Hieronder vindt u meer informatie over de techniek ‘Ver-beelden’. In de periode tot en met maart wordt deze pagina verder aangevuld.

Ver-beelden en Ver-woorden

Bij ‘ver-beelden’ gaat het om het maken van een beeld ‘voor je geestesoog’. Verbeelden is een zeer potente techniek; veel van ons denken gaat via beelden, al dan niet gekoppeld aan woorden. Sommige kinderen en jeugdigen doen het vanuit zichzelf, vaak doordat ze daar in hun persoonlijk leven thuis of bij hobby of spel al mee bezig zijn geweest. Bij anderen moet het meer getraind worden. Er zijn nogal wat techniekjes waarmee dat kan worden gedaan; deze pagina beoogt een portaal te worden waardoor er op dit gebied wat uitwisseling kan komen.

Bij ver-woorden gaat het om het onder woorden brengen van gedachten, het beschrijven van objecten of gebeurtenissen en zowel emotie-geladen ‘events’ als objectief, analytisch te beschrijven zaken. Bij ver-woorden wordt de uitdrukkingsvaardigheid gestimuleerd, en daarmee taal in bredere zin.

Tiener bewegen