Ter informatie

Binnenkort worden de pagina’s in het Kennisarchief geüpdatet.

Blogarchief & Wetenschappelijke Webpublicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van eerder gepubliceerde columns, weblogs en andere bijdragen aan sociale media, van 2003 – 2019. Op alfabetische volgorde en op datum gerangschikt. Bijna elk item is terug te lezen op deze site via de vermelde link.

Tienerbrein Sport Coach

Zoeken op jaartal

2019  | 2018  | 2017  |  2016  |  2015 | 2014 | 2013 | 2012 en ouder

2019

2018

2017

2016

2015

 • Dekker, S., & Jolles, J. (2016) Leer het brein kennen. Op basis van neuropsychologische inzichten werken aan het doelgericht gedrag van leerlingen. Rapport van 21 juli 2015 is in verkorte vorm gepubliceerd in het artikel in Bij de les (2016 nr 1, pp 34-37) en vervolgens gepubliceerd als webpublicatie op www.jellejolles.nl .
 • Jolles, J. (2015). Onderwijs, hersenen en cognitie: de kloof overbrugd? Didactief Online, webartikel 31 aug 2015: http://didactiefonline.nl/41-nieuws/12481-onderwijs-hersenen-en-cognitie-de-kloof-overbrugd. En http://files.jellejolles.nl/150831JollesDidactiefOnlineDf.pdf
 • Jolles, J. (2015). Over creativiteit, denken en handelen. Voorwoord bij Het Ideeëntoestel (D. Van der Kooij en A. Wassink) ISBN 978-94-631-8987-3, uitgeverij Leuker.nu, pp vii – ix, ISBN 978-94-631-8987-3. Ook gepubliceerd als Webartikel 21-9-2015, www.jellejolles.nl
 • Keizer J., en Jolles, J. (2015). Hoe kun je technologie inzetten om je studieresultaten te verbeteren? Elf handige apps voor de student van vandaag. Weblog op www.jellejolles.nl, 11 aug 2015.
 • Kooij, D. van der (2015) Creatief denken in het onderwijs (over het onderzoek van Annemarie Trouw, Sanne Dekker en Jelle Jolles). http://creatiefdenkeninonderwijs.nl/algemeen/laat-kinderen-groeien-door-nieuwsgierigheid/

2014

 • Brugman, A, (2014). Prikkel de nieuwsgierigheid van de basisschool leerling. In: weblog www.hersenenenleren.nl 28 jan 2014.
 • Jolles, J. (2014). Brein én omgeving  bepalen de ontplooiing. Weblog 17 nov 2014, gepubliceerd op www.jellejolles.nl. De weblog is gebaseerd op het hoofdstuk ‘Voor sommige scholieren staan de stoplichten van de ontplooiing op groen’ uit het boek ‘Dit wil je weten’ van Maven Publishing (ISBN 9789491845352), pp 23-25.

2013

 • Hogendoorn, T. (2013). Van Laissez-Faire naar ‘leren leren’. Over zelfgestuurd leren in het MBO. Canon van het beroepsonderwijs. Expertisecentrum Beroepsonderwijs. April 2013, http://www.canonberoepsonderwijs.nl/2_1307_Zelfgestuurd_leren.aspx
 • Hoogeveen, T (2013). Onderwijs mist aansluiting op kinderbrein. Hersenontwikkelng baat bij steun, sturing en inspiratie. In: Prima onderwijs, EDG media mei 2013.  http://primaonderwijs.nl/
 • Linthorst, O (2013). Lage cijfers voorspellen weinig. In: website Hogeschool Rotterdam, april 2013.
 • Redactie Plus Online (2013). Hersenontwikkeling meisjes loopt voor op jongens (n.a.v. visies JJ), 18 september. 18 sept 2013.
 • Redactie Nationale Zorggids (2013). Cognitieve ontwikkeling hersenen nog volop aan de gang begin tienerjaren (Artikel n.a.v. persbericht Brein verwerkt informatie steeds efficiënter tijdens adolescentie, en meisjes verwerken sneller dan jongens, JJ). 19 sept 2013.
 • Redactie Nu.nl. Hersenontwikkeling meisjes loopt voor op jongens (Artikel n.a.v. persbericht Brein verwerkt informatie steeds efficiënter tijdens adolescentie, en meisjes verwerken sneller dan jongens, JJ). 18 sept 2013.
 • Redactie Site Algemeen Dagblad. Hersenontwikkeling meisjes loopt voor op jongens (n.a.v. Artikel n.a.v. persbericht Brein verwerkt informatie steeds efficiënter tijdens adolescentie, en meisjes verwerken sneller dan jongens, JJ). 18 sept 2013
 • Redactie GezondheidsNet. Hersenontwikkeling meisjes loopt voor op jongens (Artikel n.a.v. persbericht Brein verwerkt informatie steeds efficiënter tijdens adolescentie, en meisjes verwerken sneller dan jongens, JJ). 18 sept 2013.

