Ter informatie

Binnenkort worden de pagina’s in het Kennisarchief geüpdatet.

Vakpublicaties

Een inventarisatie van alle publicaties in vakliteratuur, zoals Didactief, Van Twaalf tot Achttien en Bij De Les. Ze zijn op jaartal ingedeeld en waar mogelijk per link beschikbaar.

Afb tijdschriften

Zoeken op jaartal

2019 | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012 en eerder

©DidactiefCoverJanFeb2019

2019

Jeugdhulp in school: (g)een goed idee!
Koppies, H. (2019).
De Pedagoog, juni 2019, #2
Lees artikel

 

Meer focus alsjeblieft!
Jolles, J. en Tetering, M. van (2019, 22 januari).
Didactief, 49(1/2), januari/februari 2019, pp 26-27. Tevens als blog verschenen op Didactief online.

Afb special Psychologie Magazine

2018

Zes manieren om ons onderwijs beter te laten aansluiten op het kinderbrein
Van den Hout, F. en Jolles, J. (2018)
Psychologie Magazine Special ‘Positief Opvoeden’, september 2018.

Omslag rapport Neuromythen in het mbo

2017

Leerkracht doet ertoe bij de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. De executieve functies zijn belangrijk voor het onderwijs.
Donk, M. van der, en Jolles, J. (2017)
Lees artikel op website van socialevraagstukken.nl

Neuromythen in bet mbo. Een vragenlijstonderzoek naar acht veel voorkomende neuromythen.
Gerwen, M. Van, Christoffels, I., Dekker, S., en Jolles, J. (2017)
Rapport van Expertisecentrum Beroepsonderwijs ECBO en Centrum Brein & Leren van de Vrije Universiteit Amsterdam. ISBN 978-94-6052-107-2
Lees rapport

‘Tienerbrein: moeten we het sturen en stimuleren of juist vrijlaten?’
Jolles, J. (2017)
In: ‘Hoe zwaar is licht’.Uitgeverij Balans, ISBN 978946003 443 5

Ouders, leraren en coaches zijn hoveniers in het hersentuintje van de adolescent. Zij scheppen de voorwaarden voor de persoonlijke ontplooiing.
Jolles, J. (2017)
Voorwoord voor De zeven vaardigheden van de inspirerende leraar van Michel Linthorst, Lannoo uitgeverij, ISBN 9789401441551
Lees voorwoord

Over ontplooiing en Bildung vanuit neuropsychologisch perspectief
Jolles, J. (2017)
Van Twaalf tot Achttien, p 32- 36
Lees artikel

De leraar als motor van de talentontwikkeling
Jolles, J. (2017)
Nationale Onderwijskrant 27 september 2017
Lees artikel

Bewegen doe je met je brein! En beweging helpt het kind zich optimaal te ontplooien.
Jolles, J. (2017)
In: Kom van die bank af! Over pubers en iets met bewegen en zo. Sonja Borgstede en Mariëlle Beckers. Uitgeverij Lucht bv, Hilversum. ISBN 9789491729935
Lees fragment

Jongeren en hockey

2016

De relatie tussen leerkracht-percepties en de leesmotivatie van kinderen op de basisschool
Boerma, I.E., Mol, S.E., en Jolles, J. (2017).
In: Succesvol lezen in het onderwijs (R. Van Steensel en E. Segers, red), p 27- 44. (Dit artikel is een Nederlandse vertaling van het artikel Boerma, I.E., Mol, S.E, en Jolles, J. (2016). Teacher perceptions affect boys’ and girls’ reading motivation differently. Reading Psychology 37 (4), 547 – 569).
Lees artikel (link volgt)
Lees Engelstalige versie

Leer het brein kennen. Op basis van neuropsychologische inzichten werken aan het doelgericht gedrag van leerlingen.
Dekker, S., & Jolles, J. (2016)
Bij de Les 1 (januari), p 34-37
Lees artikel

Het tienerbrein: over de adolescent tussen biologie en omgeving.
Jolles, J. (2016)
Amsterdam University Press ISBN 978 94 6298 398 4, Amsterdam
Lees meer

‘Een traaggroeiende boom kan ook de hoogste worden’
Jolles, J. (2016)
VTTA (Van twaalf tot achttien), jan 2016, p 56
Lees artikel

‘My teacher thought I was smarter than I was. So I was’
Jolles, J. (2016)
VTTA (Van twaalf tot achttien), jan 2016, p 57
Lees artikel

Gevraagd: steun, sturing & inspiratie voor rijpend brein m/v. Verkenning ‘De jongens tegen de meisjes’: de mbo-student is ‘werk in uitvoering’.
Jolles, J. (2016)
Vakblad Profiel 3 (maart): p 6-9
Lees artikel

