Inspirerende leraar

Té veel vrijheid is niet goed voor de leerling

Het tienerbrein is ‘een werk in uitvoering’ en het is de omgeving die daar een essentiële rol in speelt. Kind en tiener moeten de mogelijkheid krijgen om gebruik te kunnen maken van de kennis en ervaringen van leraar, coach en opvoeder. Binnen het onderwijs zijn docenten met didactische kennis, goede leerstof, oefeningen en structuur daarbij…

Lezing Jolles 8 febr The School of Life

Het Tienerbrein: tips voor tiener, opvoeder en leraar

Op donderdag 8 februari spreek ik voor The School of Life in Amsterdam in een seminar over het Tienerbrein. Het gaat over 8-20 jarigen: de pre-adolescent, de tiener en de bijna-volwassene. Over die leuke, lastige, luie, creatieve tiener en over coachen en inspireren; ik heb het over schools presteren en over ADHD; over sturen, steun…

Rapport Lees:Tijd SCP

LEZEN 2.0: Tien redenen waarom lezen super belangrijk is

Nederlanders zijn minder gaan lezen, maar lezen nog wel veel van papier. Dit blijkt uit een rapport dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 18 januari presenteerde: Lees:Tijd, een onderzoek naar het leesgedrag van Nederlanders. Een toelichting op de resultaten volgde tijdens het seminar Strijd om de tijd, georganiseerd door KVB Boekwerk. In hetzelfde seminar gaven diverse experts hun visies op en inzichten in (de geschiedenis van) het lezen, de huidige ontwikkelingen en de toekomst. Zelf gaf ik een keynote getiteld ‘Waarom het brein van boeken houdt en wat dat betekent’. Ik gaf tien redenen waarom lezen super belangrijk is én dat ook blijft. Wat we nu weten over ‘lezen en ontplooiing’ moet leiden tot een positiever beoordeling van het lezen: tot LEZEN 2.0.
Een hand-out van mijn presentatie is hier te vinden.

 

Door: Jelle Jolles en Rachelle Meijer
Centrum Brein & Leren