Evenementgegevens


Workshop ‘Werk in uitvoering op de atletiekbaan – het tienerbrein’

Inschrijven

Samenvatting: Wat zou het gemakkelijk zijn als sporttalent in de genen zou zijn vastgelegd. Dan hoeven we de jonge sporter alleen goed materiaal te geven en wat te instrueren en vervolgens tot bloei te brengen. Maar de tiener en de bijna-volwassene zijn nog ‘werk in uitvoering’ en naast het brein is ook gerichte sturing en inspiratie uit de omgeving essentieel. De hersenen rijpen tot ongeveer het 25e jaar en die rijping is afhankelijk van de zintuigelijke, cognitieve en sociaal-emotionele prikkels uit de omgeving: ‘context shapes the brain’. De sportcoach bepaalt daarmee de ontplooiing van de zich ontwikkelende sporter. Sportprestaties zijn niet alleen afhankelijk van adequaat bewegen en handelen maar ook van neuropsychologische (brein-) vaardigheden. Voorbeelden zijn de coördinatie tussen waarneming, handeling en beweging alsmede zelf-inzicht en zelfregulatie en het maken van strategische keuzen. De coach draagt zo belangrijk bij aan motivatie en keuzegedrag, aan attitude, aan sociaal gedrag in de sportieve context en aan de psychologische groei.

Deze workshop gaat in op handvatten die de coach kunnen helpen om de jonge sporter te inspireren en routes te wijzen in zijn neuropsychologische vaardigheden en daarmee diens sportieve ontwikkeling. Het gaat om jongeren van 12 tot ongeveer 22 jaar (junioren D t/m A en neo-senioren). Ik ga uitvoerig in op de executieve functies die zo belangrijk zijn voor het handelen, het kiezen en beslissen. Ook de ontwikkeling van strategisch inzicht, empathie en de intenties van anderen (‘wat wil die trainer nou eigenlijk en waarom?’) worden in dit kader besproken evenals attitude, motivatie en sociaal gedrag. Met gedachten en tips voor het omgaan met de jonge sporter in de praktijk.

Kerninformatie: Jelle Jolles is hoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, oprichter van het Centrum Brein & Leren en auteur van o.a. het boek ‘Het Tienerbrein’ (nov. 2016). Het is zijn doel om de praktijk te laten profiteren van de inzichten die de laatste jaren zijn verkregen over de hersenen, cognitie en gedrag. Zijn activiteiten richten zich op de relatie tussen leren, brein en ontplooiing bij kinderen, tieners en (jong-)volwassenen en de factoren die daar bepalend voor zijn. Nadere info: www.jellejolles.nl.

Doelgroepen: bestuurders en commissieleden van atletiekverenigingen en loopgroepen, en atletiektrainers en coaches niveau 2,3,4 (Junioren ABCD en neoseniorentrainers).

 

Volledig agenda overzicht >