Evenementgegevens

  • Datum:

College over de adolescent tussen biologie en context

Meer informatie

Samenvatting: Je zoon van 15 is slim en verstandig. Waarom doet hij dan soms van die ongelooflijk domme dingen? En waarom vindt hij zijn smartphone belangrijker dan het plannen van zijn activiteiten? Waarom neemt hij soms onverantwoorde risico’s? En hoe kan het dat tieners zich plots heel snel ontwikkelen en een eerdere achterstand omzetten in een voorsprong? Antwoord: de tiener is ‘werk in uitvoering’. Dat hangt samen met de hersenrijping: die gaat door tot vér na het twintigste jaar. De steun, sturing en inspiratie die een tiener krijgt uit zijn omgeving, zijn essentieel voor die rijping. Ouders, onderwijsgevenden, sportcoaches: ze zorgen voor de kennis en ervaringen die een tiener nodig heeft om zich een optimale plek te verwerven in onze snel veranderende samenleving.
College over het tienerbrein en daarmee over biologie én context.

Kerninformatie : Prof. dr. Jelle Jolles is naast zijn hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam, verantwoordelijk voor NeuroPsy, adviescentrum voor Brein & Leren. Hij heeft als doel om onderwijs en opvoeding te laten profiteren van de inzichten die de laatste jaren zijn verkregen over de hersenen, en over het cognitief en neuropsychologisch functioneren. Zijn activiteiten richten zich op op de relatie tussen leren, brein en ontplooiing bij kinderen, tieners en jong-volwassenen en de factoren die daar bepalend voor zijn. In 2016 verscheen zijn bestseller ‘Het tienerbrein: Over de adolescent tussen biologie en omgeving’.
Jolles pleit voor een actieve dialoog tussen wetenschap en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Naast zijn hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam is hij directeur van het Centrum Brein & Leren.

Doelgroepen: docenten van het ROC Mondriaan.

 

Volledig agenda overzicht >