Advies en lezingen

Je bent hier:

Dialoog tussen wetenschap en praktijk

Er is in de wetenschap veel bekend over de hersenen en ook over de relatie tussen hersenen en gedrag. Deze kennis vindt al een toepassing in de gezondheidszorg voor de diagnostiek en behandeling van hersenziekten en gedragsstoornissen. Ook op het gebied van leren en geheugen bestaan fascinerende inzichten die toepasbaar kunnen zijn voor de praktijk van onderwijs en opvoeding en het ‘levenlang leren’.

Afb Jelle Jolles

Ik houd me al twintig jaar bezig met ‘deze dialoog tussen wetenschap en praktijk’ met het doel mensen te inspireren met de vele dingen die nu bekend zijn over het brein. Daartoe geef ik jaarlijks vele tientallen presentaties: keynotes op landelijke conferenties, maar ook workshops en masterclasses op scholen, voor overheden of voor het bedrijfsleven. Ook word ik vaak ingeschakeld als adviseur, bijvoorbeeld door onderwijsorganisaties die overwegen om hun onderwijs te innoveren en daarvoor van moderne inzichten gebruik willen maken over de ontwikkeling van kind en tiener, of over het belang van executieve functies, sekseverschillen, nieuwe leermethodieken en talentontwikkeling.

Contact & aanvragen lezingen

Aanvragen voor lezingen en presentaties kunnen worden gedaan via organisaties zoals SprekersHuys, Speakers Academy en DeSpreker.nl. Ook kunt u mij daarvoor direct benaderen.

Aanvragen voor advieswerk kunnen direct aan mij worden gericht via mijn e-mailadres j.jolles@vu.nl

Jolles Seminar 2018 _ foto Julie Hrudova

Voorbeelden van lezingen

Voorbeelden van eerdere en aankomende lezingen, vindt u op deze pagina.

Hand-outs en verslagen

Verslag keynote Cubiss Kennisdag 19 november 2018

Verslag keynote Cubiss Kennisdag beschikbaar

“Het thema van de kennisdag is ‘Motivatie’.” Onlangs werd ik gevraagd om te spreken over onderzoek naar motivatie van kinderen en jongeren, en specifiek over leesmotivatie. Hoe kunnen we dit stimuleren? Hoe brengen we de jeugd in beweging en welke rol kunnen bibliotheken, educatiespecialisten, leesconsulenten, mediacoaches en onderwijsprofessionals hierin spelen?

Afb Jelle Jolles keynote Cubiss Kennisdag
Het verzoek resulteerde in een keynote voor de Cubiss Kennisdag op 19 november getiteld ‘Lezen en het brein: over motivatie, nieuwsgierigheid en ver-beelding’. Met praktische handvatten om te inspireren en de natuurlijke nieuwsgierigheid van kind en jongere te voeden. Lees in dit verslag de kern van het verhaal, met een inhoudelijk en praktisch gedeelte, waaronder het (blijvende) belang van lezen.

Verslag keynote Vlaamse Onderwijsraad 24 oktober 2018

Verslag keynote Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) voor download beschikbaar

In een keynote op de studiedag van de VLOR op 24 oktober gaf ik inzicht in de neuropsychologische ontwikkeling van leerling en student. Met nadruk op de late adolescentie en de overgang van middelbaar naar hoger onderwijs. Belangrijke vaardigheden werden besproken zoals aandacht en concentratie, zelfinzicht en zelfregulatie en andere zogenoemde ‘executieve functies’. En er werden handvatten gegeven voor de onderwijspraktijk, met de leraar als motor van de talentontwikkeling. In dit verslag* leest u een aantal uitgewerkte kernpunten van de keynote. Het is tevens beschikbaar gesteld via de website van de VLOR.

* Dit verslag en de inhoud zijn gemaakt voor privé gebruik. Een verwijzing naar de teksten is toegestaan, mits u verwijst naar de bron: de lezing op 24 oktober 2018 en mijn boek: Jelle Jolles (2016, 2017). ‘Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving’, AUP. ISBN 978 94 7298 747 0.