Gevraagd: steun, sturing & inspiratie voor rijpend brein m/v. Verkenning ‘De jongens tegen de meisjes’: de mbo-student is ‘werk in uitvoering’.
Jolles, J. (2016)
Webpublicatie Vakblad Didactief (juni 2016, heruitgave van publicatie Vakblad Profiel)
Lees artikel

Het hockeytalent in neuropsychologisch perspectief. Deel 1.
Jolles, J. (2016)
Hockeyvisie. Gepubliceerd op 25 juli 2016 op www.hockeycorner.nl
Lees artikel

Het hockeytalent in neuropsychologisch perspectief. Deel 2.
Jolles, J. (2016)
Hockeyvisie. Gepubliceerd op 30 augustus 2016 op www.hockeycorner.nl
Lees artikel

Het hockeytalent in neuropsychologisch perspectief. Deel 3, slot.
Jolles, J. (2016)
Hockeyvisie, gepubliceerd op 2 december 2016 op www.hockeycorner.nl
Lees artikel

Sportief functioneren, impulsbeheersing en zelfinzicht. Over het belang van impulsremming, planmatig handelen, zelfinzicht en keuzegedrag van de jonge sporter.
Jolles, J. (2016)
Sport Knowhow.nl webpublicatie 29 november 2016.
Lees artikel

Voorpublicatie ‘Het tienerbrein’ van Jelle Jolles.
Jolles, J. (2016, 14 november)
Didactief online
Lees artikel 

2015

Smart Moves!: Bewegen, cognitie en schoolprestaties
Berg, V. van den, Saliasi, E., Singh, A., Groot, R. de, Jolles, J & Chin A Paw, M. (2015).
LO Magazine. 103 (2) P. 9-11.
Lees artikel

Wow! Wat is het? Hoe werkt het? Nieuwsgierigheid is must voor wetenschappelijke houding. 
Jolles, J & Tetering, M. van (2015).
Didactief Special juni, pp 10 – 11
Lees artikel

Cognitief en noncognitief presteren van jongens en meisjes in mbo en ho: een neuropsychologisch perspectief.
Jolles, J. & Keizer, J. (2015).
In: De jongens tegen de meisjes (B. Belfi, M.Levels & R. van der Velden, redactie). Rapport aan het ministerie van OCW; Researchcentrum voor Onderwijs & Arbeidsmarkt (ROA), okt 2015; ISBN 978-90-5321-542-5
Lees artikel

Over creativiteit, denken en handelen
Jolles, J. (2015).
Voorwoord bij Het Ideeëntoestel (D. van der Kooij en A. Wassink) ISBN 978-94-631-8987-3, uitgeverij Leuker.nu, pp vii – ix, ISBN 978-94-631-8987-3
Lees artikel

Onderwijs, hersenen en cognitie: de kloof overbrugd?
Jolles, J. (2015).
Zone, tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs 14 (3) pp 9-11
Lees artikel

Nieuwsgierigheid stimuleren; creatief en vindingrijk denken met je klas
Kooij, D. van der, Wissink, A, Dekker, S., Mol, S., & Jolles, J.; 2015).
Jeugd in School en Wereld (JSW), januari 2015, P. 18-21.
Lees artikel

Onderpresteren begrijpen? Luister naar de leerling
Martens, R., & Jolles, J. (2015).
Bij de Les, februari 2015 P. 25-29.
Lees artikel

Wanneer kinderen slagen op de basisschool maar falen in het voortgezet onderwijs
Reed, H.C., Kirschner, P., & Jolles, J. (2015).
Didactief jan/feb, P. 44-45.
Lees artikel

Afb tieners in klas

2014

Over het vóórkomen en voorkómen van neuromythen in het onderwijs
Dekker, S., Lee, N.C., & Jolles, J. (2014).
Neuropraxis 18, P. 62-66, Doi: 10.1007/s12474-014-0046-z.
Lees artikel

Voor sommige scholieren staan de stoplichten van de ontplooiing op groen
Jolles, J. (2015).
Dit wil je weten (Geels, M., & Opijnen, T. van, editors), Maven Publ, ISBN 9789491845352, P. 23 -25.

