Evenementgegevens


Keynote over de sportende tiener en zijn brein: handvatten voor ouders

Aanmelden

Samenvatting: Wat zou het gemakkelijk zijn als sporttalent in de genen zou zijn vastgelegd. Dan hoeven we de jonge sporter alleen goed materiaal te geven en wat te instrueren en vervolgens tot bloei te brengen. Maar de tiener en de bijna-volwassene zijn nog ‘werk in uitvoering’ en naast het brein is ook gerichte sturing en inspiratie van de opvoeders en van de sportcoach essentieel. De hersenen rijpen tot ongeveer het 25e jaar en die rijping is afhankelijk van de zintuigelijke, cognitieve en sociaal-emotionele prikkels uit de omgeving: ‘context shapes the brain’. Zowel de ouders als de sportcoach bepalen daarmee de ontplooiing van de zich ontwikkelende sporter. Sportprestaties zijn niet alleen afhankelijk van adequaat bewegen en handelen maar ook van neuropsychologische (brein-) vaardigheden. Ouders zijn van groot belang om bij hun sportende zoon of dochter – hoe goed die ook is in zijn sport – nog andere vaardigheden bij te brengen. Ouders kunnen het verschil maken in de ontwikkeling van zelf-inzicht en zelfregulatie en in het maken van strategische keuzen. De ouder/opvoeder draagt belangrijk bij aan motivatie, aan attitude, aan sociaal gedrag in de sportieve context en aan de psychologische groei. Deze presentatie gaat in op handvatten die de ouders van sportende kinderen kunnen helpen om hen te inspireren en routes te wijzen in diens neuropsychologische vaardigheden en daarmee de persoonlijke én de sportieve ontwikkeling.

Meer lezen:

Kerninformatie: Jelle Jolles is hoogleraar Neuropsychologie em. aan Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Maastricht, oprichter van het Centrum Brein & Leren en auteur van onder meer het boek ‘Het tienerbrein’ (2017). Zijn activiteiten richten zich op de relatie tussen leren, brein en ontplooiing bij kinderen, tieners en (jong-)volwassenen en de factoren die daar bepalend voor zijn. Hij pleit voor een actieve dialoog tussen academia en de onderwijs- en opvoedpraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Nadere info: www.jellejolles.nl.

Doelgroepen: ouders met kinderen die vanuit hun eigen sportbond zijn erkend als talent. Maar ook trainers en onderwijsprofessionals (die met talentvolle sporters werken).

 

Volledig agenda overzicht >