Artikel ‘Leer je leerling kennen: de adolescent als studiekiezer’

In het decembernummer van het tijdschrift Decazine publiceerde ik het artikel ‘Leer je leerling kennen: de adolescent als studiekiezer’. In het artikel bespreek ik de inzichten over de neuropsychologische ontwikkeling van leerlingen die relevant kunnen zijn voor de praktijk van het onderwijs, in het bijzonder voor schooldecanen en leerlingbegeleiders. Ik ga in op Executieve Functies…