Het Tienerbrein

Over de adolescent tussen biologie en omgeving

De tiener: leuk, veelbelovend en soms wat lastig
Rond 24 november 2016 verscheen mijn boek Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving. En in september 2017 kwam er een publieksversie beschikbaar. Het boek gaat over de tiener … de tiener in zijn omgeving … de tiener met zijn brein. En de tiener in interactie met ouders, leraar of sportcoach. Ik beschrijf in het boek waarom het beter is om te spreken van adolescent of tiener en het woord puber liever niet meer te gebruiken. De tienertijd is vooral een periode van kansen en mogelijkheden. En de huidige adolescent is degene die na 2030 ons land en ons bedrijfsleven bestuurt, die bezig is met onze gezondheid en ons verzorgt en onze kleinkinderen zal onderwijzen. Laten we de adolescent-van-nu dan ook wat steun en inspiratie geven in het verwerven van de kennis en ervaringen die nodig zijn om in de-wereld-van-straks zijn weg te kunnen vinden. En inderdaad, natuurlijk moeten we open staan voor wat risico’s en bedreigingen want die zijn er ook.

Doel
In het boek verwijs ik naar deze website tienerbrein.nl: het is mijn bedoeling om deze site uit te breiden en van steeds nieuwe informatie te voorzien. Ter bevordering van de dialoog tussen wetenschap en samenleving, zogezegd. De insteek van het boek is die van de neuropsychologie. Let op de vaardigheden van de adolescent en schep voorwaarden om die te ontwikkelen. Stimuleren, trainen, leren-te-leren en feedback geven zijn daarin belangrijk. Mijn doel is om bij te dragen aan een verandering van onze houding jegens de tiener en die wat positiever te benaderen. Dat is niet zo simpel. Daarom dat ik probeer om zoveel mogelijk wetenschappelijke kennis erbij te halen. En omdat die niet voor iedereen toegankelijk is, is deze website gemaakt. Ik hoop dat die in een behoefte kan voorzien.

De website tienerbrein.nl
De website zoals die op 24 november is gelanceerd is te beschouwen als een proto-site. Hij wordt uitgebouwd in komende maanden en wekelijks van nieuwe info voorzien en ook op vrij korte termijn re-styled op grond van de ervaringen en wensen van gebruikers.

Media-aandacht
De Volkskrant schreef erover op 24 november naar aanleiding van een interview. De Telegraaf, de Trouw en het AD doen dat op de 25e. Live-interview op Radio 1 Nieuwsshow, zaterdag de 26e november vanaf 09:45 Zie de pagina ‘media’

Uit het persbericht van Amsterdam University Press

Je zoon van vijftien is slim en verstandig. Waarom doet hij dan soms van die domme dingen? En waarom vindt hij Pokémon GO belangrijker dan planning en huiswerk? Hij neemt soms zulke onverantwoorde risico’s. Het tienerbrein biedt neuropsychologische inzichten om je tiener beter te begrijpen. Gebaseerd op dertig jaar praktijkervaring van klinisch neuropsycholoog en auteur Jelle Jolles.

Jelle Jolles ziet de adolescentie als een periode waarin zowel de biologie als de omgeving bepalend zijn voor ontplooiing. Een tiener kan zich plots heel snel ontwikkelen en een eerdere achterstand omzetten in een voorsprong. De tiener is namelijk ‘werk in uitvoering’. Dat hangt samen met de hersenrijping: die gaat door tot vér na het twintigste levensjaar.

De steun, sturing en inspiratie die een tiener krijgt vanuit zijn omgeving zijn essentieel voor die rijping. Ouders, onderwijs- gevenden, sport- en andere coaches; zij zorgen voor de kennis en ervaringen die een tiener nodig heeft om zich een optimale plek te verwerven in onze snel veranderende samenleving.

Het tienerbrein beschrijft de ontwikkeling van de adolescent van tien tot ver na het vijfentwintigste levensjaar; zijn cognitief functioneren, hersenfuncties, lichamelijke ontwikkeling, emoties en sociaal gedrag.

De ontplooiing thuis en op school komt aan de orde, evenals verschillen tussen jongens en meisjes, slaap, sport, muziek en meer.

Afb Het Tienerbrein

Uitgever: Amsterdam University Press
Nederlandstalig
256 pagina’s
ISBN: 9789462987470
september 2017

“Een optimistische kijk op de kneedbaarheid van het tienerbrein en het jonge twintigersbrein.”
– Yvonne Groen. Gelezen, Neuropraxis, maart 2017