Keynote over het tienerbrein in de praktijk: over de aansluiting tussen het onderwijs en de lerende student Inschrijven Samenvatting: In de periode van de overgang van middelbaar naar hoger onderwijs is de leerling/student nog steeds ‘werk in uitvoering’. Zijn hersenfuncties, de aandacht en concentratie, denken en probleemoplossen ontwikkelen zich nog evenals kennis en interessen, zelfinzicht…