigheid en planvaardigheid van de leerlingen gevraagd. Jongens hebben hierbij meer structuur en begeleiding nodig. Maar jongens hebben ook bepaalde vaardigheden die voor de samenleving heel belangrijk zijn: ze zijn onderzoekend, experimenteel en ondernemend. In dit artikel worden verschillen tussen jongens en meisjes verder uitgediept en wordt besproken wat ouders en leerkrachten kunnen doen om ook jongens beter tot hun recht te laten komen in het onderwijs. Lees artikel

Obbink, H. (2009; N09-5). Jongens moeten wennen aan zelfstandigheid. Interview Jelle Jolles e.a. Trouw 24 oktober 2009.
Er halen meer meisjes een vwo diploma dan jongens. Op de havo zijn dezelfde verschillen te zien, terwijl op het vmbo de jongens juist weer in de meerderheid zijn. Hier zijn diverse theorieën over als “feminisering” van het onderwijs en “het komt door het studiehuis”. Maar juist in de brugklas, waar de mannelijke docenten in de meerderheid zijn en er nog geen sprake is van een studiehuis, lijkt de achterstand bij jongens zijn intrede te doen. Dit artikel gaat over de biologische, sociale én educatieve oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Lees artikel

 

2012

Belgers, J. (2012) Opboksen tegen een slecht imago. Kickboksend Nederland wil af van slecht imago. Interview met Jelle Jolles. Trouw 1 december 2012 p. 3

Bruis, N. (2012; N12-6). Van tipi naar riante villa. Brug tussen onderzoek en praktijk. Limburger maart 2012.

Hintum, M. Van (2012; N12-7). Puber kan meer dan-ie denkt. De Volkskrant 24 augustus 2012.

Hintum, M. Van (2012; N12-9). Eigenlijk pubert het brein wel zo prettig. De Volkskrant 15 september 2012.

Hoogstad, M. (2012: N12-1). Uitblinken vindt de klas een vies woord. NRC Handelsblad 17 april 2012.
In het voorjaar van 2012 werd door toenmalig minister van onderwijs Marja van Bijsterveldt het kwaliteitskeurmerk geïntroduceerd om scholen te stimuleren om te streven naar het predicaat “excellent”. In dit artikel van NRC Handelsblad legt Jelle Jolles uit waarom de Haagse politiek hiermee ver weg staat van de realiteit en de belevingswereld van jongeren: één van zijn conclusies uit het grootschalige onderzoek Leerlijn.

Korteweg, N. (2012; N12-9) De pre van een puberbrein. NRC Handelsblad 8 september 2012.

Kreulen, E. (2012) Oudere makkelijker op te lichten dan jongere – of niet? Interview met Jelle Jolles. Trouw 5 december 2012 P. 10.

Sas, van E. (2012; N12-2). Kinderbrein 2.0. HP/ De Tijd 13 april, P. 16-21.

Rozenbroek, S. (2012; N12-5). Zoek het zelf uit. Linda maart, P. 34-38.

Veenhof, J.W. (2012; N12-3). Het maaiveld als glazen plafond. Nederlands Dagblad 21 april, P. 18
Uitblinken in sport of muziek geniet onder tieners veel aanzien. En ook bij spelletjes is het normaal om beter te willen zijn dan anderen. Maar als het om schoolprestaties gaat, heeft een derde van de brugklasleerlingen het gevoel niet te kunnen of mogen excelleren. In een uitgebreid interview met het Nederlands Dagblad legt Jelle Jolles uit hoe dit komt en wat scholen, docenten en ouders hier aan kunnen doen. Een gesprek over prestatie, leermotivatie, schooluitval en de Nederlandse zesjescultuur.

Verhoeven, G. (2012; N12-4). “De gezonde jeugd van tegenwoordig: hoe verleid je je tiener tot gezond?”. GezondNu. p. 16-23

2011

Ad Valvas (2011, 27 oktober; N11-1). Jolles wint SIA. Ad Valvas, P. 2.

ANP (2011, 20 oktober; N11-2). Omgevingsfactoren belangrijk bij IQ. ANP: Reformatorisch Dagblad, BN, deStem, Eindhovens Dagblad. 111020.

Broeke, ten, A., (2011; N11-3) ‘Een traag groeiende boom kan toch nog de hoogste boom worden’. Interview met Jelle Jolles. Conferentiekrant Hersenen en Jeugdcriminaliteit van Ministerie van Veiligheid en Justitie P. 3-4.

Doomen, E. (2011; N11-14). Ooit waren we allemaal een beetje Kelly, toch? Tiener verliefd. Algemeen Dagblad, 13 december 2011.

Eerkens, M. & Paassen, van D. (2011; M11-4). Tips van een tijgermoeder. Kinderen mag je best een beetje drillen. Intermediair 25 maart 2011, P. 25-29.

Funnekotter, B. (2011; N11-5). Hoe het hbo de vakdocent verjoeg. NRC Handelsblad 22 juni 2011, P. 8.

Heijden. M. (2011; N11-12). Het menselijk brein, m/v. NRC Handelsblad 28 mei 2011.

