Evenementgegevens


Titel: ‘Leren, brein en onderwijs. Over onderwijsinnovatie in de praktijk’

Inschrijven

Informatie: Moet je de leerling de ruimte laten om zelf te ontdekken en moet hij of zij de regisseur zijn over het eigen leerproces? Of moet je sturen en inspireren? En hoe zit het met bewegen en sport, met kunst en cultuur, met Bildung? Hebben jongens en meisjes op school eigenlijk een andere aanpak nodig omdat ze een andere hersenontwikkeling schijnen te hebben?
Tijdens de studiemiddag ‘Leren, brein en onderwijs’ gaat hoogleraar Neuropsychologie Jelle Jolles in op deze en andere vragen die van belang zijn voor de wijze waarop we ons onderwijs in de komende tien jaar willen gaan inrichten.

De laatste jaren is veel kennis verworven over kind en adolescent en de ontwikkeling van hun leervaardigheden. De rijping van de hersenen is belangrijker dan indertijd gedacht omdat ze doorloopt tot in de volwassenheid: de adolescent is nog ‘werk in uitvoering’. En het blijkt dat ‘de omgeving’ – oftewel de leraar, de opvoeder, school, de coach – essentieel is voor de neuropsychologische ontwikkeling en rijping. Leermotivatie en studieprestaties kunnen daarom baat hebben bij inzichten uit de  wetenschap van hersenen & gedrag – mits op juiste wijze ‘vertaald’ naar de onderwijspraktijk. In deze studiemiddag gaat het om het scheppen van de voorwaarden voor kennisverwerving en ontplooiing van de leerling. Het gaat om leren en cognitieve ontwikkeling, maar ook om nieuwsgierigheid en de verwerving van sociaal-emotionele vaardigheden en persoonlijke groei.

Voor wie: Professionals in onderwijs en/of opvoeding, i.h.b. schoolleiders, bestuurders in po, vo en mbo; leraren en beleidsmedewerkers gericht op ‘onderwijsinnovatie’, en schoolpsychologen en pedagogen. De focus ligt deze middag op de pre-adolescent en adolescent, van 8 tot 18 jaar, in het regulier onderwijs.

Over de spreker: Professor Jelle Jolles is een ervaren spreker met 20 jaar praktijkervaring in onderwijsinnovatie als specialist op gebied van ‘leren’ en was vele jaren Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Neuropsycholoog. Hij werkt aan een actieve dialoog tussen academia en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Zie www.jellejolles.nl

Nadere info, programma en inschrijven: www.neuropsy-academie.nl

 

Volledig agenda overzicht >