Interviews

UPDATE

In de maanden juli en augustus 2017 zal een update van de website inclusief interviews plaatsvinden. Tot die tijd kunt u een overzicht van 9 recente kernartikelen over ‘Het Tienerbrein’ hier bekijken.

2015

Zee, R. (2015). De juiste prikkels zorgen dat het brein floreert. Balans Magazine nr. 4, april 2015 Lees artikel

2014

Bloemhof, L. (2014). Te jong voor een rijbewijs maar wel in de Formule I. Volkskrant digitaal 1 oktober 2014. Lees artikel

Falleaux, B. (2014). Een kijkje in … het kinderbrein. PrimaOuders, februari 2014. Lees artikel

Gelder, L. van (2014). VU-hoogleraar Jelle Jolles: ‘Jongens- en meisjesbrein kan even goed worden. Parool 4 december 2014. Lees artikel

Groen, L. (2014). Over brein en ontwikkeling; een interview met Jelle Jolles. In: Pubers en de kunst van het loslaten. ISBN 9789462545960.

Heijden, D. van der & Spruijt, P. (2014). Wat kunnen leerkrachten met breinonderzoek? HCO nieuws februari 2014, P. 3. Lees artikel

Hemels, I. (2014). De academicus als ‘kartrekker’. Een ondernemende schoolcultuur (interview met Annemarie Trouw, St Maartensschool Limmen). Kader Primair april 2014, P. 18-21. Lees artikel

Hintum, M. van. (2015). De hersenen zijn een nieuwigheidsmachientje. Zorg & Welzijn dec 2014, P. 33. Lees artikel

Jongh, H. de (2014). Oprukken van tablet in de klas baart psychologen zorgen. Financieel Dagblad digitaal, 11 juli 2014. Lees artikel

Knols, S. (2014). XXX Leren. NIHC rapport Breinproducten xxx

Sman, J. van der (2014). Jongens en meisjes zijn anders. Nou en? Speciale Editie Elsevier magazine, P. 28-29. Lees artikel

Vuijk, B. (2014). Les over het brein bij Tabijn. Samenwerking met Vrije Universiteit al een jaar succesvol. Noord Hollands dagblad 6 november 2014. Lees artikel

Westerlo, A. (2014). Hersenen moet je prikkelen. Balans Magazine nr. 4,  april 2014 Lees artikel

2013

Bloem, B. (2013) ‘Programmeren met kleuters: hoe jong kun je starten?’ COS (Computer Op School), jaargang 21 nr. 1. P. 18-20.  Lees artikel

Boer, S. de (2013). ‘Met wat de wetenschap zegt over leren kunnen we beter ‘op maat’ handelen’. Kader Primair, periodiek van de schoolleidersvereniging AVK, januari 2013, P. 16-19. Lees artikel

Boer, S. de (2013). Meer halen uit excellente leerlingen. POdium, platform voor schoolbestuurders in het primair onderwijs, maart 2013, 3 (2) P. 15-21. Lees artikel

Calis, M. & Kisjes, H. (2013). Socialbesitas. ISBN 9789490484064, P. 63-70.

Decorte, S. (2013). Presteren wordt nu vaak niet aangemoedigd. Psychologie Magazine, maart 2013, P.80-82. Lees artikel

Drimmelen, C. van (2013). ‘Het geheim van het geniale kind’. Psychologie Magazine., april 2013, P. 79. Lees artikel

Gerrits, E. (2013). ‘Ik zou willen dat in het onderwijs veel meer aandacht komt voor persoonlijke groei’ (Interview met Jelle Jolles) Themanummer “Teach the Teacher” van het vakblad Van horen Zeggen. Themakatern, februari 2013, P. 6-8. Lees artikel

Groen, L. (2013; M12-8). Ouders als manager, coach en consulent tijdens puberteit en adolescentie. In druk.