Over de jonge teamsporter en diens neuropsychologische ontwikkeling.
Jolles, J. (2014).
Webpublicatie: Sport Knowhow XL Open Podium 28 jan 2014.
Lees artikel

Het tienerbrein en de teamsport (deel 1).
Jolles, J. (2014).
Webpublicatie: Sport Knowhow XL. Open Podium 19 aug 2014.
Lees artikel

Het tienerbrein en de teamsport (deel 2).
Jolles, J. (2014).
 Webpublicatie: Sport Knowhow XL. Open Podium 26 aug 2014.
Lees artikel

Prestaties van onderpresterende brugklasleerlingen verbeteren. Focus op welbevinden van jongens én meisjes
Martens, R., & Jolles, J. (2014).
Van Twaalf Tot Achttien, oktober 2014, P. 17-20.
Lees artikel

Sekseverschillen in rekenvaardigheden: feit of fictie?
Martens, R., Hurks, P.M., & J. Jolles (2014).
Didaktief 33 (5), P. 9-13.
Lees artikel

De lezende vmbo-er
Mol, S.E., & Jolles, J. (2014).
Pedagogiek in de praktijk 77 (1) P. 34-38.
Lees artikel

2013

Ik voel me niet zo lekker. Grootschalig onderzoek naar brugklassers en onderpresteren
Batenburg-Eddes, T. van & Jolles, J. (2013).
Van Twaalf tot Achttien, oktober 2013, P. 8-10.
Lees artikel

Lezen voor je Plezier: als je niet van lezen houdt, dan heb je het juiste boek nog niet gevonden
Boerma, I.E., Mol, S.E. & Jolles, J.(2013).
Platform Pabo nr. 21, januari 2013 P. 14-15.
Lees artikel

Ik ben (g)een goede lezer
Boerma, I.E., Mol, S.E. & Jolles, J (2013).
Didaktief september 2013, P. 24-25.
Lees artikel

Thuiswerk. Ouderbetrokkenheid bij huiswerk brugklassers
Bult, M., & Jolles, J. (2013).
Didactief 43 (10), P. 32-33.

Meisjeshersenen zijn eerder klaar voor het voortgezet onderwijs
Dekker, S., in samenwerking met Jolles, J. (2013).
In: Gifted

Het lerende kind, diens brein, omgeving en ontplooiing.
Jolles, J. (2013; R12-5).
In: Jongens & Meisjes. Zoek de verschillen?! (R. Diekstra en C. Gravesteijn, eds). Van Gorcum, P. 13-29. ISBN 9789023250951.

Talentontwikkeling; de leerkracht en het lerende kind vanuit neuropsychologisch perspectief.
Jolles, J. (2012; R12-3).
iPabo Magazine jubileumnummer 2013, P. 120-123.
Lees artikel

Het IK tussen brein en omgeving
Jolles, J. (2013).
In: “Dit verklaart alles” (J. Brockman, red; original title ‘This explains everything: Deep, Beautifiul and elegant Theories of How the World Works. www.Edge.org/annual question), Maven publishing, P. 146-151, ISBN 8789490574857.
Lees artikel

Hoezo huiswerk?
Jolles, J. (2013).
Socialiter: reunistenblad van Gymnasium Haganum, Den Haag P. 27 -32.
Lees artikel

Jolles, J (2013). Leren leren door sturing en inspiratie. iPabo Magazine Jubileumnummer 2013, P. 42-43. Lees artikel

De Maker Faire als Breinplein
Jolles, J. (2013).
In: Het beste idee van 2013 (Jos Baijens, red). Uitgeverij de Wereld, ISBN 9789079051090, P. 180-181.
Lees artikel

De lerende student in het hoger onderwijs. Determinanten van studiesucces.
Nije Bijvank, M., Jolles, J., Batenburg-Eddes, T. van, Tonnaer, G., & Marle, R. van. (2013)
Neuropsych Publishers, Amsterdam ISBN 97689075579666.

Het kind verbreint (interview met Jelle Jolles)
Oeben, Y. (2013).
In: Hersenwerk in uitvoering. 27 toppsychologen praten over hun bijzondere breinonderzoek. Amsterdam: Mark Two Communications (M. Dooper, ed). P. 143-149, ISBN 9491814001.
Lees artikel

Karakteristieke Publicaties uit 2009-2012

Kunnen en mogen leerlingen excelleren?
Jolles, J. en Idema, W. (2012; R12-1).
Bij de Les, p. 6-9.

De laatste jaren wordt excellentie in het onderwijs enorm benadrukt als thema. Door de overheid, de media, en ook in het onderwijs zelf. Uit grootschalig onderzoek van het programma “Leerlijn” van de VU blijkt dat de leerling zelf heel anders tegenover dit thema staat: een derde van de leerlingen geeft aan niet te kunnen en mogen uitblinken. Bij gecombineerde vmbo/havo klassen is dit zelfs 42%. Een artikel over mentaliteit, motivatie, sekse verschillen en de sfeer in de klas omtrent excelleren.
Lees artikel

Gymnasium eerste klas…Van slimmeriken en bange brugpiepers
Jolles, J. en Idema, W. (2012; R12-2).
Didactief, p. 30-31.

