Evenementgegevens

  • Datum:

Keynote: ‘Het Tienerbrein en de executieve vaardigheden: over trainen en inspireren.’

Inschrijven

Samenvatting: In deze keynote bespreek ik ‘wat iedere onderwijsprofessional zou moeten weten over de executieve functies’. Er worden handvatten gegeven om te werken aan het zelfinzicht en de vaardigheden van de tiener. Wat betekent het om te weten ‘dat de tiener werk in uitvoering’ is? Hoe stimuleer je zijn nieuwsgierigheid en hoe ontwikkel je het denken en de denkvaardigheden? Welke executieve functies zijn er eigenlijk, en welke handvatten hebben we om de handelingsvaardigheden, zelfinzicht en zelfregulatie, het evaluerend vermogen en andere te stimuleren? In de keynote wordt ook ingegaan op individuele verschillen tussen leerlingen, op jongens-meisjes verschillen en op onderpresteren.

Kerninformatie: Jelle Jolles is hoogleraar neuropsychologie aan de VU in Amsterdam en leidt het Centrum Brein & Leren. Hij pleit voor een actieve dialoog tussen wetenschap en samenleving met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Hij is ook de auteur van de beststeller ‘Het tienerbrein’ dat eind 2016 is uitgekomen en dat veel in onderwijs en opvoeding wordt gebruikt. Nadere info: www.jellejolles.nl/.

Doelgroep: remedial teachers, leden van de LBRT.

 

Volledig agenda overzicht >