Rapport Lees:Tijd SCP

LEZEN 2.0: Tien redenen waarom lezen super belangrijk is

Nederlanders zijn minder gaan lezen, maar lezen nog wel veel van papier. Dit blijkt uit een rapport dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 18 januari presenteerde: Lees:Tijd, een onderzoek naar het leesgedrag van Nederlanders. Een toelichting op de resultaten volgde tijdens het seminar Strijd om de tijd, georganiseerd door KVB Boekwerk. In hetzelfde seminar gaven…

Een teleurstelling op zijn tijd is goed voor de ontwikkeling van kind en tiener

‘Curlingouders willen alles leuk maken voor hun kinderen – die daardoor niet leren hoe ze zichzelf later moeten redden” aldus Annemiek Leclaire in de online NRC van 15 december (de krant van 16 december). Het is een goed stuk en de ontwikkelingspsycholoog Marga Akkerman en ik komen erin aan het woord. Mijn stelling is “Als…

‘Tien tips over denken en gedrag van de tiener en bijna-tiener’: Lezing Jelle Jolles voor The School of Life 8 februari 2018

Special event The School of Life: 8 februari 2018 In het kader van de lezingenreeks ‘Ouderschap. Hoe doe je dat’?’ In januari, februari en maart organiseert The School of Life een reeks van drie lezingen over ouderschap. In april 2017 gaf ik al een avond-lezing voor deze inspirerende organisatie en ik vind het erg leuk…

De tiener in 10 uitgewerkte tips voor onderwijs (en ouders) in decembernummer Vives Magazine

Leraren én ouders spelen een cruciale rol in het aanbieden van voldoende kennis, oefening, ervaring, zintuiglijke en sociale prikkels aan jongeren. Op deze manier zorgen zij ervoor dat talenten volledig tot ontwikkeling komen. De omgeving bepaalt – via de hersenen – in welke richting een persoon zich ontplooit. Door je als leraar verder te ontwikkelen…

Het welbevinden van de brugklasser verdient meer aandacht

Door: Marthe van der Donk en Jelle Jolles Centrum Brein & Leren, VU Amsterdam Jeroen is drie maanden geleden begonnen in de brugklas HAVO/VWO. Het valt de mentor op dat Jeroen met weinig motivatie naar de les komt: hij zit vrijwel de gehele les onderuit gezakt op zijn stoel en schenkt overal aandacht aan, behalve…

Slaap en de executieve functies beïnvloeden studiesucces van hbo’ers

Eerstejaars hbo-studenten die aangeven goed te slapen presteren beter tijdens hun studie. Ze behalen meer studiepunten en vallen minder vaak uit dan studenten met een slechtere slaapkwaliteit. Slaapgebrek an sich hoeft echter niet tot slechte studieresultaten te leiden: studenten met goed ontwikkelde executieve functies zoals zelfcontrole en zelfmonitoring hebben betere studieprestaties dan studenten die daar…