Evenementgegevens


Keynote over het tienerbrein in de praktijk: over de aansluiting tussen het onderwijs en de lerende student

Inschrijven

Samenvatting: In de periode van de overgang van middelbaar naar hoger onderwijs is de leerling/student nog steeds ‘werk in uitvoering’. Zijn hersenfuncties, de aandacht en concentratie, denken en probleemoplossen ontwikkelen zich nog evenals kennis en interessen, zelfinzicht en zelfregulatie en andere zogenoemde ‘executieve functies’. Dit is voor onderwijsinstellingen van belang, want hoe overtuig je 14-18 jarigen en hun ouders om zich straks bij jouw instelling aan te melden en wat bied je ze aan? In deze keynote worden vanuit inzichten in ‘de lerende adolescent’ handvatten aangereikt aan de onderwijsorganisatie en onderwijspraktijk; daarin gaat het naast kennisoverdracht om persoonlijke groei.

Kerninformatie: Professor Jelle Jolles is een ervaren spreker met 20 jaar praktijkervaring in onderwijsinnovatie als specialist op gebied van ‘leren’ en was vele jaren Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Neuropsycholoog. Hij werkt aan een actieve dialoog tussen academia en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Zie www.jellejolles.nl

Doelgroepen: onderwijsprofessionals, waaronder decanen, docenten en directie in vo, mbo, hbo en wo. Maar ook onderwijsprofessionals werkzaam in het bedrijfsleven.

 

Volledig agenda overzicht >