Hoogeveen, T (2013). Onderwijs mist aansluiting op kinderbrein. Primair Onderwijs 1 mei 2013, P. 40-41. Lees artikel

Jong, L. de (2013). Leren maakt gelukkig. Flow magazine P. 32-35. Lees artikel

Kerkhofs, L-L (2013). De omgeving bepaalt hoe het brein uitgroeit. Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Zuid (samenverband scholen in Amserdam Z en ZO op gebied van passend onderwijs), 12 februari 2013, P. 5-6. Lees artikel

Linthorst, O. & Noord, J. van. (2013). Een 5,6, so what?. Profielen (onafhankelijke blad van de Hogeschool Rotterdam). Issue 104, april 2013. P. 12-13. Lees artikel

Meerveld, A. van (2013) Het universiteitshoogleraarschap zal nieuwe deuren openen tussen academie en samenleving. Interview met Jelle Jolles in FPP Nieuwsbrief, Vrije Universiteit Amsterdam, 24 januari 2013 Lees artikel

Molier, B. (2014). XXX. In: Montessori Magazine, xxx

Mussche, A (2013). We zijn meer dan ons brein (interview met Jelle Jolles, een neuropsycholoog als universiteitshoogleraar).VU website, P. 1-2. Lees artikel

Rijbroek, M. van., Eem, A. van der. (2013) ‘ Nieuwsgierigheid is essentieel voor talentontwikkeling’. Artikel 1 uit interview serie met J. Jolles. De Jeugdvoetbaltrainer, mei 2013. P. 32-33. Lees artikel

Rijbroek, M. van., Eem, A. van der. (2013) ‘Hersenen zijn pas op latere leeftijd volgroeid dan gedacht.’ Artikel 2 uit interview serie met J. Jolles. De Jeugdvoetbaltrainer, juni 2013. P. 42-44. Lees artikel 

Rijbroek, M. van., Eem, A. van der. (2013) ‘Een langzaam groeiende boom kan de hoogste worden’. Artikel 3 uit interview serie met J. Jolles. De Jeugdvoetbaltrainer, juli 2013. P. 32-33. Lees artikel

Rijbroek, M. van., Eem, A. van der. (2013) ‘Coach moet oog hebben voor determinanten.’ Artikel 4 uit interview serie met J. Jolles. De Jeugdvoetbaltrainer, september 2013.P. 36-39. Lees artikel

Rijbroek, M. van., Eem, A. van der. (2013) ‘Stimulerende omgeving sleutel om talent optimaal te ontwikkelen.’ Artikel 5 uit interview serie met J. Jolles. De Jeugdvoetbaltrainer, oktober 2013. P. 38-41. Lees artikel

Suyk, K. (2013). Jongens kunnen leren brein te veranderen. Promotie Sanne Dekker. Trouw 12 november 2013. Lees artikel

Terhell, A. (2013; M12-10). Lezen vergroot de wereld. Platform Pabo nr. 21, januari 2013 P. 10-11. (Eerder gepubliceerd in: Lezen, tijdschrift uitgebracht door de Stichting Lezen. Nr. 3, Jaargang 7, P. 12-13). Lees artikel

Uitham, R. (2013). Ouders, opvoeding en inzichten uit de neuropsychologie. JM Ouders P. 

Zuiderent, R. (2013). Ons brein kan langer fit blijven. Neuropsycholoog Jelle Jolles over het in vorm houden van ons brein. MKB Monitor, januari 2013, P. 6-8. Lees artikel

Karakteristieke Interviews uit 2009-2012

Blankesteijn, L. (2012; M12-6). Kinderen en techniek. Kader Primair, vakblad voor schoolleiders van de Algemene vereniging voor schoolleiders, nummer 1, jaargang 18, P. 26-29.
Het aantal technici in Nederland moet flink opgeschroefd worden. De overheid probeert dit op allerlei manieren, maar de leerling wil niet. Over inzichten in de interesses van kinderen, het stimuleren van hun cognitieve vermogens en de rol van het onderwijs om talent voor bèta en techniek naar boven te halen. Lees artikel

