Advies en lezingen

Je bent hier:

Dialoog tussen wetenschap en praktijk

Op het gebied van ‘leren, brein en educatie’ zijn minstens zestig (60!) verschillende disciplines werkzaam. Er zijn alleen al tientallen hersenwetenschappen en daarnaast een twintigtal gedrags- en cognitieve wetenschappen en onderwijswetenschappen. Er is een enorm stuwmeer aan wetenschappelijke kennis en dat is niet goed toegankelijk voor de educatiepraktijk. Dat geldt ook de andere kant uit: prachtige inzichten uit de praktijk die geheel niet gebruikt worden in de wetenschap.

Symposium 15 juni Openbare Les Jolles

In de afgelopen twintig jaar heb ik met promovendi en praktijkprofessionals nogal wat werk gedaan ter bevordering van ‘de dialoog tussen wetenschap en praktijk’. Per jaar geef ik vele tientallen presentaties zoals keynotes op landelijke conferenties, maar ook workshops en masterclasses op scholen of voor het bedrijfsleven. Ook word ik vaak ingeschakeld als adviseur, bijvoorbeeld door onderwijsorganisaties die overwegen om hun onderwijs te innoveren en daarvoor van moderne inzichten gebruik willen maken over de ontwikkeling van kind en tiener, of over het belang van executieve functies, sekseverschillen, nieuwe leermethodieken en talentontwikkeling.

Contact & aanvragen lezingen

Aanvragen voor lezingen kunnen worden gedaan via organisaties zoals Speakers Academy en Sprekers.nl. Ook kan men mij daarvoor direct benaderen.

Aanvragen voor advieswerk en presentaties kunnen direct aan mij worden gericht via mijn e-mailadres j.jolles@vu.nl

Jolles Seminar 2018 _ foto Julie Hrudova

Voorbeelden van eerder gegeven lezingen

Kijk hier voor het huidige agendaoverzicht. Meer informatie en voorbeelden van lezingen en adviezen volgen snel.

Handouts

Handout presentatie 'Ontplooi het tienerbrein' 8 februari 2018

Handout van mijn presentatie ‘ Ontplooi het Tienerbrein’ voor download beschikbaar

Op 8 februari gaf ik een presentatie ‘Ontplooi het Tienerbrein’ in een serie van special events die is georganiseerd door The School of Life. De presentatie richtte zich specifiek op ouders, opvoeders en coaches en bevatte kennis en inzichten over de ontplooiing van kinderen en jongeren van 8 tot 20. Voor dergelijke presentaties maak ik een handout, met de lijn van mijn verhaal als handvat en ‘om nog eens terug te lezen’ voor de deelnemers. De handout van deze presentatie vindt u hier*.

* Deze handout en de inhoud zijn gemaakt voor privé gebruik. Een verwijzing naar de teksten is toegestaan, mits u verwijst naar de bron: de lezing op 8-2-2018 en mijn boek Jelle Jolles. ‘Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving’, AUP 2016, ISBN 978 94 7298 747 0.

De kern
Ik beschouw de adolescentie als een periode van kansen en mogelijkheden en niet alleen van kommer en kwel. Als samenleving en vooral als ouders, coaches, leraren en school kunnen we de voorwaarden verbeteren waaronder onze kinderen opgroeien. Door ze in staat te stellen om kennis op te doen en (veel en brede) ervaringen op te doen kunnen ze zich ontplooien. Dat is goed voor zowel het schools presteren, als voor de persoonlijke groei. Ik pleit voor ‘steun, sturing en inspiratie’ door opvoeders, leraren en coaches. Deze zijn nodig voor een optimale ontplooiing van zijn talenten. Die stellen de jongere in staat om zich terzijnertijd een goede plek te kunnen verwerven in onze snel veranderende samenleving.

Handout presentatie reserarchED 20 januari 2018

Handout presentatie researchED 2018 voor download beschikbaar

‘Wat iedere leraar zou moeten weten van de executieve functies (en waarom)’, was de titel van een presentatie voor researchED 2018 dat ik op 20 januari gaf. De presentatie richtte zich specifiek op leraren in het hoger onderwijs en bevatte kennis en inzichten over executieve functies en educatie. In negen ‘hoofdstukken’ introduceerde ik de executieve functies en de aanwezigheid ervan in de klas. Hoe ontwikkelen zich deze functies bij jongeren en welke rol kan je als leraar, school en onderwijs daarin spelen? Tevens verwees ik naar vele goed bruikbare boeken over EF en het onderwijs uit de VS.

Voor dergelijke presentaties maak ik een handout, met de lijn van mijn verhaal als handvat en ‘om nog eens terug te lezen’ voor de deelnemers. De handout van deze presentatie vindt u hier*.

* Deze handout en de inhoud zijn gemaakt voor privé gebruik. Een verwijzing naar de teksten is toegestaan, mits u verwijst naar de bron: de presentatie op 20-01-2018 en mijn boek Jelle Jolles. ‘Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving’, AUP 2016, ISBN 978 94 7298 747 0.