2012 en eerder

2012

2011

 • Broeke, ten, A. (2011 ; W11-5). Interview met prof. Dr. Jelle Jolles, Hoogleraar Hersenen, Gedrag & Educatie. ‘Een traag groeiende boom kan toch nog de hoogste worden.’ Conferentiekrant Hersenen en Jeugdcriminaliteit, pp. 3-4, 6 december.
 • Dongen, van J. (2011; W11-1). Bij welk nummer krijg jij kippenvel? Muziek wakkert overlevingsinstinct aan. NRC Next. Retrieved from http://www.nrcnext.nl, 8 april
 • Willem Wever. (2011 ; W11-2). Webcomment Wie zijn slimmer : de meisjes of de jongens ? Retrieved from : http://www.willemwever.nl/vraag_antwoord/het-menselijk-lichaam/wie-zijn-slimmer-de-meisjes-de-jongens, april
 • Hulspas, M. (2011; W11-3). Het probleem jongen. De Pers. Retrieved from: http://www.depers.nl/wetenschap/591051/Het-probleem-jongen.html, 23 augustus
 • Jaspers. J. (2011 ; W11-4). En toch draait het om opvoeding. Sekseverschil in ruimtelijk inzicht deels cultuurgebonden. Noorderlicht. Retrieved from: http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2011/augustus/En-toch-draait-het-om-opvoeding.html, 30 augustus
 • Maassen, M. (2011; W11-7). Durven jouw leerlingen uit te blinken? Interview Jelle Jolles. Nieuwsbrief Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) 7 juli 2011.
 • Oosterveen, S. (2011; W11-6). Is de benadering van je kind anders bij een juf dan bij een meester? Interview voor de website van zwijsenouder.nl. www.zwijsenouders.nl/jufmees
 • Roos, L. (2011; W11-8). Tijgermoeder beter dan knuffelmama? In: Kekmama, www.kekmama.nl

2010

 • Boer, S. (2010; W10-4). De werking van het brein. Masterclass door Jelle Jolles ter gelegenheid van conferentie Scholen voor morgen. Spant, Bussum 8 oktober 2010, www.schoolaanzet.nl
 • Jolles, J. (2010; W10-1). Waarom jongeren steun, sturing en inspiratie nodig hebben tot ver na hun 20e jaar. Webcomment 100210 en 100301, gepubliceerd op website Hersenen en leren
 • Jolles, J. (2010; W10-2). De lerende student: over het brein, steun, sturing & inspiratie: Jaarcongres HBO raad. Webcomment 100422, gepubliceerd op website Hersenen en leren
 • Laman, K. (2010; W10-3). Het is een kwestie van goede wetenschappers laten samenwerken. In gesprek met Jelle Jolles. Intranet Faculteit Psychologie en Pedagogiek 14 oktober 2010.

2007

 • Jolles, J. (2007; W07-1). Bouwen aan het brein: over talenten en creativiteit in relatie tot hersen- en cognitieve ontwikkeling. Deze ‘Webcomment 70320’ is gebaseerd op een voordracht gehouden op het congres ‘Begaafd in Talent’, georganiseerd door CPS, Eindhoven.
 • Jolles, J. (2007; W07-2). Brain, learning & education’ and the development of a large program for research and implementation in the Netherlands. This summary has been written on request of the CERI board for inclusion in the Phase II report of the CERI project on ‘Learning sciences and the brain’. Webcomment 70518.
 • Jolles, J., de Groot, R., van Benthem, J., Dekkers, H., de Glopper, C., Uijlings, H. & Wolff-Albers, A. (2007; W07-3). Learning to know the brain. Towards development of the ‘Brain, learning and education’ theme on the crossroad of the neurosciences, cognitive sciences and educational sciences: results of an invitational conference organized by the Dutch Science Council (NWO) on february 5th, 2004:  A summary. Webcomment 70519.
 • Jolles, J. (2007; W07-4). Brein, leren en inspiratie. Vrijdag 21 december 2007/Jelle Jolles. Webcomment 71221.

2006

 • Jolles, J. en A. van Bruggen. (2006; W;06-1). Platformbijeenkomst Brein & Leren 2 juni 2006, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
 • Jolles, J. (2006; W06-2). Beter onderwijs door meer kennis over leren en de hersenen. Webcomment 60317.
 • Jolles, J. (2006; W06-3). Waarom de tijd rijp is voor het slaan van bruggen tussen hersen- en cognitieve wetenschap en de onderwijspraktijk. Over kennis en inzichten over ‘Brein en Leren’ die relevant kunnen zijn voor onderwijs-innovatie. Webcomment 60528.
 • Jolles, J. (2006; W06-4). Over ‘brein en leren’ in relatie tot onderwijsontwikkeling. Webcomment 60613.
 • Jolles, J. (2006; W06-5). Over de mogelijke  relatie tussen ‘het stimuleren van algemene ontwikkeling’ in PO en VO en het latere beroepsleven. Webcomment 60714, 60906.
 • Jolles, J. En Servan-Schreiber, E. (2006; W05-2). Interview met Jelle Jolles. Het lerende brein. Over laaghangend fruit en toepassingen in de onderwijspraktijk. Webcomment 50600

2005

 • Jolles, J. (2005; W05-1) Waar houdt dat onderzoek naar ‘Hersenen en Leren’ zich nou eigenlijk mee bezig? Webcomment 51214.
 • Servan-Schreiber, E. (2006; W05-2). Interview met Jelle Jolles. Het lerende brein. Over laaghangend fruit en toepassingen in de onderwijspraktijk. Webcomment 50600

2004

 • Jolles, J. (2004; W04-1). Cognitive performance and learning, related to motivation, psychosocial & emotional factors: Position paper for the conference on Emotion, Learning and Education. It has been made for an OESO-CERI sponsored workshop on Emotion, learning and Education in Copenhagen, november 2004. Webcomment 41108

2003

 • Bos, W. (2003; N03-1). Oudere mannen. Financieel Dagblad.
 • Mols, B. en Jolles, J. (2003; W03-1). It’s all in the brain. Een beroep leren dat doe je zelf.
 • Mols, B. en Jolles, J. (2003). Over ‘brein en leren’ in relatie tot onderwijsontwikkeling. Webcomment 30421.