Evenementgegevens


Keynote ‘Over intelligentie en IQ en de ontwikkeling van neuropsychologische vaardigheden’

Inschrijven

Samenvatting: Wat betekent ‘intelligentie’ in het dagelijks leven en waarom hebben sommige jeugdigen matige tot slechte schoolprestaties ondanks een hoog IQ? Wat weten we over de ontwikkeling van intelligentie in de praktijk? Dat intelligentie niet hetzelfde is als de score op een IQ-test is bekend bij gedragswetenschappers maar niet bij het leken-publiek. Dat kan leiden tot grote misverstanden over de potenties van kinderen en jeugdigen. Waardevol neurowetenschappelijk onderzoek van de laatste twee decennia heeft laten zien dat IQ-scores sterk kunnen veranderen al naar gelang het ontwikkelingsstadium en de steun en inspiratie uit de omgeving. Ook motivatie om te presteren bij de geteste persoon heeft een behoorlijke invloed op de testprestatie evenals inzicht in de vraag ‘waar is dit voor, waarom doe ik dit?’. Daarom is het belangrijk om neuropsychologische vaardigheden op het domein van zelfinzicht, impulsregulatie en zelfregulatie te betrekken bij het oordeel over het intellectueel functioneren. In deze key-note wordt vanuit een neuropsychologische invalshoek ingegaan op intelligentie. Besproken worden probleem-oplossen en de executieve functies in de praktijk, en de waarde en betekenis die intelligentietests kunnen hebben voor een beter inzicht in ‘wat kan deze persoon en wat zijn haar/zijn potenties?’

Kerninformatie: Jelle Jolles is Universiteitshoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt het Centrum Brein & Leren. Jelle is een autoriteit, veelgevraagd spreker en graag geziene gast in de media als het gaat over de ontwikkeling en ontplooiing van jeugdigen en om het cognitief presteren bij volwassenen en ouderen. Jolles is afgestudeerd in zowel de neurowetenschappen (neurochemie) als in de gedragswetenschappen (neuropsychologie). Bovendien is hij praktijkprofessional in de klinische neuropsychologie. De kennis en ervaring die hij in de eerste twee decennia van zijn wetenschappelijke carrière opdeed met fundamenteel neurowetenschappelijk onderzoek én in zijn klinisch neuropsychologisch werk met patiënten met een hersendysfunctie, blijken een relevante voedingsbodem te zijn voor zijn huidige werk. De focus ligt daarbij vooral op het domein van cognitieve ontwikkeling, leren en het brein bij de doelgroep kinderen, tieners en bijna-volwassenen. Daarbij gaat het om de ontplooiing over de gehele periode tussen ongeveer 8 en 25 jaar. Meer informatie over Jelle Jolles vindt u op zijn website.

Doelgroepen: Orthopedagogen, psychologen, leraren.

 

Volledig agenda overzicht >