Evenementgegevens


Keynote over executief functioneren, opvoeden en ontplooiing: de rol van de schoolpsycholoog

Meer informatie

Samenvatting: Hoe komt het dat intelligente jongeren soms zo slecht presteren op school? Waarom maken veel jongeren van die domme keuzen? Hoe zit het met onderpresteren en met de invloed van welbevinden en stress? Deze hebben te maken met de executieve functies en met persoonlijke groei. Er zijn individuele verschillen tussen jeugdigen omdat hun neuropsychologische vaardigheden zich nog ontwikkelen tot ver na het 20ste jaar. Hun brein is nog ‘werk in uitvoering’ en de breinrijping is afhankelijk van de omgeving: ‘context shapes the brain’. Jongeren hebben de feedback, sturing en inspiratie uit de omgeving nodig om zich optimaal te ontplooien. Daarmee doen ze de ervaringen op die nodig zijn om zich een goede positie in de samenleving te verwerven.
In deze keynote wordt inzicht gegeven in de neuropsychologische ontwikkeling vanaf de pre-adolescentie (ongeveer 8 jaar) tot het einde van de tienertijd. Er zijn vijf groepen executieve functies die essentieel zijn voor optimaal leergedrag, maar ook voor de persoonlijke groei die nodig is om te komen tot talentontplooiing. In de presentatie worden handvatten gegeven voor opvoedings interventies en voor een bredere rol van de schoolpsycholoog. Er wordt aanbevolen om de gedragswetenschappelijke bijdrage in het onderwijs te vergroten en sterk in te zetten op persoonlijke groei en ontplooiing.

Kerninformatie: Jelle Jolles is hoogleraar Neuropsychologie em. aan Vrije Universiteit Amsterdam, oprichter van het Centrum Brein & Leren en auteur van onder meer het boek ‘Het tienerbrein’ (2016). Hij werkte vele jaren als Klinisch Neuropsycholoog met als specialisatie ‘leren en geheugen’. Hij pleit voor een actieve dialoog tussen academia en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Nadere info: www.jellejolles.nl. 

Doelgroepen: leden van de VVSP, waaronder schoolpsychologen en leraren.

 

Volledig agenda overzicht >