Evenementgegevens


Keynote over nieuwsgierigheid, kunst, cultuur en ontplooiing (en het brein)

Inschrijven

Samenvatting: Heeft een kind of jongere interesse in kunst en cultuur? Niet per sé, tenzij hij of zij geleerd heeft hoe ernaar te kijken. Kinderen en jeugdigen zijn echter wel nieuwsgierig. Dat komt omdat hun brein is geprogrammeerd om aandacht te hebben voor alles wat nieuw is: voor nieuwe objecten, nieuwe gebeurtenissen, nieuwe mensen, nieuwe belevingen. Het brein houdt van prikkels. En kunst en cultuur zijn ideaal om nieuwsgierigheid en interessen te stimuleren: ‘Hè? Wat is dat? Waarom is dat en hoe hebben ze dat gedaan?’ En wat betekent het eigenlijk?’. In deze presentatie ga ik in op de ontwikkeling van kind en jeugdige en op ‘het waarom’ van die zucht naar prikkeling. Daarna kom ik tot een pleidooi om leerlingen veel meer te prikkelen, en uit te dagen met materiaal dat hun dwingt tot nadenken. Veel van dat materiaal is ‘beeldend’ van aard en vandaar dat kunst en cultuur/culturen daarvoor heel goed bruikbaar zijn. Ik eindig met voorbeelden over interventies op gebied van nieuwsgierigheid en het denken; mijn stelling is ‘denken is goed voor het brein’, en ‘brede vorming, in het bijzonder die via kunst en cultuur is belangrijk voor de ontplooiing van jongeren’.

Kerninformatie: Jelle Jolles is hoogleraar Neuropsychologie en directeur van het Centrum Brein & Leren.

Doelgroepen: leerkrachten primair onderwijs en docenten voortgezet onderwijs, waaronder Intern Cultuur Coördinatoren, educatie medewerkers van de culturele  instellingen in Den Haag en kunstvakdocenten van PO of VO scholen en de Pabo.

Lees hier het verslag van de middag op de website van Cultuurschakel >

 

©StudioNetto

 

 

 

 

 

 

 

 

Volledig agenda overzicht >