Advies en Lezingen

Je bent hier:

Dialoog tussen wetenschap en praktijk

Er is in de wetenschap veel bekend over de hersenen en over de relatie tussen hersenen en gedrag. Deze kennis wordt al toegepast in de gezondheidszorg voor de diagnostiek en behandeling van hersenziekten en gedragsstoornissen. Ook op het gebied van leren en geheugen bestaan fascinerende inzichten die toepasbaar kunnen zijn voor de praktijk van onderwijs en opvoeding en het ‘levenlang leren’.

Afb Jelle Jolles

Lezingen

Ik houd me al twintig jaar bezig met ‘deze dialoog tussen wetenschap en praktijk’ met het doel mensen te inspireren met de vele dingen die nu bekend zijn over het brein. Daartoe geef ik jaarlijks vele tientallen presentaties die vaak te maken hebben met ‘continuous education’ en professionalisering. Daarin gaat het om handvatten voor de praktijk van onderwijs, coaching, begeleiding en opvoeding, ontleend aan de kennis en inzichten uit de neuropsychologie en uit ‘de wetenschap van hersenen en gedrag’.

Voorbeelden van presentaties zijn keynotes op landelijke conferenties, maar ook workshops en masterclasses op scholen, hoger onderwijsorganisaties, voor overheden of voor het bedrijfsleven.

 

Onderwerpen waar ik zoal over spreek:

 • Wat iedere opvoeder, leraar of coach moet weten over het brein
 • Levenlang leren en het rijpere brein
 • Leren, brein, persoonlijke groei en ontplooiing
 • Het belang van executieve functies
 • Het lerende brein en sportief presteren: handvatten voor de sportcoach
 • Talentontwikkeling
 • Het tienerbrein
 • Het ondernemende brein … het nieuwsgierige brein
 • Leren, geheugen en presteren in het dagelijks leven
 • Waarom het brein houdt van boeken, kunst en cultuur
 • M/V verschillen: zijn ze er of zijn ze er niet?

Categorieën o.a.: Maatschappij (jongeren; onderwijs), Onderwijs, Kunst & Cultuur, Wetenschap (neuroscience; psychologie), Sport (coaches en trainers).

Advies

Daarnaast geef ik regelmatig advies aan onderwijsorganisaties die overwegen om hun onderwijs te innoveren en die daarvoor gebruik willen maken van moderne inzichten over de ontwikkeling van kind en tiener.

Voorbeelden van adviesrapporten:

 • Jolles, Jelle (2021; 211217). De jonge sporter en zijn ontplooiing. Advies aan de KNGU. Openbaar rapport. ISBN 978-90-75579-83-3. Vrij ter download (website KNGU).
 • Jolles, Jelle (2021; 211217). De jonge voetballer en zijn ontplooiing. Advies aan de KNVB. Openbaar rapport. ISBN 978-90-75579-84-0. Vrij ter download (website KNVB).

Contact & aanvragen lezingen of advieswerk

Aanvragen voor lezingen, presentaties en advieswerk kunnen direct aan mij worden gericht via mijn e-mailadres j.jolles@vu.nl.

Aanvragen voor lezingen en presentaties kunnen ook worden gedaan via organisaties zoals Speakers Academy, Sprekershuys, Het Sprekersburo of Quality Bookings.

Jolles Seminar 2018 _ foto Julie Hrudova

Selectie van lezingen, masterclasses en workshops, periode juli 2021 – juli 2022

 • Over kansen, ontwikkeling en ontplooiing. Het neuropsychologisch perspectief. Masterclass Gelijke Kansen Alliantie, Ministerie OCW, 30 juni 2022
 • Over de lerende leerling, zelfregulatie en het brein. Keynote inspiratielezing Metameer (Stevensbeek, Boxmeer), 24 juni 2022
 • Talent, ontwikkeling en ontplooiing. Het neuropsychologisch perspectief. Workshop Talentkamer, 16 juni 2022
 • Brein, leren en ontplooiing.’ Leer de tiener denken’. Keynote congres Brainfeed, 15 juni 2022
 • De tiener, digitaal onderwijs en het lerende brein. Keynote symposium Beter Onderwijs Nederland (BON), Driebergen 21 mei 2022
 • Over geletterdheid, brein en ontplooiing. Keynote Taalnetwerk Rivierenland, Geldermalsen 12 mei 2022
 • De lerende mbo-student, ontplooiing en het brein. Masterclass MBO College Hilversum/ROC van Amsterdam, 11 april en 9 mei 2022
 • De lerende muziek-student, ontplooiing en het brein. Masterclass Conservatorium van Amsterdam, 4 maart en 1 april 2022
 • De lerende leerling als ‘werk in uitvoering’. Netwerkbijeenkomst Passend Onderwijs Kennemerland Zuid, 16 februari 2022
 • Werkplekleren in de techniek: een brein perspectief. Keynote platform ‘Werkplekleren in de techniek’, Den Haag, 25 november 2021
 • Boeken zijn brandstof voor het brein. Over nieuwsgierigheid, denken en ontplooiing. Keynote symposium Bibliotheek West-Brabant, Roosendaal, 3 november 2021
 • Over brein, leren en aanpassing aan de veranderende omgeving. Presentatie lezingenreeks Jane Goodall Instituut, 18 oktober 2021
 • Persoonlijke groei, ontplooiing, Levenlang Leren en het brein. Workshop ELLLA (Levenlang Leren Academie), Dalfsen, 8 juli 2021

NeuroPsy Academie

In 2018 heb ik samen met het team NeuroPsy Academie opgezet. Met als doel de kritische consument informatie te geven over leren, ontplooiing en het brein. En ter bestrijding van de z.g. ‘neuromythen’ en ‘onderwijsmythen’. Het betreft een wisselend aanbod van studiemiddagen, symposia en workshops.

NeuroPsy Academie komt voort uit het werk wat ik met mijn team van het Centrum Brein & Leren vele jaren heb uitgevoerd vanuit de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Logo NeuroPsy Academie