Hieronder vindt u meer informatie over de interventie ‘Leer de tiener kennen’. In de periode tot en met maart wordt deze pagina verder aangevuld.

Leer de tiener kennen

De interventie ‘Leer de tiener kennen’ is sterk gebaseerd op neuropsychologische inzichten over psycho-educatie. Ook hier gaat het om een relatief beperkt aantal lessen waarbij kennis wordt overgebracht zodanig dat de tiener denkt ‘hee, dat gaat over mij en ik kan dat eigenlijk wel prima gebruiken!’. Het gaat om interventies die gericht zijn op de ontwikkeling van zelfinzicht en zelfregulatie. En passant komen belangrijke begrippen zoals concentratie en aandacht, diverse executieve functies, maar ook motivatie aan de orde. De tiener krijgt het inzicht dat hij onderdeel is van een sociaal systeem en dat hij meer openstaat voor zijn peer group dan hij zich eigenlijk realiseert. En dat die beïnvloeding heel begrijpelijk is, maar dat het toch wel goed is om daar weerstand tegen te krijgen, om daarmee jezelf beter te kunnen ontwikkelen.

smile-2550630_1920