Evenementgegevens


Lezing ‘De tiener en zijn brein: over zelfregulatie, kiezen en leren-te-leren’

Besloten

Samenvatting: Tijdens deze studiedag voor leraren bespreek ik de ontwikkeling van de adolescent en diens vaardigheden. Er worden praktische handvatten gegeven om als leraar in de praktijk te werken aan het zelfinzicht van de tiener, de leermotivatie en persoonlijke groei. Wat betekent het om te weten ‘dat de tiener werk in uitvoering’ is? Hoe stimuleer je zijn nieuwsgierigheid? Waarover kun je in gesprek met je tiener? En hoe reageer je als leraar als de leerling een beroep op je doet? Hoe kunnen we dit met nog meer effect doen? Hoe om te gaan met gebrek aan motivatie, en welke mogelijkheden zijn er om de leerling te boeien en ‘aan het denken te zetten’? En in hoeverre is de leerling in alle opzichten al in staat om de regie te nemen over het eigen leerproces? Ik licht de stelling toe dat de docent een zeer belangrijke taak heeft en houdt, in het leiden en inspireren van de leerling. Verder komen de executieve functies aan de orde, en in het bijzonder zelfinzicht en zelfregulatie. En ik spreek over kiezen en beslissen.De lezing bestaat uit drie blokken, waarbij na elk blok gelegenheid is tot het stellen van vragen (interactiepauzes).

Kerninformatie: Jelle Jolles is hoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt het Centrum Brein & Leren. Het is zijn doel om onderwijs en opvoeding te laten profiteren van de inzichten die de laatste jaren zijn verkregen over de hersenen, en over het cognitief en neuropsychologisch functioneren. Zijn activiteiten richten zich op de relatie tussen leren, brein en ontplooiing bij kinderen, tieners en jong-volwassenen en de factoren die daar bepalend voor zijn. In 2016 verscheen zijn bestseller ‘Het tienerbrein: Over de adolescent tussen biologie en omgeving’.

Jolles pleit voor een actieve dialoog tussen wetenschap en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Nadere info: www.jellejolles.nl

Doelgroepen: docenten van het Wolfert Lyceum.

 

Volledig agenda overzicht >