Engbers, S. (2012; M12-1). ‘Waar blijven Paul en Ahmed?’ Meisjes streven jongens voorbij in het hoger (medisch) onderwijs. I.O. Magazine van het IOO, het blad voor Onderwijs en Opleiden van het VU Medisch Centrum, Amsterdam P. 8-12.
Als jongens en meisjes met dezelfde CITO-score het basisschoolonderwijs verlaten en hun uiteindelijke potenties en IQ overeenkomen, hoe komt het dan dat er meer vrouwelijke dan mannelijke studenten naar het hoger onderwijs doorstromen? Van de eerstejaars geneeskundestudenten is 70% vrouw. Er lijkt ergens tijdens de middelbare school én bij de selectieprocedure voor geneeskunde iets mis te gaan waardoor we mogelijk potentieel zeer goede artsen mislopen. Zonde. Dit artikel legt de oorzaken en mogelijke oplossingen bloot. Lees artikel

Middel, J. (2012; M12-7). Hersenen + Onderwijs = Wereldburgerschap. In: Wereldburger met Ketchup. Uitgebracht door NCDO, Nederlands kenniscentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. P. 106-109. ISBN 978-90-74612-25-8.
Het boek omschrijft verschillende invalshoeken, achtergronden en strategieën omtrent het thema “wereldburgerschap” en hoe je hierover kunt lesgeven op school. Er komen diverse personen aan het woord die allemaal op een andere manier met wereldburgerschap bezig zijn. Dit originele boek dient als houvast voor docenten om te kunnen onderwijzen over wereldburgerschap, sinds enkele jaren een verplicht vak op school om kinderen omgangsvormen bij te brengen die passen bij een democratische samenleving. Lees pagina 106-109

Terhell, A. (2012; M12-10). Lezen vergroot de wereld. Lezen, tijdschrift uitgebracht door de Stichting Lezen. Nr. 3, Jaargang 7, P. 12-13.
Een artikel over andere (leer)routes dan de gebruikelijke voor een brede ontwikkeling van het brein. Ook wordt er gesproken over het belang van lezen, waarom grote onderwijshervormingen van de afgelopen decennia mislukt zijn en de toekomst van de iPadgeneratie. Lees artikel

Wijk, J. van. (2012; M12-5). Ellis en het verbreinen. Boekbespreking over hersenen, gedrag en educatie. Kunstzone, feb/maart 2012, P. 19.
De belangrijkste thema’s en vraagstukken uit het boek “Ellis en het verbreinen” worden omschreven. Lees artikel

Hagen, L. van, Ree, P. van de & Wijburg, L. (2011; M11-4). Hoogleraar Jelle Jolles: “Creëer condities waarbij ieder kind kan ‘verbreinen’.” Tijdschrift voor Remedial Teaching, mei 2011, P. 14-17.
Hersengebieden ontwikkelen zich in dezelfde volgorde, maar bij ieder kind in een ander tempo. Scheer dus niet alle leerlingen over één kam en vertrouw erop dat als een kind iets nú nog niet kan, hij of zij het later alsnog als vaardigheid verworven heeft. 100 procent van de kinderen heeft talent! Nieuwsgierigheid is een belangrijk hulpmiddel om dit talent te ontplooien. Verder is bij “het nieuwe leren” de grote denkfout dat kinderen niet vanuit zichzelf de juiste vragen zullen gaan stellen. Sociaal constructivisme is goed, maar niet genoeg. Een gesprek over het brein, talent ontwikkeling, individuele verschillen en diverse leerstrategieën. Lees artikel

Martens, L. (2011; M11-12). Shoppen in het kenniswinkeltje van de volwassenen. ReLaks, blad van de scholierenorganisatie LAKS (Landelijk Actie Komitee Studenten).