Hand-out presentatie NRCLive 11 oktober 2018

Hand-out presentatie NRCLive voor download beschikbaar

Op 11 oktober gaf ik de presentatie getiteld ‘Het lerende brein en de praktijk’ tijdens het landelijke congres van NRCLive: ‘Toekomst van Onderwijs’. Discussies over hoe we het onderwijssysteem en de manier waarop we leren kunnen verbeteren, zijn uitermate interessant. Maar als we wat afstand nemen, realiseren we ons dat de werking van ons brein een cruciale rol speelt in de ontplooiing. Kind en adolescent zijn nog ‘werk in uitvoering’. Daarom zijn het schools presteren, het verwerven van kennis en het opdoen van ervaringen sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de neuropsychologische functies. Tijd dus om te vernemen hoe ons lerende brein nou eigenlijk werkt en hoe docenten, bestuurders en onderwijsvernieuwers aan de slag kunnen met deze inzichten.

Voor dergelijke presentaties maak ik een hand-out, met de lijn van mijn verhaal als handvat en ‘om nog eens terug te lezen’ voor de deelnemers. De hand-out van deze presentatie vindt u hier*.

* Deze hand-out en de inhoud zijn gemaakt voor privé gebruik. Een verwijzing naar de teksten is toegestaan, mits u verwijst naar de bron: de lezing op 11 oktober 2018 en mijn boek Jelle Jolles (2016, 2017). ‘Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving’, AUP. ISBN 978 94 7298 747 0.

Hand-out presentatie 'Ontplooi het tienerbrein' 8 februari 2018

Hand-out van mijn presentatie ‘ Ontplooi het Tienerbrein’ voor download beschikbaar

Op 8 februari gaf ik een presentatie ‘Ontplooi het Tienerbrein’ in een serie van special events die is georganiseerd door The School of Life. De presentatie richtte zich specifiek op ouders, opvoeders en coaches en bevatte kennis en inzichten over de ontplooiing van kinderen en jongeren van 8 tot 20. Voor dergelijke presentaties maak ik een hand-out, met de lijn van mijn verhaal als handvat en ‘om nog eens terug te lezen’ voor de deelnemers. De hand-out van deze presentatie vindt u hier*.

* Deze hand-out en de inhoud zijn gemaakt voor privé gebruik. Een verwijzing naar de teksten is toegestaan, mits u verwijst naar de bron: de lezing op 8-2-2018 en mijn boek Jelle Jolles (2016, 2017). ‘Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving’, AUP. ISBN 978 94 7298 747 0.

De kern
Ik beschouw de adolescentie als een periode van kansen en mogelijkheden en niet alleen van kommer en kwel. Als samenleving en vooral als ouders, coaches, leraren en school kunnen we de voorwaarden verbeteren waaronder onze kinderen opgroeien. Door ze in staat te stellen om kennis op te doen en (veel en brede) ervaringen op te doen kunnen ze zich ontplooien. Dat is goed voor zowel het schools presteren, als voor de persoonlijke groei. Ik pleit voor ‘steun, sturing en inspiratie’ door opvoeders, leraren en coaches. Deze zijn nodig voor een optimale ontplooiing van zijn talenten. Die stellen de jongere in staat om zich terzijnertijd een goede plek te kunnen verwerven in onze snel veranderende samenleving.

Hand-out presentatie researchED 20 januari 2018

Handout presentatie researchED 2018 voor download beschikbaar

‘Wat iedere leraar zou moeten weten van de executieve functies (en waarom)’, was de titel van een presentatie voor researchED 2018 dat ik op 20 januari gaf. De presentatie richtte zich specifiek op leraren in het hoger onderwijs en bevatte kennis en inzichten over executieve functies en educatie. In negen ‘hoofdstukken’ introduceerde ik de executieve functies en de aanwezigheid ervan in de klas. Hoe ontwikkelen zich deze functies bij jongeren en welke rol kan je als leraar, school en onderwijs daarin spelen? Tevens verwees ik naar vele goed bruikbare boeken over executieve functies (EF) en het onderwijs uit de VS.

Voor dergelijke presentaties maak ik een hand-out, met de lijn van mijn verhaal als handvat en ‘om nog eens terug te lezen’ voor de deelnemers. De hand-out van deze presentatie vindt u hier*.

* Deze hand-out en de inhoud zijn gemaakt voor privé gebruik. Een verwijzing naar de teksten is toegestaan, mits u verwijst naar de bron: de presentatie op 20-01-2018 en mijn boek Jelle Jolles (2016, 2017). ‘Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving’, AUP. ISBN 978 94 7298 747 0.