Kind en Succes

Ouders en school spelen beide een sleutelrol bij de talentontwikkeling van de scholier. Bovendien is het IQ zeker niet de enige factor die bepalend is voor succes. In de Leeuwarder Courant van zaterdag 6 april werd er zowel op de voorpagina als in de bijlage uitgebreid aandacht besteed aan de schoolprestaties. Ook het brein komt aan bod. Twee artikelen over de winst die er te behalen is: voorpagina en bijlage


Top