Stienissen, F. (2011; M11-8). Verbreinen. Boekbespreking in Pulse Primair Onderwijs, mei 2011, P. 1.
De hoofdredacteur van Pulse Primair Onderwijs zet uiteen waarom hij het boek “Ellis en het verbreinen” aanraadt aan iedereen die zich bezig houdt op met opleiding en educatie. Lees artikel

Ros, B. (2010; M10-7). ‘Docenten melden me: ‘het werkt’’. Jelle Jolles en de kunst van het verbreinen. Didaktief 9, P. 34-36.
De leerling als regisseur van zijn eigen leerproces blijkt geen goed uitgangspunt. Docenten mogen weer doen wat ze goed kunnen en hoeven niet langer concierge te spelen die leerlingen wijst waar de computers staan. Een gesprek over steun, sturing en inspiratie. Lees artikel

Tilburg, O. Van (2010; M10-4). ‘Een langzaam groeiende boom kan uiteindelijk de hoogste worden’.  MBO krant, september 2010.
Twee belangrijke inzichten die de onderwijswereld de ogen hebben geopend: de hersenen ontwikkelen zich tot na het 20e levensjaar en er is veel individuele variabiliteit wat betreft de fase van ontwikkeling waar een kind op een bepaald moment in zit. Met name tussen jongens en meisjes zijn die verschillen groot. Een kind dat eerst niet goed lijkt te kunnen meekomen, kan over een paar jaar de beste van de klas zijn. Het onderwijs moet dus de juiste voorwaarden creëren om het maximale uit een kind te kunnen halen. Het accent moet verschuiven van doceren naar leren. Lees artikel

2012

Blankesteijn, L. (2012; M12-6). Kinderen en techniek. Kader Primair, vakblad voor schoolleiders van de Algemene vereniging voor schoolleiders, 1, jaargang 18, P. 26-29. Lees artikel

Engbers, S. (2012; M12-1). ‘Waar blijven Paul en Ahmed?’ Meisjes streven jongens voorbij in het hoger (medisch) onderwijs. I.O. Magazine van het IOO, het blad voor Onderwijs en Opleiden van het VU Medisch Centrum, Amsterdam P.8-12. Lees artikel

Kostelijk, A. (2012; M12-2). Joepie! We gaan tafels leren. Platform Pabo 20: p7

Middel, J. (2012; M12-7). Hersenen + Onderwijs = Wereldburgerschap. In: NCDO leergang, uitgebracht door NCDO, Nederlands kenniscentrum voor burgerschap en internationale samenwerking.Nieuwstadt, M. van (2012: N12-11). Bah. Een boek. Dyslectici aan het lezen krijgen. In: Het Onderwijsblad, Algemene Onderwijsbond 15, 2012 (6-10-2012)

Post, A. (2012; M12-3). Leren lezen met verbeeldingskracht. Platform Pabo 20: p10.

Sark, Y., en Nelis, H. (2012; M12-4). Leren leren door sturing en inspiratie. In: Over de top- hoe worden we excellent? (Nelis, H., & Sark, Y. van), Kosmos uitgeverij, p 61-63.

Terhell, A. (2012; M12-10). Lezen vergroot de wereld. Interview met Jelle Jolles. Lezen, tijdschrift uitgebracht door de Stichting Lezen, 3, jaargang 7, P. 12-13.
Een artikel naar aanleiding van een interview met Jelle Jolles over andere (leer)routes dan de gebruikelijke voor een brede ontwikkeling van het brein. Ook spreekt hij over het belang van lezen, waarom grote onderwijshervormingen van de afgelopen decennia mislukt zijn en de toekomst van de iPadgeneratie. Lees artikel

Vrieze, J. (2012; M12-10). Op zoek naar het betabrein. In: NWT magazine (Natuur, wetenschap en techniek Magazine), in druk

Wijk, J. van. (2012; M12-5). Ellis en het verbreinen. Boekbespreking over hersenen, gedrag en educatie. Kunstzone, feb/maart 2012, p19.

2011

Baarle, E. van (2011; M11-1). Weinig enthousiasme voor gescheiden lessen. Schooljournaal, 3 september 2011, P. 10-12. Lees artikel

Breedveld, P. (2011, 6 oktober; M11-3). Societal Impact Awards 2011. Ad Valvas, p.7, 111006.

