Blogposts Jelle

Je bent hier:

In deze rubriek publiceer ik berichten met een ‘nieuws- of kenniswaarde’ over leren, brein en ontplooiing en die betrekking hebben op onderwijs en opvoeding. De blogposts zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, maar weerspiegelen tegelijkertijd mijn visie op de betekenis ervan voor de praktijk. Ze worden hieronder chronologisch weergegeven, maar staan ook overzichtelijk per jaar vermeld op de pagina ‘Blogarchief en Wetenschappelijke Webpublicaties’. Daar staan ook eerder gepubliceerde columns en artikelen, weblogs en andere bijdragen in de sociale media. Het gaat bijvoorbeeld om bijdragen aan stukjes over opvoeden of onderwijs in Trouw of NRC, of blogposts over Lezen of over Executieve Functies. Daarnaast kunt u ook kiezen voor specifieke ‘categorieën’ of gebruikmaken van de ‘zoekfunctie’, beide opties ziet u rechts in beeld (onderaan op mobiel).

Bewegen, cognitie en schoolprestaties: het Smart Moves! project

In januari 2014 is bij de VU in Amsterdam het onderzoeksproject ‘SMART MOVES!’ van start gegaan. Het is gefinancierd door NWO en duurt vier jaar. Er zijn veel aanwijzingen dat bewegen en de cognitieve vaardigheden samenhangen. Uit neuropsychologisch onderzoek blijkt dat de hersenrijping een rol speelt in de ontwikkeling van handelen en bewegen. En de hersenmechanismen die zijn…

Lees meer

Tekening helpt bij een ’talige som’

Omdat rekensommen vaak verpakt zijn in een verhaal lopen veel basisschool leerlingen daarin vast. Bij het uitrekenen van zo’n som helpt het als eerst een (schematische) tekening wordt gemaakt. ‘Dat vergroot de kans op een goed antwoord ongeveer zes keer’, aldus onderzoeker dr Anton Boonen. Boonen is docent en onderzoeker. Hij promoveerde op 12 maart 2015…

Lees meer

Nieuwsgierigheid stimuleren in de klas

Probleemoplossend en creatief, grensverleggend denken zijn nieuwe vaardigheden waaraan gewerkt wordt op de basisschool. Hoe kun je het creatief denken en de nieuwsgierigheid van je leerlingen stimuleren? David van der Kooij en Anouk Wissink schreven daarover in samen werking met Sanne Dekker, Suzanne Mol en mijzelf een artikel in het tijdschrift JSW (Jeugd in School en Wereld).…

Lees meer

‘Bewegen stimuleert het leren en de hersenen’ op Radio 2

Bij het Stanislascollege in Rijswijk begint komend schooljaar een ‘beweeg-vmbo’ waarbij leerlingen tegelijk sporten en leren. Dat zou de prestaties van de kinderen verbeteren. Radio 2 besteedde er aandacht aan in het programma Gijs 2.0. @GijsStaverman stelde er mooie vragen over en stelde vast: ‘Wist je dat bewegen het leren en de hersenen stimuleert? @JelleJolles praatte ons…

Lees meer

‘De hersenen zijn een nieuwigheidsmachientje’ Dit is een goed stuk van Malou van Hintum in het magazine ‘Zorg + Welzijn’ van december 2014 op grond van interview met Jelle Jolles. Het gaat om verandering, het gaat om levenlang leren en om de vraag of je hersenen die veranderingen mogelijk maken. Jazeker, de hersenen zijn een…

Lees meer

Het jongensbrein en het meisjesbrein zijn ‘work in progress’. We moeten ze leren rollen spelen

Het Parool publiceerde op 2 december een stuk over verschillen tussen jongens en meisjes. Het is geschreven aan de hand van een interview, en mijn lezing in de Rode Hoed op diezelfde dag. In de kop van het stuk staat ‘Jongens- en meisjesbrein kan even goed worden’. Het is de omgeving die daarvoor kan zorgen:…

Lees meer

Verschillen tussen jongens en meisjes liggen aan brein EN omgeving

Op dinsdagavond 2 december geef ik een publiekcollege in de Rode Hoed: over jongens – meisjes verschillen. Een mooi en ‘spannend’ onderwerp, omdat er inderdaad wat verschillen zijn, die – inderdaad – met hersenfunctie te maken hebben … Maar vooral omdat er ook veel overeenkomsten zijn en omdat jongens én meisjes vanaf vroeg in het leven…

Lees meer

Nieuwsgierigheid: heeft het een basis in het primair onderwijs?

Het onderwijs en nieuwsgierigheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. ‘Zonder nieuwsgierigheid kun je niet goed leren’, aldus een leerkracht. Schoolleider Annemarie Trouw, Sanne Dekker en ik deden het afgelopen jaar onderzoek naar die nieuwsgierigheid. Daarvoor werden gestructureerde interviews en een vragenlijst afgenomen bij leerkrachten van groep 5/6. Vandaag werd onze mini-publicatie met resultaten en aanbevelingen besproken…

Lees meer