Vakpublicaties

2015

Berg, V. van den, Saliasi, E., Singh, A., Groot, R. de, Jolles, J & Chin A Paw, M (2015). Smart Moves!: Bewegen, cognitie en schoolprestaties. LO Magazine. 103 (2) P. 9-11. Lees artikel

Kooij, D. van der, Wissink, A, Dekker, S., Mol, S., & Jolles, J.; 2015). Nieuwsgierigheid stimuleren; creatief en vindingrijk denken met je klas. Jeugd in School en Wereld (JSW), januari 2015, P. 18-21. Lees artikel

Martens, R., & Jolles, J. (2015). Onderpresteren begrijpen? Luister naar de leerling. Bij de Les, februari 2015 P. 25-29. Lees artikel

Reed, H.C., Kirschner, P., & Jolles, J. (2015). Wanneer kinderen slagen op de basisschool maar falen in het voortgezet onderwijs. Didactief jan/feb, P. 44-45. Lees artikel

2014

Dekker, S., Lee, N.C., & Jolles, J. (2014). Over het vóórkomen en voorkómen van neuromythen in het onderwijs. Neuropraxis 18, P. 62-66, Doi: 10.1007/s12474-014-0046-z. Lees artikel

Jolles, J. (2015). Voor sommige scholieren staan de stoplichten van de ontplooiing op groen. In: Dit wil je weten (Geels, M., & Opijnen, T. van, editors), Maven Publ, ISBN 9789491845352, P. 23 -25.

Martens, R., & Jolles, J. (2014). Prestaties van onderpresterende brugklasleerlingen verbeteren. Focus op welbevinden van jongens én meisjes. Van Twaalf Tot Achttien, oktober 2014, P. 17-20. Lees artikel

Martens, R., Hurks, P.M., & J. Jolles (2014). Sekseverschillen in rekenvaardigheden: feit of fictie? Didaktief 33 (5), P. 9-13. Lees artikel

Mol, S.E., & Jolles, J. (2014). De lezende vmbo-er. Pedagogiek in de praktijk 77 (1) P. 34-38. Lees artikel

2013

Batenburg-Eddes, T. van & Jolles, J. (2013). Ik voel me niet zo lekker. Grootschalig onderzoek naar brugklassers en onderpresteren. Van Twaalf tot Achttien, oktober 2013, P. 8-10. Lees artikel

Boerma, I.E., Mol, S.E. & Jolles, J.(2013). Lezen voor je Plezier: als je niet van lezen houdt, dan heb je het juiste boek nog niet gevonden. Platform Pabo nr. 21, januari 2013 P. 14-15. Lees artikel

Boerma, I.E., Mol, S.E. & Jolles, J (2013). Ik ben (g)een goede lezer. Didaktief september 2013, P. 24-25. Lees artikel

Bult, M., & Jolles, J. (2013). Thuiswerk. Ouderbetrokkenheid bij huiswerk brugklassers. Didactief 43 (10), P. 32-33. 

Dekker, S., in samenwerking met Jolles, J. (2013). Meisjeshersenen zijn eerder klaar voor het voortgezet onderwijs. In: Gifted

Jolles, J. (2013; R12-5). Het lerende kind, diens brein, omgeving en ontplooiing. In: Jongens & Meisjes. Zoek de verschillen?! (R. Diekstra en C. Gravesteijn, eds). Van Gorcum, P. 13-29. ISBN 9789023250951.

Jolles, J. (2012; R12-3). Talentontwikkeling; de leerkracht en het lerende kind vanuit neuropsychologisch perspectief. iPabo Magazine jubileumnummer 2013, P. 120-123. Lees artikel

Jolles, J. (2013). Het IK tussen brein en omgeving. In: “Dit verklaart alles” (J. Brockman, red; original title ‘This explains everything: Deep, Beautifiul and elegant Theories of How the World Works. www.Edge.org/annual question), Maven publishing, P. 146-151, ISBN 8789490574857. Lees artikel

Jolles, J. (2013). Hoezo huiswerk?. Socialiter: reunistenblad van Gymnasium Haganum, Den Haag P. 27 -32. Lees artikel

Jolles, J (2013). Leren leren door sturing en inspiratie. iPabo Magazine Jubileumnummer 2013, P. 42-43. Lees artikel

Jolles, J. (2013). De Maker Faire als Breinplein. In: Het beste idee van 2013 (Jos Baijens, red). Uitgeverij de Wereld, ISBN 9789079051090, P. 180-181. Lees artikel

Nije Bijvank, M., Jolles, J., Batenburg-Eddes, T. van, Tonnaer, G., & Marle, R. van. (2013) De lerende student in het hoger onderwijs. Determinanten van studiesucces. Neuropsych Publishers, Amsterdam ISBN 97689075579666.

