DenkTank ‘Excelleren en onderpresteren in het hoger onderwijs’

De DenkTank ‘Excelleren en onderpresteren in het hoger onderwijs’ is georganiseerd vanuit het Centrum Brein &  Leren van de VU. Ruim twintig top- studenten van VU-Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht hebben in mei-juni 2014 over dit onderwerp gediscussiëerd op geleide van een uitgangsdocument met stellingen. Factoren zijn aan bod gekomen die bevorderend dan…

Inspiratie van de leerkracht blijft nodig: ook in het hoger onderwijs

Een ingezonden brief in de Volkskrant van 29 december. Professor Jan Derksen van de Radboud Universiteit Nijmegen vindt hoorcolleges niet meer van deze tijd. Hij pleit ook voor online studeren, aldus de Volkskrant van 2 januari. ‘De jongeren zijn individualistisch en narcistisch geworden, mede onder invloed van de technologie. Dat is de nieuwe psychologische identiteit…