Tijdschrift voor Neuropsychologie

Het Tienerbrein: recensie in Tijdschrift voor Neuropsychologie

Recensie ook voor praktijkprofessionals waardevol Over het boek Het Tienerbrein is sinds de verschijning in november 2016 veel geschreven in de publieksmedia en in vakbladen: zowel interviews als beoordelingen. Onlangs is het boek uitgebreid gerecenseerd door het Tijdschrift voor Neuropsychologie, het vaktijdschrift voor neuropsychologen. De recensie is ook voor praktijkprofessionals van buiten de neuropsychologie waardevol,…

Rapport Lees:Tijd SCP

LEZEN 2.0: Tien redenen waarom lezen super belangrijk is

Nederlanders zijn minder gaan lezen, maar lezen nog wel veel van papier. Dit blijkt uit een rapport dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 18 januari presenteerde: Lees:Tijd, een onderzoek naar het leesgedrag van Nederlanders. Een toelichting op de resultaten volgde tijdens het seminar Strijd om de tijd, georganiseerd door KVB Boekwerk. In hetzelfde seminar gaven diverse experts hun visies op en inzichten in (de geschiedenis van) het lezen, de huidige ontwikkelingen en de toekomst. Zelf gaf ik een keynote getiteld ‘Waarom het brein van boeken houdt en wat dat betekent’. Ik gaf tien redenen waarom lezen super belangrijk is én dat ook blijft. Wat we nu weten over ‘lezen en ontplooiing’ moet leiden tot een positiever beoordeling van het lezen: tot LEZEN 2.0.
Een hand-out van mijn presentatie is hier te vinden.

 

Door: Jelle Jolles en Rachelle Meijer
Centrum Brein & Leren

 

De tiener in 10 uitgewerkte tips voor onderwijs (en ouders) in decembernummer Vives Magazine

Leraren én ouders spelen een cruciale rol in het aanbieden van voldoende kennis, oefening, ervaring, zintuiglijke en sociale prikkels aan jongeren. Op deze manier zorgen zij ervoor dat talenten volledig tot ontwikkeling komen. De omgeving bepaalt – via de hersenen – in welke richting een persoon zich ontplooit. Door je als leraar verder te ontwikkelen in kennis over het object van je werk, namelijk het kind of de tiener, kun je die ontplooiing beter begeleiden. In een interview in het decembernummer van Vives Magazine, het onderwijsvakblad over onderwijsinnovatie en ICT, wordt meer in detail besproken hoe dit mijns inziens het beste kan worden aangepakt.

De antwoorden in het interview zijn te beschouwen als tien uitgewerkte tips voor onderwijs en ouders. Het gaat in op de invloed van omgeving versus genen, en op gepersonaliseerd leren in het onderwijs. Aan de orde komt wat ‘context shapes the brain’ betekent en wat het belang is van het bieden van steun, sturing en inspiratie. Kernpunt is dat de tiener moet worden beschouwd als ‘werk in uitvoering’. In dat verband komt de betekenis van ‘breinkennis voor het onderwijs’ aan de orde, evenals het circuleren van onderwijs- en neuromythen en hoe deze te voorkomen. Uit het artikel zijn twee highlights gehaald en hieronder besproken: hoe de motivatie bij leerlingen kan worden vergroot en wat het onderwijs kan doen om de gevolgen van kansenongelijkheid te verminderen.

Afbeelding VU-kabinet

Aanbevelingen voor de nieuwe ministers van onderwijs

‘VU-kabinet’ presenteert eigen toekomstplannen

De presentatie van het nieuwe regeerakkoord heeft ook de wereld van de wetenschap niet onberoerd gelaten. De Vrije Universiteit Amsterdam wil uitzoeken hoe het nou echt moet in Nederland en presenteert in dit kader het ‘VU-kabinet’. Twaalf ‘ministers’ werd gevraagd hun eigen visie en plannen voor Nederland te duiden voor de komende vier jaar. Aan mij is gevraagd om binnen dit VU-kabinet kerndoelen en aanpak te formuleren voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als voorstander van de dialoog op het gebied van onderwijs, leren en het brein, maar ook als neuropsycholoog laat ik deze kans natuurlijk niet aan mij voorbijgaan. Waar zou het mij om gaan?

Schrale leer- en leefomgeving kan leiden tot vertraagde hersenrijping en ontplooiing

Gelijke kansen centraal in Nationale Onderwijsweek De Nationale Onderwijsweek is begonnen, met bijbehorende krant als mooi startmoment. Het thema van het programma van dit jaar is gelijke kansen, een onderwerp waar vanuit neuropsychologisch inzicht ook kennis over bestaat. Kansenongelijkheid in het onderwijs is namelijk goed te duiden vanuit nieuwe inzichten in relaties tussen hersenen en…

Brandbrief in Didactief: stop met geloven in neuromythen!

Brandbrief in Didactief: stop met geloven in neuromythen! Nu is het klaar, besloten mijn collega’s en ik. Samen met psychologen Mathilde van Gerwen, Ingrid Christoffels en Sanne Dekker publiceerde ik een brandbrief in het juni-nummer van Didactief: stop met geloven in neuromythen! Aanleiding voor deze oproep was het grootschalige vragenlijstonderzoek waarmee we aantoonden dat neuromythen…

Ook op het mbo spoken neuromythen rond

Ook op het mbo spoken neuromythen rond Neuromythen zijn niet alleen wijdverspreid binnen het basis- en voortgezet onderwijs, maar ook binnen het mbo. Dit blijkt uit het grootschalige vragenlijstonderzoek dat ik samen met collega’s heb afgenomen bij bijna 500 roc-medewerkers verspreid over Nederland.  Het rapport van deze studie, een samenwerking  tussen Centrum Brein & Leren…