Evenementgegevens


Lezing ‘Het opgroeiende jonge brein’

Inschrijven

Samenvatting: Jongens en meisjes ontwikkelen zich van geboorte tot in de volwassenheid volgens een iets ander tijdspad. Omgeving en cultuur als ook aanleg en biologische factoren zijn daarvoor verantwoordelijk en hebben grote invloed op neuropsychologische functies zoals aandacht, bewegen en gedrag en op de executieve functies. Opvoeder, coach en leraar kunnen de talentontwikkeling van jongens én van meisjes stimuleren door hierop in te spelen en door steun, sturing en inspiratie.

Kerninformatie: Jelle Jolles is hoogleraar Neuropsychologie e.m. en Directeur NeuroPsy (Centrum Brein & Leren) VU Amsterdam.

Doelgroepen: Leerkrachten in het primair onderwijs, leerlingbegeleiders, directeuren, bestuursleden, inspectie, beleidsmakers en overige professionals in en om het primair onderwijs.

 

Volledig agenda overzicht >