Gemiddeld is één op de tien gymnasiumleerlingen een onderpresteerder. N.a.v. het onderzoeksprogramma “Leerlijn” wordt in dit artikel uitgelegd waaraan de je onderpresteerder kunt herkennen en wat je hier als ouder en docent aan kunt doen.
Lees artikel

Talentontwikkeling; de leerkracht en het lerende kind vanuit neuropsychologisch perspectief
Jolles, J. (2012; R12-3).
Platform Pabo 20 P. 3-5.

Persoonlijke motivatie en emotionele betrokkenheid zijn belangrijke inspiratoren die bepalen of je hersenen nieuwe informatie al dan niet opslaan. Een artikel over hoe de school dit kan inzetten en wat de rol van de docent hierbij is.
Lees artikel

Help, de leerling verbreint!
Jolles, J. & Idema, W. (2011; R11-1).
Bij de Les, juni 2011, pp. 6-9.

Ouders, docenten, ooms, tantes, professionals…. we willen allemaal een mooie toekomst voor onze kinderen. We willen dat ze later goed kunnen meedraaien in deze veeleisende samenleving, een goede baan hebben en voor zichzelf kunnen zorgen. Het is voor ons dan ook onbegrijpelijk waarom onze middelbare schoolkinderen hier nog nauwelijks mee bezig zijn. Ze lijken totaal geen interesse te hebben in die mooie Duitse literatuur of de fascinerende werking van een redoxreactie. Ouders en docenten kunnen wel blijven roepen hoe belangrijk dit allemaal is voor later, maar dit lijkt de tiener helemaal niet bezig te houden. In dit artikel wordt vanuit de nieuwste inzichten van de hersenwetenschap uitgelegd hoe dit komt én wat we kunnen doen om de tiener te begeleiden om hem of haar toch op de juiste route te krijgen. Stop met geïrriteerd zijn, de adolescent is niet klaar!
Lees artikel

Puberen? Verbreinen!
Jolles, J. (2011, 12 december; R11-2).
Het Parool, special Schooljournaal, pp. 16-17.

Een artikel dat pleit voor afschaffing van de denigrerende term “puber” en in plaats daarvan over “tieners” te spreken. Over deze mooie levensfase van ondernemendheid en openheid voor prikkels, uitdagingen en ervaringen.
Lees artikel

Lezing Jolles 8 febr The School of Life

Rijpere puber, relaxte ouder
Eerkens, Marilse, Anne Elsinga en Jelle Jolles. (2010; R10-2).
J/M Ouders. p. 48-52.

Ontwikkeling zit niet in de genen
Jolles, J. (2010; R10-4).
‘School aan zet’. 25 februari 2010.

Hersenonderzoek laat zien dat de paden in het brein om van taal naar handeling te komen, bij een dertienjarige nog niet actief zijn. Lezen en voorlezen zijn enorm belangrijk om deze ontwikkeling te stimuleren. Niet alleen omdat een kind taal hoort of ziet, maar omdat hij zich er een voorstelling bij maakt. Hiermee creëer je ruimtelijk inzicht. Ontwikkeling zit niet in de genen, er zijn prikkels van ouders, leerkrachten en vrienden nodig voor intellectuele ontwikkeling.
Lees artikel

Het oudere brein: minder snel en efficiënt, wel flexibel. (2009:R09-2). Bio-wetenschappen en maatschappij. Brein in beeld.
Burgmans, S., Jolles, J. Cahier Aging. 45-49.

Bij normale veroudering is de afname van hersenstructuren veel minder dan gedacht. In tegenstelling tot de klassieke aannames over veroudering, blijkt dat het aantal zenuwcellen in de menselijke hersenschors slechts in geringe mate afneemt en dat de zenuwuitlopers grotendeels intact blijven. Dit blijkt uit histologisch onderzoek en wordt nog eens onderstreept door de resultaten van hersenscan onderzoek. De gebieden die een krimp laten zien, zijn die gebieden die een rol spelen bij de hogere cognitieve functies en bij het geheugen. Niet zo gek dus, dat men bij het ouder worden cognitief wat minder flexibel wordt en meer moeite heeft om nieuwe dingen te leren en te onthouden. Toch lijkt het erop dat de hersenen ook een “trucje” hebben om deze ongemakken nog even uit te stellen.
Lees artikel

