Video

Veel beeldmateriaal is direct via YouTube bereikbaar, bijvoorbeeld via het dedicated YouTubekanaal. Een aantal video’s zal in de loop van januari hieronder verschijnen.

Brainsquare! informative video

11 oktober 2015

Informatiefilmpje van Centrum Brein & Leren over BrainSquare!

BreinPlein! informatievideo

11 oktober 2015

Informatiefilmpje van Centrum Brein & Leren over BreinPlein!

BreinPlein! richt zich op de ontwikkeling van ruimtelijk denken en redeneren, bouwen & handelen, en probleemoplossen. Het is een set van materialen voor leerlingen op de basisschool. De materialen zijn voorzien van gerichte instructies en stimuleren ook ‘de lol in leren’.
Nadere info: www.hersenenenleren.nl en www.jellejolles.nl.

Waar een klein land groot in moet worden

6 maart 2013

Informatiefilm Platform BetaTechniek over Excelleren en de ontwikkeling van talenten

In deze video gaat het om excelleren en de ontwikkeling van talenten. En ook over ‘de zesjescultuur in Nederland’ en wat daaraan te doen is. Prominente Nederlanders zoals Wijffels, Schnabel en Rinnooy Kan maar ook Jelle Jolles en vooraanstaande onderwijsprofessionals geven hun visie. De video duurt 40 minuten en is gemaakt vanuit het Platform Betatechniek. Belangrijke kernvisie: kennis doet er toe en ambitie doet er toe. Goed voor het zich ontplooiende kind en goed voor onze samenleving.

Ruimtelijk denken, BreinPlein en de basisschool

3 mei 2012

Uitzending Breingeheim (Charles Groenhuizen, Omroep Max (TV)) over Neuropsychologische ontplooiing van kinderen door BreinPlein!

Dit filmpje van 6 minuten toont Charles Groenhuijzen in gesprek met prof. Jelle Jolles over het programma BreinPlein1.0. We zien de toepassing op een basisschool in Zuid Holland. BreinPLein1.0 is een set van interactieve puzzels, opstellingen en opdrachten. Werken met deze opstellingen zorgt dat het logisch en ruimtelijk denken wordt gestimuleerd, dat het redeneren en oplossen zich ontwikkelt en dat kinderen nieuwsgierig zijn en lol beleven aan het werken aan uitdagende opdrachten. BreinPlein richt zich vooral op ruimtelijke opdrachten die tot dusver niet veel op school worden gebruikt: ze zijn ook van belang voor de schoolse functies rond rekenen en lezen, maar ook voor leermotivatie en plezier in school.

BreinPlein; een innovatief onderwijsconcept (infovideo)

1 maart 2011

Informatiefilmpje Instituut Learn! (Internet) over Breinplein 1.0

BreinPlein1.0 is een innovatief onderwijsconcept met puzzels, opdrachten voor probleem oplossen en logisch redeneren. Het bevat materiaal van het Mathematicum in Duitsland, een wetenschapsmuseum. Het Centrum Brein & Leren werkt ermee om basisschoolkinderen te stimuleren rond de thema’s wetenschap, wiskunde en techniek. In de eerste maanden van 2010 is BreinPlein 1 langs verschillende scholen in de omgeving van Utrecht en Amsterdam gegaan en heeft ook in NEMO een plek gehad. Op grond van de succesvolle ervaringen met BreinPlein1.0 is het verder uit-ontwikkeld. Zomer 2014 is BreinPlein2.0 toegepast in wetenschapsmuseum NEMO. In 2014-15 is het ingezet op reguliere basisscholen. Bedoeling is dat onderdelen ervan begin 2016 algemeen beschikbaar komen.

De verschillen tussen jongens en meisjes

13 februari 2011

Interview KRO Brandpunt (TV) over Jongens op achterstand

Prof. Jelle Jolles van Centrum Brein & Leren van de Vrije Universiteit Amsterdam wordt bevraagd over de achterstand die jongens hebben op meisjes wat betreft studieprestaties. Naar zijn mening zijn deze verschillen voor een groot deel dynamisch van aard: ze veranderen met de ontwikkeling van kind en tiener. De meeste jongens ontwikkelen zich iets sneller dan meisjes op gebied van ondernemend zijn en ruimtelijk denken en redeneren. Veel meisjes zijn daarentegen iets beter op gebied van talige functies. Dergelijke verschillen liggen echter niet structureel vast in het brein maar ze zijn veranderbaar.

Brein en Opvoeden: ouders moeten pubers steun en sturing geven

2 augustus 2010

Rijksoverheid (Internet) over Opvoeding

Volgens Jelle Jolles is het nodig om aan tieners ‘Steun, Sturing en Inspiratie’ te geven. Dat moet tot ruim na het 25e jaar. Jolles: “Deze sturing maar ook inspiratie is essentieel voor de neuropsychologische ontwikkeling en voor de rijping van het brein. Het zijn dus prikkels van buiten die de hersenontwikkeling mede bepalen. ‘Context shapes the brain’ en opvoeding doet er toe! Door de actieve inspiratie van volwassenen ontwikkelen jongeren de vaardigheden die hen helpen om hun weg te vinden in onze complexe samenleving.”

Brein en Leren (interview Jelle Jolles op Buitenhof)

4 april 2010

Buitenhof VPRO (TV) over Neuropsychologische ontwikkeling en breinrijping

Jolles over de rijping van de hersenen van peuter tot jongvolwassene: “De mogelijkheden van het brein die worden groter als de omgeving stimuleert. En er zijn individuele verschillen tussen kinderen. Er zijn kinderen die niet zo goed presteren op school maar toch heel veel potentie hebben: “Een traaggroeiende boom kan ook de hoogste boom worden”.

Spelen op de basisschool op RTL Nieuws

12 mei 2009

RTL 4 nieuws (TV) over Spelen is leren

Jelle Jolles wordt geïnterviewd door RTL nieuws naar aanleiding van de opening van het Speleon op hogeschool Ipabo. Het Speleon is opgezet om basisschool kinderen vaardigheden bij te brengen middels spel, middels bouwen en materiaal waarmee ze cognitieve vaardigheden kunnen opbouwen. Uniek aan het Speleon is dat het gedrag en spelen van de kinderen kan worden geobserveerd. Dit stelt leerkrachten in opleiding in staat om effectiever te leren om de leerlingen hierbij te steunen en inspireren.

‘Brein en Leren’: Lezing van Jelle Jolles op onderwijssymposium van BON (Beter Onderwijs Nederland) – Deel 1

26 januari 2008

Open Access college via internet over Hersen- en neuropsychologische ontwikkeling en het onderwijs

Het gaat om een keynote-lezing die Jelle Jolles heeft gegeven voor het congres van Beter Onderwijs Nederland (BON) in januari 2008. Indertijd was het nog erg nieuw om te praten over de mogelijke toepassing van kennis uit hersen- en cognitief onderzoek voor de onderwijspraktijk. Veel van de gepresenteerde kennis aan het rapport van de Nationale commissie Hersenen en Leren, die een rapport heeft gemaakt over Brein & Leren (2005, 2006; deze rapporten zijn te downloaden via de website www.hersenenenleren.nl). In deze lezing gaat Jolles in op de rol van de hersenontwikkeling (die doorloopt tot na het 20e jaar) en op de complexe samenhang van biologie en omgeving (ouders, leerkrachten).

Lezing van Jelle Jolles tijdens het onderwijssymposium van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland – Deel 2

Lezing van Jelle Jolles tijdens het onderwijssymposium van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland – Deel 3

Lezing van Jelle Jolles tijdens het onderwijssymposium van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland – Deel 4