Evenementgegevens


Keynote ‘Over nieuwsgierigheid als motor van de neuropsychologische ontwikkeling van kinderen’

Meer informatie

Samenvatting: De aangeboren nieuwsgierigheid van het kind is belangrijk voor de ontplooiing. Door interesse in nieuwe prikkels en voor uitdagende gebeurtenissen kan het kennis opdoen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen. ‘Hè, wat is dat?’ ‘Hoe heet het en hoe werkt het?’ Nieuwsgierigheid in de omgeving is ook belangrijk voor de leermotivatie en zorgt voor de brede ontplooiing die nodig is om zich te kunnen invoegen in een veranderende omgeving. De hersenrijping is er belangrijk voor maar vooral ook de omgeving. Leerkrachten, ouders, opvoeders en coaches geven inspiratie en sturing in dit proces. Door een gericht en goed gedoseerd aanbod aan uitdagend materiaal en door gerichte interactie helpen ze het kind om routes te vinden. Maar ook wordt hierdoor de hersenrijping gestimuleerd: ‘context shapes the brain’. Daardoor wordt het kind vaardig in velerlei neuropsychologische functies. Zelf zijn die essentieel voor het schoolse leren maar ook voor de vorming van de persoon. Cultuur, kunst, bewegen zorgen net als uitdagend materiaal en inspirerende vragen voor de ontwikkeling van het denken en redeneren. En ze zorgen ervoor dat het kind letterlijk ‘in de wereld’ komt te staan. Daardoor kan het zich zowel breed als diep ontplooien. In deze voordracht wordt ingegaan op de belangrijke rol die prikkels-van-buiten hebben voor de neuropsychologische ontwikkeling. Daarin wordt speciale aandacht gegeven aan cultuur. Concrete handvatten worden gegeven voor het onderwijs en de begeleiding met voorbeelden van het door ons ontwikkelde programma BreinPlein.

Kerninformatie: Jelle Jolles is hoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt het Centrum Brein & Leren. Het is zijn doel om onderwijs en opvoeding te laten profiteren van de inzichten die de laatste jaren zijn verkregen over de hersenen, en over het cognitief en neuropsychologisch functioneren. Zijn activiteiten richten zich op de relatie tussen leren, brein en ontplooiing bij kinderen, tieners en jong-volwassenen en de factoren die daar bepalend voor zijn. In 2016 verscheen zijn bestseller ‘Het tienerbrein: Over de adolescent tussen biologie en omgeving’. Jolles pleit voor een actieve dialoog tussen wetenschap en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Nadere info: www.jellejolles.nl

Doelgroep: 2e en 3e jaars studenten lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs

 

Volledig agenda overzicht >