2012

Elst, W., Van der, & Jolles, J. (2012; R12-6). Werkomgeving en cognitieve veroudering bij leraren: een case-control studie gebaseerd op de Maastrichtse VerouderingsStudie. Neuropraxis, 4, jaargang 16, P. 130-133. Lees artikel

Jolles, J & Idema, W. (2012; R12-1). Kunnen en mogen leerlingen excelleren? Bij de Les, P. 6-9. Lees artikel

Jolles, J & Idema, W. (2012; R12-2). Gymnasium eerste klas….Van slimmeriken en bange brugpiepers. Didactief, P. 30-31. Lees artikel

Jolles, J. (2012; R12-3). Talentontwikkeling; de leerkracht en het lerende kind vanuit neuropsychologisch perspectief. Platform Pabo 20 P. 3-5. Lees artikel

Jolles, J. (2012; R12-4). Lerend brein. Editorial Platform Pabo 20 p. 9

Jolles, J. (2012; R12-5). De inspirerende leerkracht: motor van de talentontwikkeling van het kind. Voorwoord voor Het bijdehandboek (H. Coppes & M Rikhof-van Eijck), Garant Publ, p 6-7. ISBN 978-90-441-2912-0

Nije Bijvank, L.C.S. Woelders & J.Jolles (2012; R12-07). Het eerste jaar in het hbo. Wie krijgt het voor elkaar? Rapport Centrum Brein & Leren/LEARN! instituut en Hospitality Business School, Saxion. Mei 2012. ISBN 9789075579550

2011

Jolles, J. & Idema, W. (2011; R11-1). Help, de leerling verbreint! Bij de Les, juni 2011, P. 6-9. Lees artikel

Jolles, J. (2011, 12 december; R11-2). Puberen? Verbreinen! Het Parool, special Schooljournaal, P. 16-17.

Jolles, J. & Woelders, L. (2011; R11-3). Hospitality, brains and learning. Hospitality, brains and learning. In: Maatschappelijke waardecreatie binnen het domein Hersenen & Cognitie (F. Zuijdam, B Mostert, L van der Poll, W. Vullings), Technopolis rapport, NWO P. 109-111.

Jolles, J. & Woelders, L. (2011; R11-4). Het automatiseren van tafels. In: Maatschappelijke waardecreatie binnen het domein Hersenen & Cognitie (F. Zuijdam, B Mostert, L van der Poll, W. Vullings), Technopolis rapport, NWO P. 111-113.

Scheeren, J. (2011; R11-5). Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland. Uitgave van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).

Scheeren, J. (2011; R11-5). Lifelong learning of pupils and teachers in The Netherlands. Uitgave van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).

2010

Burgmans, S., Jolles, J. & Uylings, H. (2010; R10-1). Cognitieve veroudering en veranderingen in de structuur en functie van de hersenen: een nieuw perspectief. Neuropraxis, 14(3), 59-63.

Eerkens, Marilse, Anne Elsinga en Jelle Jolles. (2010; R10-2). Rijpere puber, relaxte ouder. J/M Ouders. p. 48-52.

Jolles, J. (2010; R10-3) Stimuleer de natuurlijke nieuwsgierigheid. Over talentontwikkeling vanuit het perspectief van brein & leren. Talentenkracht Magazine (een uitgave van Platform Beta-techniek) najaar 2010.

Jolles, J. (2010; R10-4). Ontwikkeling zit niet in de genen. ‘School aan zet’. 25 februari 2010.

Jolles, J. (2010; R10-5) ‘Kind, tiener en het verbreinen.’ Het Brein, een publicatie van Reflex uitgeverij. p. 4

2009

Bär, D. Evenblij, M. (eindred.), Jolles, J., Nicolay, K., Van Oranje, F., Rombouts, S. (2009; R09-1). Brein in beeld. Beeldvorming bij hersenonderzoek. Cahiers Bio-Wetenschappen en Maatschappij. (3) 1-92.

Burgmans, S., Jolles, J. Het oudere brein: minder snel en efficiënt, wel flexibel. (2009; R09-2). Bio-wetenschappen en maatschappij. Brein in beeld. Cahier Aging. 45-49.

Diesfeldt, H. F., van der Elst, W., Jolles, J. (2009; R09-3). Category fluency (animals, professions) in normal cognitive ageing and dementia. Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie 40(2), 54-71.

Scholtissen-In de Braek, D.M.J.M, P. Hurks & J. Jolles (2009; R09-4). De rol van de neuropsycholoog bij de diagnostiek en behandeling van. volwassenen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Tijdschrift voor Neuropsychologie, 2.