Evenementgegevens


Workshop: Het Tienerbrein. Waarom doen tieners wat ze doen? Handvatten voor de leraar.

Samenvatting. Op deze workshop voor leraren bespreek ik ‘wat zou iedere leraar moeten weten over de tiener’. Er worden aan de leraar handvatten gegeven om te werken aan het zelfinzicht van de tiener, de leermotivatie en persoonlijke groei. Wat betekent het om te weten ‘dat de tiener werk in uitvoering’ is? Moeten we de tiener sturen of vrijlaten? Hoe stimuleer je zijn nieuwsgierigheid? Waarover kun je in gesprek met je tiener? En hoe reageer je als leraar wanneer de leerling een beroep op je doet? Hoe kunnen we dit met nog meer effect doen? Hoe om te gaan met gebrek aan motivatie, en welke mogelijkheden zijn er om de leerling te boeien en ‘aan het denken te zetten’? Aan de orde komen de executieve functies, en in het bijzonder zelfinzicht en zelfregulatie. En er wordt gesproken over individuele verschillen tussen leerlingen, over jongens-meisjes verschillen en onderpresteren.

Kerninformatie: Jelle Jolles is hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt het Centrum Brein & Leren. Het is zijn doel om onderwijs en opvoeding te laten profiteren van de inzichten die de laatste jaren zijn verkregen over de hersenen, en over het cognitief en neuropsychologisch functioneren. Zijn activiteiten richten zich op ‘de menselijke ontplooiing’ en de factoren die daar bepalend voor zijn. In 2016 verscheen zijn bestseller ‘Het tienerbrein: Over de adolescent tussen biologie en omgeving’.

Jolles pleit voor een actieve dialoog tussen wetenschap en samenleving met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Nadere info: www.jellejolles.nl

Doelgroep: docenten en andere onderwijsmedewerkers van het VCL.

 

Volledig agenda overzicht >