Jansen, J. (2011; N11-13). Traagst groeiende boom kan ook de hoogste boom worden. ANP nieuws 20 oktober 2011.

Koelewijn, J. (2011; N11-6). Jongens deden het ooit beter. Maar nu halen meisjes hogere cijfers. En dat wordt nog belangrijker. NRC Handelsblad 5 juli 2011, P.7.
Vroeger deden jongens het beter dan meisjes in het onderwijs. Veertig jaar geleden was er nog het plan om jongens en meisjes gescheiden onderwijs te geven om de meiden te stimuleren. Vandaag de dag lijken de rollen compleet omgedraaid. In Nederland en omringende landen presten jongens op school gemiddeld vaak slechter dan meisjes. Helpt het om jongens en meisjes gescheiden les te geven? In het NRC Handelsblad van 5 juli 2011 en in de Volkskrant van 16 augustus 2011 is o.a. Jelle Jolles aan het woord over wat er is veranderd in de afgelopen jaren, over de verschillen tussen jongens en meisjes en wat zij van elkaar kunnen leren. En wat hebben de jongens nodig om weer beter te kunnen presteren op school?

Kropman, R., (2011; N11-7).Goede genen, nog geen talent. Sp!ts 25 januari 2011, P. 6-7.

Meulema, G. (2011; N11-8). ‘Jongens houden niet van rijtjes leren’. Dagblad van het Noorden 25 oktober, P.10.

Monden, M. (2011; N11-9). Veel kinderen hebben meer in hun mars. Het Parool 19 mei, P. PS6-PS7.

N.N. (2011; N11-12). ADHD is een impulsregulatiestoornis. Tijdschrift voor Remedial Teaching, september 2011.

Poll, van der, W., (2011; N11-10). Een mens is geen hersenplaatje. Trouw 26 februari 2011, P. 36-37

Venema, S. (2011; N11-11). Jongens en meisjes gescheiden, dat is zo’n gek idee nog niet. Volkskrant 16 augustus 2011, P.3.

Visser, W. (2011; N11-15). Jongeren moeten leren leren en plannen. Interview Jelle Jolles. In Ad Valvas, Universiteitsblad VU Amsterdam, 6 oktober 2011.

2010

Aarts, M. (2010; N10-1). Pas op voor infobesitas. Telegraaf 17 april 2010.

Aarts, M (2010; N10-2). Inspelen op het puberbrein. Telegraaf 20 november 2010.

Bolwijn, M. (2010; N10-3). In gesprek met Jelle Jolles. Zeg niet ‘zit stil’ tegen een druk kind. Volkskrant 28 april 2010.

Derkzen, S. (2010; N10-4). Venijn en kinderbrein. Wat doen kinderboeken met kinderhersenen? Jelle Jolles legt het uit. Vrij Nederland 9 oktober. 2010

N.N. (2010; N10-7). Willespoort gaat met VU samenwerkingsverband aan. Nieuwe Meerbode 15 september 2010.

N.N. (2010; N10-8). Buitenhof. Hoe moet het verder met de jongens. TV tips. Volkskrant 3 april 2010.

N.N. (2010: N10-9). Brain gain. De start van het Centrum Brein & Leren VU. VU Magazine januari 2010.

Obbink, H. (2010; N10-5). Het nieuwe leren heeft de tijdgeest tegen. Trouw 17 februari 2010.

Rozenbroek, R. (2010; N10-10). Een leuke stad is net zo belangrijk als de juiste studie. Volkskrant 8 december 2010.

Vermeulen, M. (2010; N10-6). Een brein van 10 jaar is nog niet klaar. Volkskrant Magazine 31 december2010.

2009

Bouma, J. D. (2009; N09-1). Bewijs voor onderwijs. NRC Handelsblad 28 februari 2009.

Gerrits, R. & Zonderop, Y. (2009; N09-2). Gevraagd: debat om van te leren, panel van wijzen met Jelle Jolles e.a.. Kenniskatern De Volkskrant 21 november. 2009

Gerrits, R. en Kruijt, M. (2009; N09-3). Veel regels, weinig kind. Inventarisatie van de knellendste problemen van het Nederlands onderwijs. Interview Jelle Jolles e.a. Volkskrant, katern 2, 29 december, P. 14.

Hintum, M. van. (2009: N09-6). Laura Dekker laten zeilen over de wereld? Volkskrant 22 augustus 2009.

Hoog, de D. (2009; N09-4). Jongens haken af. Meer aandacht voor talentontwikkeling van zowel meisjes als jongens. Interview Jelle Jolles. VU Magazine 16 december 2009.

Obbink, H. (2009; N09-5). Jongens moeten wennen aan zelfstandigheid. Interview Jelle Jolles e.a. Trouw 24 oktober 2009.

Sommer, M. (2009: N09-7). Leve de lekenleiders in het onderwijs. Volkskrant 7 april 2009.

2008

Obbink, H. (2009; N09-5). Jongens moeten wennen aan zelfstandigheid. Interview Jelle Jolles e.a. Trouw 24 oktober 2008.

Hintum, M. van. (2008; N08-1). Leren voor een tentamen, hoe doe je dat? Interview met Jelle Jolles. De Volkskrant 28 februari 2008.