Evenementgegevens


Keynote: Over zelfinzicht en het leerproces van de hbo-student en wat de docent daaraan kan doen.

Inschrijven

Samenvatting: De adolescent is ‘werk in uitvoering’ tot ver na het twintigste jaar. Ook studenten in het hoger onderwijs hebben nog veel kennis en ervaringen op te doen. Veel van hun neuropsychologische vaardigheden zijn nog volop in ontwikkeling. Veel studenten presteren veel minder goed dan waartoe ze intellectueel in staat zijn. Dat komt omdat hun zelfinzicht en zelfregulatie en verwante functies nog niet optimaal ontwikkeld zijn. De docent in het ho heeft een belangrijke taak in het verzorgen van de randvoorwaarden waarbinnen de student juist beter kan worden in deze en in andere ‘executieve functies’. Daarover en over ‘sturing en inspiratie’ gaat deze voordracht.

Kerninformatie: Jelle Jolles is hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt het Centrum Brein & Leren. Het is zijn doel om onderwijs en opvoeding te laten profiteren van de inzichten die de laatste jaren zijn verkregen over de hersenen, en over het cognitief en neuropsychologisch functioneren. Zijn activiteiten richten zich op ‘de menselijke ontplooiing’ en de factoren die daar bepalend voor zijn. In 2016 verscheen zijn bestseller ‘Het tienerbrein: Over de adolescent tussen biologie en omgeving’.

Jolles pleit voor een actieve dialoog tussen wetenschap en samenleving met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Nadere info: www.jellejolles.nl

Doelgroep: docenten in het hbo; andere belangstellenden zijn welkom.

 

Volledig agenda overzicht >