Evenementgegevens


Keynote over het belang van executieve functies in het onderwijs

Inschrijven

Samenvatting: Hoe komt het dat intelligente studenten soms zo slecht presteren tijdens hun studie? Waarom maken studenten regelmatig van die domme keuzen? Omdat hun neuropsychologische vaardigheden zich nog ontwikkelen tot ver na het 20ste jaar. Hun brein is nog ‘werk in uitvoering’. Ze hebben de feedback, sturing en inspiratie uit de omgeving nodig om zich optimaal te ontplooien. Daarmee doen ze de ervaringen op die nodig zijn om zich een goede positie in de samenleving te verwerven.

In deze keynote geeft Jelle Jolles inzicht in de neuropsychologische ontwikkeling van de student. Daarbij ligt de nadruk op de late adolescentie. Belangrijke vaardigheden worden besproken zoals aandacht en concentratie, zelfinzicht en zelfregulatie en andere zogenoemde ‘executieve functies’. En waarom deze functies relevant zijn voor de ontwikkeling en ontplooiing van de jeugdige. Tot slot geeft Jolles handvatten voor interventie in de onderwijspraktijk, met de docent als motor van de talentontwikkeling.

Kerninformatie: Jelle Jolles is hoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt het Centrum Brein & Leren. Het is zijn doel om onderwijs en opvoeding te laten profiteren van de inzichten die de laatste jaren zijn verkregen over de hersenen, cognitie en gedrag. Jelle is een autoriteit, veelgevraagd spreker en graag geziene gast in de media als het gaat over de relatie tussen leren, brein en ontplooiing bij kinderen, tieners en jong-volwassenen en de factoren die daar bepalend voor zijn.

In 2016 verscheen zijn bestseller ‘Het tienerbrein: Over de adolescent tussen biologie en omgeving’. Jolles pleit voor een actieve dialoog tussen wetenschap en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen.

Zijn TED talk over ‘leren, brein en onderwijs’ is duizenden malen bekeken en hij houdt zich dagelijks bezig met ‘neurotalk’ via zijn website jellejolles.nl en Twitter.

Doelgroepen: zorgonderwijsdocenten en praktijkopleiders.

 

Volledig agenda overzicht >