Oeben, Y. (2013). Het kind verbreint (interview met Jelle Jolles). In: Hersenwerk in uitvoering. 27 toppsychologen praten over hun bijzondere breinonderzoek. Amsterdam: Mark Two Communications (M. Dooper, ed). P. 143-149, ISBN 9491814001. Lees artikel

Karakteristieke Publicaties uit 2009-2012

Jolles, J. en Idema, W. (2012; R12-1). Kunnen en mogen leerlingen excelleren? Bij de Les, p. 6-9.
De laatste jaren wordt excellentie in het onderwijs enorm benadrukt als thema. Door de overheid, de media, en ook in het onderwijs zelf. Uit grootschalig onderzoek van het programma “Leerlijn” van de VU blijkt dat de leerling zelf heel anders tegenover dit thema staat: een derde van de leerlingen geeft aan niet te kunnen en mogen uitblinken. Bij gecombineerde vmbo/havo klassen is dit zelfs 42%. Een artikel over mentaliteit, motivatie, sekse verschillen en de sfeer in de klas omtrent excelleren. Lees artikel

Jolles, J. en Idema, W. (2012; R12-2). Gymnasium eerste klas….Van slimmeriken en bange brugpiepers. Didactief, p. 30-31.                                                                                                                                          Gemiddeld is één op de tien gymnasiumleerlingen een onderpresteerder. N.a.v. het onderzoeksprogramma “Leerlijn” wordt in dit artikel uitgelegd waaraan de je onderpresteerder kunt herkennen en wat je hier als ouder en docent aan kunt doen. Lees artikel

Jolles, J. (2012; R12-3). Talentontwikkeling; de leerkracht en het lerende kind vanuit neuropsychologisch perspectief. Platform Pabo 20 P. 3-5.                                                                                                     Persoonlijke motivatie en emotionele betrokkenheid zijn belangrijke inspiratoren die bepalen of je hersenen nieuwe informatie al dan niet opslaan. Een artikel over hoe de school dit kan inzetten en wat de rol van de docent hierbij is. Lees artikel

Jolles, J. & Idema, W. (2011; R11-1). Help, de leerling verbreint! Bij de Les, juni 2011, pp. 6-9.
Ouders, docenten, ooms, tantes, professionals….we willen allemaal een mooie toekomst voor onze kinderen. We willen dat ze later goed kunnen meedraaien in deze veeleisende samenleving, een goede baan hebben en voor zichzelf kunnen zorgen. Het is voor ons dan ook onbegrijpelijk waarom onze middelbare schoolkinderen hier nog nauwelijks mee bezig zijn. Ze lijken totaal geen interesse te hebben in die mooie Duitse literatuur of de fascinerende werking van een redoxreactie. Ouders en docenten kunnen wel blijven roepen hoe belangrijk dit allemaal is voor later, maar dit lijkt de tiener helemaal niet bezig te houden. In dit artikel wordt vanuit de nieuwste inzichten van de hersenwetenschap uitgelegd hoe dit komt én wat we kunnen doen om de tiener te begeleiden om hem of haar toch op de juiste route te krijgen. Stop met geïrriteerd zijn, de adolescent is niet klaar! Lees artikel

Jolles, J. (2011, 12 december; R11-2). Puberen? Verbreinen! Het Parool, special Schooljournaal, pp. 16-17.
Een artikel dat pleit voor afschaffing van de denigrerende term “puber” en in plaats daarvan over “tieners” te spreken. Over deze mooie levensfase van ondernemendheid en openheid voor prikkels, uitdagingen en ervaringen. Lees artikel

Eerkens, Marilse, Anne Elsinga en Jelle Jolles. (2010; R10-2). Rijpere puber, relaxte ouder. J/M Ouders. p. 48-52.

Jolles, J. (2010; R10-4). Ontwikkeling zit niet in de genen. ‘School aan zet’. 25 februari 2010.
Hersenonderzoek laat zien dat de paden in het brein om van taal naar handeling te komen, bij een dertienjarige nog niet actief zijn. Lezen en voorlezen zijn enorm belangrijk om deze ontwikkeling te stimuleren. Niet alleen omdat een kind taal hoort of ziet, maar omdat hij zich er een voorstelling bij maakt. Hiermee creëer je ruimtelijk inzicht. Ontwikkeling zit niet in de genen, er zijn prikkels van ouders, leerkrachten en vrienden nodig voor intellectuele ontwikkeling. Lees artikel

Burgmans, S., Jolles, J. Het oudere brein: minder snel en efficiënt, wel flexibel. (2009:R09-2). Bio-wetenschappen en maatschappij. Brein in beeld. Cahier Aging. 45-49.
Bij normale veroudering is de afname van hersenstructuren veel minder dan gedacht. In tegenstelling tot de klassieke aannames over veroudering, blijkt dat het aantal zenuwcellen in de menselijke hersenschors slechts in geringe mate afneemt en dat de zenuwuitlopers grotendeels intact blijven. Dit blijkt uit histologisch onderzoek en wordt nog eens onderstreept door de resultaten van hersenscan onderzoek. De gebieden die een krimp laten zien, zijn die gebieden die een rol spelen bij de hogere cognitieve functies en bij het geheugen. Niet zo gek dus, dat men bij het ouder worden cognitief wat minder flexibel wordt en meer moeite heeft om nieuwe dingen te leren en te onthouden. Toch lijkt het erop dat de hersenen ook een “trucje” hebben om deze ongemakken nog even uit te stellen. Lees artikel

