BreinPlein! Nieuw leermateriaal voor nieuwsgierigheid en denken

BreinPlein innovatiemateriaal bestaat uit een twintigtal puzzels, denk-opdrachten, bouwmateriaal en procedures voor het stimuleren van nieuwsgierigheid, ruimtelijk denken en redeneren, rekenen en taal, en activiteiten op gebied van wetenschap & techniek. Het is ontwikkeld voor gebruik op de basisschool en middelbare school, maar wordt ook aanbevolen aan vergelijkbare ‘leer-plaatsen’, zoals bibliotheken, culturele instellingen en naschoolse opvang. Het stimuleert de ‘lol in leren’.

BreinPlein!

De BreinPlein kennis, taken en materialen zijn gedurende de afgelopen 6 jaar ontwikkeld door prof. Jelle Jolles, dr. Marleen van Tetering en andere leden van het team van het Centrum Brein & Leren. Hierbij is gebruik gemaakt van neuropsychologische inzichten om nieuwe toepassingen voor de onderwijspraktijk te ontwikkelen. BreinPlein is uitgebreid getest op school, en in het NEMO Science Museum.

Informatieve video’s

Onderstaande video geeft een korte impressie van het gebruik van BreinPlein materiaal en taken door kinderen (4 min.):

BreinPlein! Informatie video. English version: BrainSquare! Informative video.

En ook leraren leren hoe ze met BreinPlein materiaal en taken kunnen werken (3 min.):

Op 23 augustus 2016 organiseerde de landelijke organisatie Leraren met Lef een onderwijsbijeenkomst op de Parade in Amsterdam. Ook BreinPlein was hierbij aanwezig. Meer dan 70 leraren werkten deze middag met de bouwmaterialen, puzzels en denktaken van BreinPlein die bedoeld zijn voor basisschool kinderen vanaf groep 4. In het filmpje is te zien hoe leraren met de materialen en instructies aan het werk zijn.

Publicaties

(2017) W&T café: nieuw leermateriaal voor nieuwsgierigheid en denken. ‘Op 29 juni 2017 vond in De Balie in Amsterdam de allereerste bijeenkomst plaats van een W&T café gewijd aan het BreinPlein leermateriaal. Leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs maar ook andere onderwijsprofessionals maakten actief kennis met dit materiaal.’ Lees verder…

(2015) BreinPlein! op de basisschool: over nieuwsgierigheid en W&T. ‘Een nieuwsgierige houding is van essentieel belang voor de ontplooiing van kinderen en hun talenten op het gebied van wetenschap, techniek en bèta vaardigheden. Hoe stimuleer je nieuwsgierigheid? Kunnen materialen en lesmethoden hierbij helpen? Jazeker! Het landelijke Talentenkracht programma werkt hieraan. Op 10 juni kwam een special over dat programma uit in het blad Didactief. Zes Talentenkracht-centra schrijven over hun aanpak en de toepassing in het primair onderwijs.’ Lees verder…

(2015) Wow! Wat is het? Hoe werkt het? Nieuwsgierigheid must voor wetenschappelijke houding. ‘In dit artikel van Jelle Jolles en Marleen van Tetering bespreken twee schoolleiders het belang van nieuwsgierigheid en W&T in het basisonderwijs en er worden voorbeelden gegeven over hoe deze vaardigheden gestimuleerd kunnen worden.’ Bron: Jelle Jolles & Marleen van Tetering, Wow! Wat is het? Hoe werkt het? Nieuwsgierigheid must voor wetenschappelijke houding, Didactief Special, juni 2015 pp.10-11. Lees het artikel hier.