Evenementgegevens


Keynote ‘Over leren, executief functioneren en schools presteren’

Inschrijven

Samenvatting: Hoe komt het dat intelligente leerlingen soms zo slecht presteren op school? Waarom maken veel jongeren van die domme keuzen? Hoe zit het met onderpresteren en met de invloed van welbevinden en stress? Er zijn individuele verschillen tussen jeugdigen omdat hun neuropsychologische vaardigheden zich nog ontwikkelen tot ver na het 20ste jaar. Hun brein is nog ‘werk in uitvoering’ en de breinrijping is afhankelijk van de omgeving: ‘context shapes the brain’. Jongeren hebben de feedback, sturing en inspiratie uit de omgeving nodig om zich optimaal te ontplooien. Daarmee doen ze de ervaringen op die nodig zijn om zich een goede positie in de samenleving te verwerven. In deze keynote wordt inzicht gegeven in de neuropsychologische ontwikkeling vanaf bovenbouw basisschool tot einde van de tienertijd. Vijf groepen executieve functies worden besproken die essentieel zijn voor optimaal leergedrag maar ook voor de persoonlijke groei die nodig is om te komen tot talentontplooiing: met handvatten voor interventie door de schoolpsycholoog. Een lans wordt gebroken voor het vergroten/intensiveren van de gedragswetenschappelijke bijdrage in het onderwijs.

Kerninformatie: Jelle Jolles is hoogleraar Neuropsychologie e.m. aan Vrije Universiteit, oprichter van het Centrum Brein & Leren en auteur van onder meer het boek ‘Het tienerbrein’ (2016). Zijn activiteiten richten zich op de relatie tussen leren, brein en ontplooiing bij kinderen en adolescenten en hij pleit voor een actieve dialoog tussen academia en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Nadere info: www.jellejolles.nl.

Doelgroep: schoolpsychologen.

 

Volledig agenda overzicht >