2012

Elst, W., Van der, & Jolles, J. (2012; R12-6). Werkomgeving en cognitieve veroudering bij leraren: een case-control studie gebaseerd op de Maastrichtse VerouderingsStudie. Neuropraxis, 4, jaargang 16, P. 130-133. Lees artikel

Jolles, J & Idema, W. (2012; R12-1). Kunnen en mogen leerlingen excelleren? Bij de Les, P. 6-9. Lees artikel

Jolles, J & Idema, W. (2012; R12-2). Gymnasium eerste klas….Van slimmeriken en bange brugpiepers. Didactief, P. 30-31. Lees artikel

Jolles, J. (2012; R12-3). Talentontwikkeling; de leerkracht en het lerende kind vanuit neuropsychologisch perspectief. Platform Pabo 20 P. 3-5. Lees artikel

Jolles, J. (2012; R12-4). Lerend brein. Editorial Platform Pabo 20 p. 9

Jolles, J. (2012; R12-5). De inspirerende leerkracht: motor van de talentontwikkeling van het kind. Voorwoord voor Het bijdehandboek (H. Coppes & M Rikhof-van Eijck), Garant Publ, p 6-7. ISBN 978-90-441-2912-0

Nije Bijvank, L.C.S. Woelders & J.Jolles (2012; R12-07). Het eerste jaar in het hbo. Wie krijgt het voor elkaar? Rapport Centrum Brein & Leren/LEARN! instituut en Hospitality Business School, Saxion. Mei 2012. ISBN 9789075579550

2011

Jolles, J. & Idema, W. (2011; R11-1). Help, de leerling verbreint! Bij de Les, juni 2011, P. 6-9. Lees artikel

Jolles, J. (2011, 12 december; R11-2). Puberen? Verbreinen! Het Parool, special Schooljournaal, P. 16-17.

Jolles, J. & Woelders, L. (2011; R11-3). Hospitality, brains and learning. Hospitality, brains and learning. In: Maatschappelijke waardecreatie binnen het domein Hersenen & Cognitie (F. Zuijdam, B Mostert, L van der Poll, W. Vullings), Technopolis rapport, NWO P. 109-111.

Jolles, J. & Woelders, L. (2011; R11-4). Het automatiseren van tafels. In: Maatschappelijke waardecreatie binnen het domein Hersenen & Cognitie (F. Zuijdam, B Mostert, L van der Poll, W. Vullings), Technopolis rapport, NWO P. 111-113.

Scheeren, J. (2011; R11-5). Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland. Uitgave van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).

Scheeren, J. (2011; R11-5). Lifelong learning of pupils and teachers in The Netherlands. Uitgave van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).

2010

Burgmans, S., Jolles, J. & Uylings, H. (2010; R10-1). Cognitieve veroudering en veranderingen in de structuur en functie van de hersenen: een nieuw perspectief. Neuropraxis, 14(3), 59-63.

Eerkens, Marilse, Anne Elsinga en Jelle Jolles. (2010; R10-2). Rijpere puber, relaxte ouder. J/M Ouders. p. 48-52.

Jolles, J. (2010; R10-3) Stimuleer de natuurlijke nieuwsgierigheid. Over talentontwikkeling vanuit het perspectief van brein & leren. Talentenkracht Magazine (een uitgave van Platform Beta-techniek) najaar 2010.

Jolles, J. (2010; R10-4). Ontwikkeling zit niet in de genen. ‘School aan zet’. 25 februari 2010.

Jolles, J. (2010; R10-5) ‘Kind, tiener en het verbreinen.’ Het Brein, een publicatie van Reflex uitgeverij
p. 4

2009

Bär, D. Evenblij, M. (eindred.), Jolles, J., Nicolay, K., Van Oranje, F., Rombouts, S. (2009; R09-1). Brein in beeld. Beeldvorming bij hersenonderzoek. Cahiers Bio-Wetenschappen en Maatschappij. (3) 1-92.

Burgmans, S., Jolles, J. Het oudere brein: minder snel en efficiënt, wel flexibel. (2009; R09-2). Bio-wetenschappen en maatschappij. Brein in beeld. Cahier Aging. 45-49.

Diesfeldt, H. F., van der Elst, W., Jolles, J. (2009; R09-3). Category fluency (animals, professions) in normal cognitive ageing and dementia. Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie 40(2), 54-71.

Scholtissen-In de Braek, D.M.J.M, P. Hurks & J. Jolles (2009; R09-4). De rol van de neuropsycholoog bij de diagnostiek en behandeling van. volwassenen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Tijdschrift voor Neuropsychologie, 2.