Evenementgegevens

  • Datum:

Keynote: Over zelfsturing en neuropsychologische ontwikkeling: train de executieve functies!

Inschrijven

Samenvatting. Op het derde Toetsrevolutiecongres wordt ingegaan op het thema ‘zelfsturing’. Een van de mogelijke bedoelingen van formatief toetsen is om de zelfregulatie van leerlingen te verbeteren, zodat zij meer eigenaar worden van hun leer- en onderwijsproces en gemotiveerder raken. Maar hoe kan de zelfsturing van leerlingen georganiseerd en aangemoedigd worden? De sprekers op dit congres proberen dat middels praktijkvoorbeelden en wetenschappelijk onderzoek te beantwoorden. Ik richt me op de leerling en de ontwikkeling van zijn vaardigheden op gebied van zelfinzicht, zelfsturing en andere executieve functies. Leraren en opvoeders (algemeen: ‘de omgeving’) kan veel doen om deze tot ontwikkeling te brengen. Nieuwe onderwijsinterventies zoals ‘Leer de tiener kennen’ worden besproken en handvatten worden gegeven voor het uitdagen van de leerling, gerichte feedback en inspiratie door de leraar.

Kerninformatie: Jelle Jolles is hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt het Centrum Brein & Leren. Het is zijn doel om onderwijs en opvoeding te laten profiteren van de inzichten die de laatste jaren zijn verkregen over de hersenen, en over het cognitief en neuropsychologisch functioneren. Zijn activiteiten richten zich op ‘de menselijke ontplooiing’ en de factoren die daar bepalend voor zijn. In 2016 verscheen zijn bestseller ‘Het tienerbrein: Over de adolescent tussen biologie en omgeving’.

Jolles pleit voor een actieve dialoog tussen wetenschap en samenleving met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Nadere info: www.jellejolles.nl

Doelgroep van het congres: ‘iedereen die serieus en enthousiast aan de slag wil met formatief toetsen’.

Locatie: Utrecht, meer informatie volgt.

 

Volledig agenda overzicht >