Hagen, L. van, Ree, P. van de & Wijburg, L. (2011; M11-4). Hoogleraar Jelle Jolles: “Creëer condities waarbij ieder kind kan ‘verbreinen’.” Tijdschrift voor Remedial Teaching, mei 2011, pp. 14-17.

Lensen, T., Lindeloof, J. van de, & Ast, Leo van. (2011; M11-10). Breinspiratie. Hoe kunnen we de kennis over de werking van de hersenen toepassen in onze lessen? Uitgegeven door Plus Delta Onderwijs.

Martens, L. (2011; M11-12). Shoppen in het kenniswinkeltje van de volwassenen. Interview met Jelle Jolles. In: ReLaks, blad van de scholierenorganisatie LAKS (Landelijk Actie Komitee Studenten).

Meijs, L. (2011; M11-13). Ook docenten sturen breinontwikkeling. Recensie van Ellis en het verbreinen. In: Maatschappij & Politiek, februari 2011.

Overveld, K. (2011; M11-5). Ellis en het verbreinen. Over hersenen, gedrag en educatie. Boekbespreking in Tijdschrift voor Orthopedagogiek 50, oktober 2011, P.538-540. Lees artikel

Pek, A. (2011; M11-2). Leer het kind plannen. In: Psychologie Magazine, maart 2011.

Roos, L. (2011; M11-6). Niet voor de tijgermama! Kek Mama, september 2011, pp. 24-27. Lees artikel

Ree, P. van & Hagen, A. van (2011; M11-7). Creëer condities waarbij ieder kind optimaal kan verbreinen. Interview Jelle Jolles. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2011 (2), p. 14-17.

Ree, P. van & Hagen, A. van (2011; M11-14). De maakbaarheid van het brein. Boekbespreking Ellis en het verbreinen. Tijdschrift voor Remedial Teaching, mei 2011, p24.

Stienissen, F. (2011; M11-8). Verbreinen. Boekbespreking in Pulse Primair Onderwijs, mei 2011, p. 1.

Visser, W. (2011; M11-11). Zet de lerende persoon weer centraal en laat kinderen zelf ontdekken. Naar aanleiding van verwerven van de Societal Impact Award 2011. Ad Valvas VU Universiteit oktober 2011.

Vives (2011; M11-9). Over hersenen, gedrag & educatie. Boekbespreking in Vives, juni 2011, p. 23.

2010

Boer, S. de (2010; M10-1). ‘Ontwikkeling zit niet in de genen’. Intellectuele ontwikkeling gaat door tot na het twintigste levensjaar. Naar aanleiding van keynote lezing van Jelle Jolles op 23 maart 2010. SchoolAanZet, maart 2010.

Dijen, P. (2010; M10-2). Lezen, schrijven en rekenen moeten in dienst staan van de verwondering en van de Talent-ontwikkeling’. Interview met Jelle Jolles. Proceedings jubileumcongres LAKS en JOB.

Hardeman, E. (2010; M10-3). Geef jongeren steun, sturing en inspiratie. Interview Jelle Jolles. NWO publieksboek, 2010.

Mussche, A. (2010; M10-5). Handleiding bij tieners. Boekbespreking Ellis en het verbreinen. VU Magazine p29.

N.D. (2010; M10-6). Zeg niet ‘zit stil’ tegen een druk kind. Boekbespreking Ellis en het verbreinen. In: Schooljournaal.

Ros, B. (2010; M10-7). ‘Docenten melden me: ‘het werkt’’. Jelle Jolles en de kunst van het verbreinen. Didaktief 9; 34-36.

Tilburg, O. Van (2010; M10-4). ‘Een langzaam groeiende boom kan uiteindelijk de hoogste worden’. Interview Jelle Jolles. MBO krant, september 2010.

2009

Hout, van den Floor (2009; M09-1). Wat is er mis met ons onderwijs? Psychologie Magazine. Juni 2009

Til, W. Van (2009; M09-2) Studenten vs Studentes in het onderwijs. Sax, onafhankelijk magazine van Saxion hogeschool. Interview Jelle Jolles. 29 september 2009.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment