Je bent hier:

Blogposts Jelle

In deze rubriek publiceer ik berichten met een ‘nieuws- of kenniswaarde’ over leren, brein en ontplooiing en die betrekking hebben op onderwijs en opvoeding. De blogposts zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, maar weerspiegelen tegelijkertijd mijn visie op de betekenis ervan voor de praktijk. Ze worden hieronder chronologisch weergegeven, maar staan ook overzichtelijk per jaar vermeld op de pagina ‘Blogarchief en Wetenschappelijke Webpublicaties’. Daar staan ook eerder gepubliceerde columns en artikelen, weblogs en andere bijdragen in de sociale media. Het gaat bijvoorbeeld om bijdragen aan stukjes over opvoeden of onderwijs in Trouw of NRC, of blogposts over Lezen of over Executieve Functies. Daarnaast kunt u ook kiezen voor specifieke ‘categorieën’ of gebruikmaken van de ‘zoekfunctie’, beide opties ziet u rechts in beeld (onderaan op mobiel).

Nieuwsgierigheid, w&t en ontplooiing: een presentatie

Op 25 maart 2015 heb ik op NEMO een workshop verzorgd over ontplooiing van het kind in relatie tot wetenschap & techniek. De workshop gaat in op cognitieve factoren EN non-cognitieve factoren, nieuwsgierigheid, verwondering, denken & redeneren, het stellen van vragen en verbeelding. Afgelopen jaren heeft ons Centrum Brein & Leren met veel scholen kunnen…

Lees meer

Stellingen over onderwijs: Van Confucius via Dewey tot Mandela

 3000 jaar denkers over onderwijs  is een mooi verzamelwerk van uitspraken over het onderwijs door de eeuwen heen. Dit verzamelwerk is extra waardevol omdat het aangeeft  hoe er door de eeuwen heen tegen  het onderwijs werd aangekeken. Opmerkelijk is hoe actueel sommige eeuwenoude uitspraken nog steeds zijn. De uitspraken zijn verzameld door Henk Sissing. In…

Lees meer

Bewegen, cognitie en schoolprestaties: het Smart Moves! project

In januari 2014 is bij de VU in Amsterdam het onderzoeksproject ‘SMART MOVES!’ van start gegaan. Het is gefinancierd door NWO en duurt vier jaar. Er zijn veel aanwijzingen dat bewegen en de cognitieve vaardigheden samenhangen. Uit neuropsychologisch onderzoek blijkt dat de hersenrijping een rol speelt in de ontwikkeling van handelen en bewegen. En de hersenmechanismen die zijn…

Lees meer

Tekening helpt bij een ’talige som’

Omdat rekensommen vaak verpakt zijn in een verhaal lopen veel basisschool leerlingen daarin vast. Bij het uitrekenen van zo’n som helpt het als eerst een (schematische) tekening wordt gemaakt. ‘Dat vergroot de kans op een goed antwoord ongeveer zes keer’, aldus onderzoeker dr Anton Boonen. Boonen is docent en onderzoeker. Hij promoveerde op 12 maart 2015…

Lees meer

Nieuwsgierigheid stimuleren in de klas

Probleemoplossend en creatief, grensverleggend denken zijn nieuwe vaardigheden waaraan gewerkt wordt op de basisschool. Hoe kun je het creatief denken en de nieuwsgierigheid van je leerlingen stimuleren? David van der Kooij en Anouk Wissink schreven daarover in samen werking met Sanne Dekker, Suzanne Mol en mijzelf een artikel in het tijdschrift JSW (Jeugd in School en Wereld).…

Lees meer

‘Bewegen stimuleert het leren en de hersenen’ op Radio 2

Bij het Stanislascollege in Rijswijk begint komend schooljaar een ‘beweeg-vmbo’ waarbij leerlingen tegelijk sporten en leren. Dat zou de prestaties van de kinderen verbeteren. Radio 2 besteedde er aandacht aan in het programma Gijs 2.0. @GijsStaverman stelde er mooie vragen over en stelde vast: ‘Wist je dat bewegen het leren en de hersenen stimuleert? @JelleJolles praatte ons…

Lees meer