Leren, onderwijs, educatie. ontplooiing, levenlang leren