Evenementgegevens


Bijdrage aan tafelgesprek vanuit de visie ‘Het brein houdt van boeken’

Samenvatting: Bijdrage aan een tafelgesprek rond de presentatie van de studie ‘Impact van het boek’ door KVB Boekwerk. Het rapport wordt ter gelegenheid van de Boekenweek overhandigd aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het wetenschappelijk onderzoek en het rapport van de KVB Boekwerk impliceert dat we onze attitude moeten veranderen en boeken en lezen veel positiever moeten beoordelen. Lezen is en blijft super belangrijk voor méér aspecten van het mens-zijn dan we al dachten. Lees het rapport of bekijk de resultaten op de website van KVB Boekwerk.

Kerninformatie: Jelle Jolles is hoogleraar Neuropsychologie em. aan Vrije Universiteit Amsterdam, oprichter van het Centrum Brein & Leren en auteur van onder meer het boek ‘Het tienerbrein’ (2017). Zijn activiteiten richten zich op de relatie tussen leren, brein en ontplooiing bij kinderen en adolescenten en hij pleit voor een actieve dialoog tussen academia en de onderwijs- en opvoedpraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Nadere info: www.jellejolles.nl

 

Volledig agenda overzicht >