Evenementgegevens


Titel: ‘Executieve functies en het onderwijs. Over leren en ontplooiing van leerlingen van 8 tot 18 jaar’

Inschrijven

Informatie: Waarom neemt een slimme tiener soms oliedomme beslissingen? En hoe komt het dat zelfs leerlingen in de eindexamenklassen vaak niet in staat zijn om op een verstandige manier hun studie te plannen? Hebben adolescenten wel de vaardigheden om regie te voeren over het eigen leerproces? Het antwoord is: dat heeft allemaal te maken met de executieve functies.
In deze studiemiddag bespreekt hoogleraar Neuropsychologie Jelle Jolles nieuwe inzichten in de ontwikkeling en ontplooiing van 8 tot 18-jarigen in relatie tot de onderwijspraktijk.

De executieve functies (EF) zijn essentieel voor ons dagelijks functioneren en onze aanpassing aan een veranderende omgeving. En ze zijn sterk bepalend voor leermotivatie en studieprestaties. Denk hierbij aan de nieuwsgierigheid, het zelfinzicht en de zelfregulatie, maar ook om het concentratievermogen en het beheersen van impulsiviteit. Inzichten in de EF zijn daarom bruikbaar voor de leraar, de pedagoog, de psycholoog, de coach en de opvoeder. Zij geven immers de steun, de sturing en inspiratie die nodig zijn voor de ontplooiing.

Voor wie: Professionals in onderwijs en/of opvoeding die dagelijks met jongeren werken, i.h.b. leerkrachten en intern begeleiders bovenbouw po, docenten vo en mbo, coaches, schoolpsychologen en pedagogen. De focus ligt deze middag op de pre-adolescent en adolescent, van 8 tot 18 jaar, in het regulier onderwijs.

Over de spreker: Professor Jelle Jolles is een ervaren spreker met 20 jaar praktijkervaring in onderwijsinnovatie als specialist op gebied van ‘leren’ en was vele jaren Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Neuropsycholoog. Hij werkt aan een actieve dialoog tussen academia en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Zie www.jellejolles.nl

Nadere info, programma en inschrijven: www.neuropsy-academie.nl

 

Volledig agenda overzicht >